Meester Kuthumi / Door Jahn J Kassl 

Meester Kuthumi

Jahn J Kassl 2 Februari 2021

Je leven leiden betekent, door de innerlijke verbinding met God de eisen die een mensenleven aan je stelt, de baas te worden.

Mens, waarom dwaal je met je gedachten naar de verre toekomst, waar je nu verandering kunt bevorderen, vormgeven en teweegbrengen!

Geliefd mens,

Het is gemakkelijk om te wanhopen over de gebeurtenissen van deze tijd, als je je blik alleen richt op de alledaagse momentopnamen. Als je als gehypnotiseerd staart naar de gebeurtenissen die zich nu ontvouwen, moet je wel verstard, onbeweeglijk, angstig en vol twijfel worden.

Wat nu nodig is, is actie – actie die uit jezelf komt en die in jezelf plaatsvindt.

Ieder mens is geboren met opdrachten. Je kwam naar de aarde om je bijdrage te leveren aan de lichtvolle transformatie van de aarde.

Een aantal van jullie is moedeloos, wankelt nu en ziet het licht aan het eind van de tunnel niet.

Je lijkt tegenover een overweldigende macht te staan en menigeen geeft het op – en daarmee ook zijn opdracht. Dit is een situatie die hier en nu moet worden rechtgezet!

JIJ DIE WISPELTURIG EN MOEDELOOS BENT,

jij die niet meer zeker bent, jij die de handdoek in de ring gooit voordat er een schot is gelost, jij die God aanbidt en nog steeds op een antwoord wacht!

Geliefde mensen, jullie die de weg uit de twijfel niet meer kunnen vinden, tot jullie zijn de volgende woorden van troost en bemoediging gericht.

Velen van jullie zijn jongere zielen die nog nooit als mens tot aan jullie mentale en fysieke grenzen hebben moeten gaan.

Jullie zijn lichtwezens met een hoge aanleg, die de omstandigheden op deze Aarde nog niet aankunnen. Deze dichtheid, deze omstandigheden en deze harteloze omgeving kunnen je hart breken en je zielen voor onmogelijke opgaven stellen.

Hoewel jullie graag aanwezig wilden zijn bij deze laatste gebeurtenis op deze Aarde, worden jullie nu geconfronteerd met de situatie dat je moet leven met en omgaan met de omgeving en gebeurtenissen die dit proces teweegbrengt. Velen buigen hun hoofd en geven het op! Dit is de verkeerde manier! Dit moet nu rechtgezet worden, dit pad moet nu verlaten worden.

Wat kan je inspireren om dit te doen?

VERSTERK DE INNERLIJKE VERBINDING!

Het is de consequente inkeer tot God en tot je goddelijke familie! Alleen door innerlijke verbinding met je spirituele thuis zal je in staat zijn vol te houden en je aandeel te leveren in deze tijd.Deze verbinding is het heiligste wat je in dit leven hebt gebracht. Dat betekent:

Wie vandaag aarzelt en niet meer zeker is van zichzelf, heeft maar één opdracht: de innerlijke verbinding met zijn eigen Bron, met zijn geestelijke familie en met God te herstellen!

Niemand die een werkende relatie met God heeft, zal aan opgeven denken, zal twijfelen of zijn bevelen terzijde schuiven!

Niemand die weet dat hij niet alleen mens is, maar bovenal een oneindig en onsterfelijk geestelijk wezen, zal nu het pad van het licht verlaten en zijn opdrachten vergeten.

Zolang je hart met God verbonden is en je ziel vervuld wordt met de liefde van God, kan niets je afleiden van het pad der waarheid.

De zin van het leven openbaart zich aan jou in het wandelen, maar je kunt alleen wandelen als je je innerlijk kompas blijft volgen en je niet laat ontmoedigen door uiterlijke omstandigheden.

Dat betekent: Allereerst, zorg voor je eigen zaken! Voordat je wanhoopt aan de wereld, stel jezelf weer in het centrum en in je goddelijke basale gevoelens.

DE HOOFDOORZAAK VAN HET OPGEVEN

De hoofdoorzaak dat met licht vervulde mensen vandaag de dag van het verlichte pad afdwalen, is dat zij dat licht niet meer zien en dat hun verbinding met God verbroken is. Dit moet ongedaan worden gemaakt, zodat je verfrist wakker wordt, als iemand na een rustgevende slaap.

Zij die twijfelen, zij die willen opgeven, zij die ontmoedigd zijn door de huidige gebeurtenissen op aarde, worden uitgenodigd om de buitenkant te vergeten en de binnenkant nieuw leven in te blazen!

Waarom zou je zorgen maken over de wereld als je zelf wegkwijnt, waarom zou je zorgen maken over de mensheid als je zelf verdrinkt in de zorgen, waarom zou je oplossingen zoeken aan de buitenkant als de vragen in jezelf onbeantwoord blijven?

Geliefd mens,

je geniet alle steun van je spirituele familie. Aan gene en aan deze kant van de sluier word je geleid en begeleid. Nooit ben je alleen, nooit sta je er alleen voor!

Je moet jezelf veranderen en niet de wereld, je moet jezelf redden en niet de wereld! Je mag moe worden en vallen, je mag rusten en nieuwe kracht verzamelen.

Maar heb nooit de waan dat jouw aandeel in de verandering onbelangrijk is en dat je mogelijkheden beperkt zijn.

Je hebt legers van engelen en lichtwezens aan je zijde.

Je leven leiden betekent, de eisen die een menselijk leven aan je stelt de baas worden door je innerlijke verbinding met God.

Je bent nooit alleen, je bent een van onze rangen, iemand die wist en weet waarom hij nu naar deze aarde is gekomen.

Heb je leven lief en vervul je opdrachten, want beiden gebeuren maar één keer en zullen zich op deze wijze nimmer herhalen.

Met oneindige liefde.

MEESTER KUTHUMI

Bron: Lichtweltverlag

Vertaling Winfried