MEESTER KUTHUMI – JOUW GELOOF GENEEST!

MEESTER KUTHUMI

JOUW GELOOF GENEEST!

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 5 september 2021

“Transformerend te werk gaan is het ervaren van het licht van God tijdens het werk”

DE WAARHEID KOMT OVERAL AAN HET LICHT!

De dingen nemen hun beloop en de gebeurtenissen beginnen zich af te wikkelen van de levensspoel. De waarheid komt overal aan het licht en leugens vinden geen grond meer om zich te verspreiden.

Daarom word je nu geconfronteerd met feiten die je verbeelding te boven gaan. Het is de waarheid die je nu tegenkomt en je realiseert je wat je heeft weerhouden van zelfkennis.

Alles wordt nu naar boven gehaald. De afschuwelijkheid die je nu in de wereld wordt getoond, maakt deel uit van je verwerking en je genezing.

Wat nu begonnen is, is niet te stoppen; het is onmogelijk om dit proces te stoppen! Wat nu mogelijk is, is om zich af te keren of terug te keren naar de wereld van vroeger. Dit is de keuze waar ieder mens vandaag de dag voor staat.

In het proces worden unieke kansen gegeven om tot inkeer te komen.

VERSTERK JOUW GELOOF

Vandaag word je er voortdurend aan herinnerd dat God bestaat en dat je je geloof kunt herleven en vernieuwen. Voordat de waarheid je bevrijdt, is het nodig je geloof te versterken.Je geloof dat het goede zal zegevieren, dat het licht zal zegevieren en dat de waarheid uiteindelijk zal zegevieren. Het is JOUW geloof dat geneest.

Vandaag worden jullie aangeraakt door het goddelijke licht en uitgenodigd om het pad van licht en het pad van liefde te gaan. Daarvoor is het nodig alle tekortkomingen, de onwetendheid en de dwalingen te bekijken.

Het is noodzakelijk aan jezelf toe te geven waar je je eigen ontplooiing in de weg staat. Het is een wonder te ervaren hoe deze blokkades worden losgemaakt en hoe de knopen worden losgemaakt.

Nu gaat het om het helen van je emotionele en mentale wonden. Als je werkelijk je daarmee bezighoudt, zijn verregaande stappen in bewustzijn mogelijk en keert je geloof in het goede, het lichte en het sublieme terug.

Transformerend te werk gaan betekent, het licht van God in het werk ervaren en zo dichter bij God komen. En hoe meer je oplost, hoe sterker je geloof in het licht en je geloof in God wordt.

Als je met volledige toewijding naar waarachtigheid streeft en moedig naar de feiten kijkt, dan heb je vandaag alles wat je nodig hebt voor je pad van kennis.

Op het pad van herinnering ontmoet je God. Wat je in het begin onmogelijk lijkt, openbaart zich geleidelijk aan je en aan het eind van het pad wordt het de enige werkelijkheid – GOD.

Geliefd mens,

Elke zoektocht begint met erin te geloven om het te vinden. Zo zal ook jij resultaat bereiken bij jouw transformatie naar geloven en daarin jezelf en God vinden.

De tijd van de waarheid is begonnen, de dagen van de openbaringen zijn aangebroken. Jouw werktuig in deze tijd is: JOUW geloof.

Leef JOUW leven en leef het met GOD.

Ik ben MEESTER KUTHUMI

Vertaling: Winfried