»MIJN DOOD AAN HET KRUIS HEEFT NOOIT PLAATSGEVONDEN!« – Boodschap van Jezus Christus

»MIJN DOOD AAN HET KRUIS HEEFT NOOIT PLAATSGEVONDEN!«

Jahn J. Kassl, 29 maart 2024

Boodschap van Jezus Christus


Ik ben noch aan het kruis gestorven noch gekruisigd. Het Evangelie van Petrus, dat jullie is onthouden, getuigt hiervan. Deze informatie is belangrijk, zodat jullie ophouden je met dit soort lijden te identificeren. (…) De historische gebeurtenissen zijn bekend en het ontstaan van de Rooms-Katholieke Kerk draagt het stempel van mensen en niet mijn zegel. De zogenaamde overhandiging van de schaal aan Petrus heeft nooit plaatsgevonden! Ook de voorstelling dat ik niet getrouwd was, is onjuist!


Inleidende woorden door Jahn J Kassl

De fabel van Christus

Elk jaar tijdens de Goede Week, die gekenmerkt wordt door lijden, zie ik mezelf geroepen om de waarheid aan het licht te brengen en mensen bewust te maken van het feit dat Jezus NIET aan het kruis hing. Hoe kunnen we onszelf van ons kruis bevrijden als we nog steeds geloven dat Jezus er een droeg?

Jezus werd aan het kruis genageld door de Rooms-Katholieke Kerk en niet door het Romeinse Rijk of het Joodse priesterschap.

En de Heiland hangt al 1600 jaar aan het kruis. Als het aan de Kerk van Rome ligt, moet dit zo blijven.

De twee delen van de biografie van Jezus schetsen een heel ander beeld en onthullen de fabel waarover paus Leo X (1475 – 1521), geboren Giovanni de’ Medici, sprak,

toen hij zei: “Hoezeer de fabel van Christus ons en de onze ten goede is gekomen, is welbekend.”

In deze geest kun je hier de proloog uit het boek “De biografie van Jezus Deel 1” lezen.

Jezus Christus laat het ons in niet mis te verstane bewoordingen weten:

»Mijn dood aan het kruis heeft nooit plaatsgevonden!«

»Proloog« uit de Jesus Biografie 1

Wat hebben jullie gedaan?

Ik ben gekomen om vrede, vreugde en liefde te zaaien.

Maar wat hebben jullie daar uit gemaakt?

In plaats van vrede is er oorlog, in plaats van vreugde is er lijden en in plaats van liefde is er haat. Generatie na generatie is misleid en weggehouden van mijn ware boodschap. Lijden werd tot een grote noodzaak verheven, zodat de mensen geloofden dat heiligheid alleen bereikt kon worden door lijden. Mijn dood aan het kruis werd jullie als voorbeeld voorgesteld, en jullie “spiritualiteit” zou een weerspiegeling moeten vinden in dit lijden.

Jullie zijn bedrogen, geliefde mensheid. Grondig en bewust belogen.

Mijn dood aan het kruis heeft nooit plaatsgevonden!

Deze informatie is erg belangrijk, zodat jullie ophouden je met dit soort lijden te identificeren.

Lijden leidt niet naar de verlossing waar zo vele van jullie naar verlangen.

Geliefd mensenkind, ik stierf niet aan het kruis en werd ook niet gekruisigd. Het evangelie van Petrus dat u is onthouden, getuigt hiervan.

Er zit een grote fout in jullie geschiedenis en de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, hebben een grote last op zich genomen. Door deze verkeerde voorstelling van mijn leven en dood, kwam er oneindig veel lijden op aarde.

Lijden zou je moeten veredelen en nobel moeten zijn. Maar het is destructief en zo pijnlijk, maar toch is de hele aarde ermee bedekt. Er zijn oorlogen gevochten in de naam van het lijden en in de naam van het kruis is alle vreugde van jullie weggenomen. De mogelijkheid tot vrede is jullie ontzegd en haat was en is nog steeds een realiteit op aarde.

Hoeveel oorlogen, hoeveel vernietiging van het leven op aarde en hoeveel persoonlijk lijden was er in jullie dagelijks leven!

En dat alleen maar, omdat jullie eeuwenlang geloofd hebben in deze verkeerde voorstelling van mijn boodschap.

Jullie zijn ook beroofd van de vreugde van de schoonheid van seksualiteit en de vrijheid om het vanuit het hart te leven. Er is jullie verteld dat dit iets onfatsoenlijks, dierlijks is. Jullie werd en wordt nog steeds bevolen om de seksualiteit in jezelf te doden. En opnieuw moet je jezelf geweld aandoen, en opnieuw ontstaat er lijden waar vreugde zou moeten zijn.

De kerk is een door mensen bedachte instelling

Het was nooit mijn wil zo´n gemeenschap te stichten, die mensen laat lijden en vreugdeloos en angstig laat zijn.

De geschiedenis is bekend, en de opkomst van de rooms-katholieke kerk draagt ​​het stempel van mensen, niet van mijn zegels of toestemming.

