MEESTER EL MORYA: WAT ER NU OP AARDE GEBEURT!

MEESTER EL MORYA:
WAT ER NU OP AARDE GEBEURT!

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 1 maart 2021

De mensen die tot op heden alles negeerden wat zich achter de schermen afspeelde, krijgen nu zoveel AHA-ERVARINGEN en EYE-OPENERS aangeboden als nodig zijn om een nieuwe dynamiek tot stand te brengen.

WAKKER WORDEN MENSEN!

De tijd staat niet stil en gebeurtenissen kunnen niet worden gestopt. Wat er nu gebeurt is dat de waarheid overal aan het licht komt en dat mensen wakker worden geschud.

Geliefde mensen.

De hemel schijnt verduisterd te zijn boven deze aarde en sommigen geloven dat de hemelse machten zich hebben teruggetrokken!

Alleen blootgesteld aan de ongelooflijke ontwikkelingen, verliezen sommige mensen het geloof in het goede en de hoop op een toekomst vol licht voor de aarde en de mensheid. Mens zijn wordt steeds moeilijker. Je wordt ingesnoerd, opgesloten en gek gemaakt door angst. Angst is nu de grote trigger voor het verspreiden van ziektes.Velen van jullie pikken deze vibraties op en die verwoesten daardoor jullie leven.

Helder denken en compassievol handelen is alleen mogelijk als je grotendeels onbereikbaar blijft voor deze angstvibratie. Daarom zijn jullie spirituele oefeningen vandaag meer noodzakelijk dan ooit.

PAS JE SPIRITUELE OEFENINGEN TOE

Aan alle ziekte, ook die van de geest, ligt een gebrek aan geestelijk goddelijk licht ten grondslag. Als jouw verbinding met het Goddelijke constant is, dan zult je innerlijk gecentreerd en spiritueel georiënteerd blijven. Het gaat er in deze tijd om je innerlijke verbinding met de Bron of God.

Hoe je de GROTE ENE ook noemt, je nabijheid tot deze Bron garandeert dat je de schade van je afwentelt en de aanvallen van dit mens-vijandig systeem verre blijven.

Er wordt een energetische strijd uitgevochten op het Aardoppervlak. Destructief-gepolariseerde energie ontmoet constructief-licht gepolariseerde kracht. Dit is de verklaring die aan alle verschijnselen ten grondslag ligt.

Ga niet in op de verschijnselen die de duistere kracht nu veroorzaakt! Dat betekent, in praktische termen:

NEE, STOP, HOU OP!

1 Zeg NEE, wanneer je een vaccinatie wordt aangeboden of wanneer je daarmee wordt bedreigd.

2 Zeg STOP, als jou vrijheidsbeperkingen worden opgelegd.

3 Zeg HOU OP, wanneer politici je de nieuwe slavernij als vrijheid proberen te verkopen.

Vecht terug waar je kan en waar je ziet dat je moet terugvechten! Aarzel geen moment wanneer er in jouw onmiddellijke omgeving een beroep op je wordt gedaan om je stem te laten horen en de dingen bij hun naam te noemen. Naar buiten kun je veel doen door je gedrag! Winkel bewust, wat ook betekent winkelen met contant geld.

Als je kinderen hebt, bescherm ze dan door thuis een veilige sfeer te creëren. Angsten horen buiten de deur te blijven. Als kinderen merken dat hun ouders niet bang zijn, ontwikkelen zij ook geen angsten. Een traumavrije opvoedingsomgeving is essentieel voor kinderen.

Want bij de duistere machten van vandaag gaat het hen vooral om de kinderen. Toekomstige generaties worden vandaag gesmeed. De heropvoeding tot biorobots is in volle gang en kan door bewuste ouders of leraren ongedaan worden gemaakt.

FASE VAN COMPRESSIE

In het proces van ascensie, gaat de mensheid momenteel door de fase van compressie! Alles wordt op de spits gedreven, alles heeft een DIT OF DAT. ZOWEL EN OOK is op dit moment geen optie.

Het toespitsen gaat door, de gekte neemt toe en steeds onbeschaamder vermomt de leugen zich als waarheid en het kwaad vermomt zich als goed! Dit proces is nodig om de mensen wakker te schudden en de mensheid eendrachtig te doen optreden.

Hoe wordt de omkering bereikt?

Het onmiskenbare NEE tegen deze ontwikkelingen zal uiteindelijk de ommekeer in gang zetten. Daardoor zal de duistere elite van de aarde worden verwijderd en door de mensen worden weggevaagd.

Ook al heb je het vele malen gehoord en kun je het misschien niet meer horen – het Licht overwint en de Liefde triomfeert!

Jullie zijn mensen in Gods handen en jullie zijn op aarde om je eigen zaken te regelen. Het zou geen zin hebben en het zou niet passen bij jullie zielenplannen als de Hemelse Machten van Licht tussenbeide zouden komen voordat jullie je hebben bewezen. Jullie zullen zelf voor de verandering zorgen en jullie hebben het zelf al decennia geleden ingeluid.

Nu worden er spaken in het wiel gestoken en wat tot nu toe verborgen was, wordt zichtbaar. De duistere krachten zetten alles op één kaart.

AHA-ERVARINGEN EN EYE-OPENERS

De mensen die tot op heden alles negeerden wat zich achter de schermen afspeelde, krijgen nu zoveel AHA-ERVARINGEN en EYE-OPENERS aangeboden als nodig zijn om een nieuwe dynamiek op gang te brengen.

Dat duurt nog wel even. En ondertussen woeden de krachten van de duisternis en voeren zij hun laatste gevecht.Blijfonverschrokken, laat je niet misleiden en richt je hart geheel op het Licht van God. Omring jezelf met positieve en verlichte mensen.

Vraag de hemelse machten om je bij te staan en zij zullen je steunen waar je denkt vast te zitten of niet verder kunt en je nieuwe wegen wijzen.

Dit spel eindigt en dat geldt ook voor jou. Begin nooit meer op deze manier. Je hebt de ervaring van dichte energie gehad en je verlangen leidt je naar het licht.

DE AARDE VAN DE TOEKOMST

Aan alles komt een einde. Deze keer komt ook het beste helemaal aan het einde.

Als alles verloren lijkt, zullen de mensen zegevieren.

De mensen die ontwaakt zijn zullen met één stem opstaan. De Nieuwe Aarde biedt geen plaats aan oude structuren en negatieve elementen.

Velen zullen de Aarde van de toekomst verlaten, waar Licht en Liefde heersen. De Aarde van de toekomst is al geschapen. Als alles hier gedaan is, zullen jullie verheven en opgestegen zijn en terugkeren naar de Hemel op Aarde.

Geliefd mens.

Wees trouw aan jezelf en blijf consequent in je spirituele praktijk. Gebruik deze dagen om jezelf innerlijk te versterken en te vervolmaken.

Want: als het buiten jou tot stilstand komt, is het tijd om in je binnenste je oog op God te richten. ZIJN schepping is alomtegenwoordig, evenwel ontmoet je de Schepper in jezelf.

Ik ben MEESTER EL MORYA

Vertaling Winfried