MEESTER EL MORYA: HET ONVOORSTELBARE KOMT ERAAN!

MEESTER EL MORYA

HET ONVOORSTELBARE KOMT ERAAN!

Gechanneld door Jahn J. Kassl – 30 september 2021

“Iets totaal onvoorstelbaars staat op het punt te gebeuren
en zal de harten van de mensen in vuur en vlam
zetten voor wat essentieel is”

KEUZE VAN TIJDLIJN

Geliefden,

de dag nadert dat het licht van de hemel jullie harten bereikt. Het moment van de waarheid komt steeds dichterbij.

De genade van God wordt op aarde werkzaam en de mensen krijgen rechtstreeks toegang tot een rijkdom van kennis en waarheid, die tot dusver voor hen onbekend was.

In een kort moment, in een ogenblik van de wereldgeschiedenis, zal je een overzicht en inzicht worden gegeven in het tijdsgebeuren, dat lang genoeg zal zijn, opdat je de uiteindelijke beslissing kunt nemen voor het Licht en de Liefde.

Iets totaal onvoorstelbaars staat op het punt te gebeuren en zal de harten van de mensen doen ontvlammen voor wat essentieel is.

Velen zullen het herkennen en even zovelen zullen denken dat dit moment van openbaringen een droom is en zullen het niet geloven.

Op die dag zal ieder mens dus zijn tijdlijn kiezen en zich vervolgens op de juiste aarde bevinden.

Opstijgen of afdalen zal door eeneder zelf worden beslist tijdens de hier beschreven uren.

De hemel gaat open en de engelen van het licht en de engelen van de liefde verschijnen. Ook al wordt de “Messias Misleiding” (deel 1, deel 2, noot JJK) voorbereid door de duistere machten, op die dag zal je duidelijk in staat zijn om waarvan onwaar te onderscheiden.

Diep van binnen zal ieder mens weten of hij te maken heeft met een ware of een valse openbaring. Daarom zeg ik tot jullie:

vrees geen ogenblik en bereid je voor op deze dag door meditatie, gebed en je rechtstreeks tot God te wenden.

Meer hoef je niet te doen. Bezinning is echter onontbeerlijk, opdat je kunt zien en waarnemen wat werkelijk bestaat en opdat je de juiste beslissing kunt nemen in deze uren die je hier zijn aangekondigd.

De dagen tot deze gebeurtenis zijn van korte duur, de dagen tot de openbaring zijn geteld.

Ik hou oneindig veel van jullie.

MEESTER EL MORYA

Vertaling: Winfried – voor wakkeremensen.org