De zogenaamde sleutelovergave aan Petrus heeft nooit plaatsgevonden!

Ook de stelling dat ik nooit getrouwd ben geweest, fout!

Veel van mijn metgezellen in Jeruzalem in die tijd waren vrouwen. Naast mijn moeder Maria, mijn vrouw Maria Magdalena en vrouwen die dicht bij mijn discipelen stonden. Het was een gemengde gemeenschap.

Het was heel gewoon en bijna noodzakelijk voor een man in die tijd en in deze religieuze, culturele realiteit om te trouwen.

We waren voorbestemd om samen te zijn, en in dit leven op aarde bloeide onze liefde volledig op.

Miriam van Bethanië was noch een hoer, noch een zondares zoals ze graag wordt afgebeeld. Ze was en is een hoge ingewijde van het leven, en in die tijd waren we op het meest intieme niveau met elkaar verbonden.

Het huwelijk in Kanaän

was ons huwelijk. Ik was haar bruidegom, zij was mijn bruid.

Deze informatie is zo belangrijk, en hoezeer hebben de aarde en vooral de mensen met een sterk katholiek stempel deze informatie tot nu toe gemist.

De meest natuurlijke vorm van samenleven op aarde, die tussen man en vrouw, is jullie als verdorven voorgespiegeld, en je bent weggehouden van de vreugde van de vereniging. Zonder die vreugde kunnen jullie niet floreren, en daarom hebben ze jullie hiermee bedrogen.

Ik vertel je dit zodat je weet dat het nu de tijd is om alle leugens aan het licht te brengen. Dus ook de onwaarheden, verkeerde voorstellingen en opzettelijke leugens over mijn leven op aarde tweeduizend jaar geleden. Er is zoveel dat verduidelijking en nieuwe overweging nodig heeft en deze aankondiging zal oude beelden van mij wissen en een nieuw bewustzijn brengen.

Eindelijk de vrijheid, vrede, vreugde en liefde waar zoveel mensen naar verlangen.

En het was altijd liefde die mij vergezelde. Mijn hart had er zoveel van en het stroomde overal heen. Helemaal vanzelf.

Veel “wonderen” gebeurden gewoon doordat mensen me zagen. Het licht dat van mij uitging genas alles en iedereen zolang hun persoonlijke ontwikkeling dit mogelijk maakte.

Ik heb veel gereisd en we trokken van plaats naar plaats. Voor mijn metgezellen, de apostelen, waren de dagen altijd spannend en vol verrassingen. Zelf stond ik open en het licht van mijn vader stroomde door mij, als een kanaal, heen.

Licht en liefde te brengen en deze energiekwaliteiten op aarde te verankeren, dat was mijn opdracht.

De tijd en gebeurtenissen in Jeruzalem kwamen echter tot een hoogtepunt, en zo kwam de dag dat ik Jeruzalem verliet. Het Laatste Avondmaal suggereert dit.

Het was een afscheidsfeest en iedereen was verzameld. We aten dadels en vijgen en deelden het brood. Het was mijn afscheid van mijn vrienden en metgezellen.

Ook van mijn vrouw en mijn moeder. Er waren niet slechts twaalf mensen op dit feest, maar nog veel meer, en ze kwamen allemaal om afscheid van me te nemen. De geschiedenis/het verhaal doet je geloven dat mijn kruisiging daarna plaatsvond.

Al die verhalen zijn niet waar en verkeerd!

Johannes de Doper

Nog voordat ik in het openbaar begon op te treden, gebeurde er iets dat me diep en pijnlijk raakte. De onthoofding van mijn geliefde Johannes de Doper. Ik hield zoveel van hem en het kwam plotseling. Het was me duidelijk dat mijn werk in deze regio maar voor een beperkte tijd zou zijn.

En het is waar, het heeft ruim drie jaar geduurd voordat ik afscheid nam en via veel verschillende routes naar India, naar de grens met Nepal, ging.

Mijn boodschap was vol liefde en vreugde. Vol levenslust en diepe Goddelijke inspiratie. En velen hebben het begrepen, maar velen hebben deze kennis niet ontvangen. Tot nu toe.

Nu krijgt de mensheid de kans om nieuwe informatie te krijgen over de gebeurtenissen van die tijd. Zodat jullie datgene kunnen aannemen, wat ik jullie toen al heb gegeven.

Begin met je eigen ontdekkingstocht en vind je vreugde en liefde. Deze boodschap is onveranderd en door deze feiten kun je jezelf gemakkelijker bevrijden van de oude, lijd brengende energieën.

Er is nog zoveel dat jullie wordt onthouden, maar dat is nu voorbij. De hele waarheid is je nu gegeven. De waarheid over de gebeurtenissen zoals ze werkelijk hebben plaatsgevonden en niet zoals jullie tot nu toe is verteld.

In de volgende hoofdstukken zul je veel leren over mijn woorden en daden en hoe ze begrepen moeten worden.

God is met je.

Nederlandse vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org