NEEM DE ERFENIS VAN DE HEMEL IN ONTVANGST – De Aartsengelen

NEEM DE ERFENIS VAN DE HEMEL IN ONTVANGST

Jahn J. Kassl, 4 december 2023

De Aartsengelen


Verwelkom de lichtvolle verandering en sluit jezelf af waar een dystopie je wordt gepresenteerd als een glorieuze toekomst! Verzet je ertegen en blijf op koers voor het gouden tijdperk van duizendjarige vrede op aarde onder de mensheid. Het is belangrijk om flexibel te zijn en ontspannen te blijven. Hoe je dat doet staat beschreven in deze boodschap: met GOD in het NU.


Neem de erfenis van de hemel in ontvangst!

Het is nooit te laat!

De erfenis van de hemel in ontvangst nemen betekent om als mens de wil van GOD te doen. Klaar zijn om alles te accepteren wat GOD je heeft gegeven en alles te vervullen waarvoor GOD je naar deze aarde heeft gestuurd.

Ieder mens is geboren met een doel en een boodschap en ieder mensenleven wordt uiteindelijk afgemeten aan de mate waarin dit doel werd begrepen en de boodschap werd geleefd.

Het is nooit te laat om je ware leven te gaan leiden. Het is nooit te laat om je vleugels uit te slaan. Het is nooit te laat om te zijn wie je bent.

Vandaag de dag worden veel mensen geconfronteerd met moeilijke levensomstandigheden. Dit vraagt om ingrijpende beslissingen. Ook al proberen veel mensen uit alle macht hun oude leven voort te zetten, het vooruitzicht op succes wordt steeds kleiner.

De veranderingen in deze wereld hebben invloed op elke steen, hoe zou de mens daarvan kunnen worden vrijgesteld?

Het lot van de mensheid begint nu vervuld te worden en individuele lotsbestemmingen stemmen zich af op de grote verandering. Dit brengt serieuze veranderingen met zich mee. Levensconcepten en plannen moeten overboord worden gegooid.

Van A naar B plannen?

Het leven kan niet langer gepland worden in een lijn van A naar B, maar vereist een steeds grotere flexibiliteit.

Zowel intern als extern is het belangrijk om gelijke tred te houden met de nieuwe energie en antwoorden te vinden op de vragen die nu worden opgeroepen, antwoorden die niet meer uit ervaring kunnen worden verkregen, want wat de mensheid op het punt staat mee te maken is nog nooit eerder meegemaakt.

De oplossing is dat je je weg volledig vindt in het vertrouwen op GOD. Je enige steun en anker op dit moment is GOD.

Leven met GOD betekent het onverwachte, het onvoorstelbare en het nieuwe kunnen omarmen. Als de veilige grond onder je voeten vandaan wordt getrokken omdat je je doelen niet meer van A naar B kunt plannen en bereiken, dan zijn er oplossingen nodig. De oplossing is om je steeds meer op het nu te richten.

Plan alleen wat echt gepland kan worden, laat al het andere gebeuren.

Het leven alleen volgens aardse overwegingen plannen is vandaag de dag zinloos. Want plotselinge veranderingen en onvoorziene gebeurtenissen doen plannen teniet.

Je moet nu zowel naar binnen als naar buiten flexibel blijven, je ontspannen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en ze omarmen, wat nu nodig is, is flexibiliteit.

Stug vasthouden aan eerdere levensconcepten maakt je niet tot handelen in staat en zorgt ervoor dat je bevriest.

Met GOD in het NU

Verwelkom de lichtvolle verandering en sluit jezelf af waar een dystopie je wordt gepresenteerd als een glorieuze toekomst! Verzet je ertegen en blijf op koers voor het gouden tijdperk van duizendjarige vrede op aarde onder de mensheid. Het is belangrijk om flexibel te zijn en ontspannen te blijven. Hoe je dat doet staat beschreven in deze boodschap: met GOD in het NU.

Dus nodig GOD uit in je leven! Getuig dat GOD in je gedachten woont, dat GOD met jouw tong spreekt en dat GOD zichtbaar wordt door jouw daden. Dan zal het boek des levens in jouw hand zijn, dan zul je het kunnen lezen en de woorden begrijpen die aan jou zijn opgedragen.

Veel mensen zijn overweldigd door de snelheid van de huidige veranderingen – en opnieuw ligt de oplossing bij GOD.

Affirmatie:

Ik ben UW gereedschap.

Ik spreek met UW tong.

U werkt door mij heen.

********************

Op deze manier wordt de erfenis van de hemel in ontvangst genomen door de mens op aarde. Want:

Er is een antwoord op alles en het enige antwoord op alles is: GOD.

In volkomen liefde
DE AARTSENGELEN

Vertaling: Petra -voor wakkeremensen.org