MAAK JULLIE ZELF VERTROUWD MET JULLIE MACHT! – Boodschap vanAton

MAAK JULLIE ZELF VERTROUWD MET JULLIE MACHT!

Jahn J. Kassl, 25 september 2023

Boodschap van Aton


Wat je opdrachten ook zijn, het is je meditatieve geest die telt, want alleen daardoor kun je de energieën van haat weerstaan en als overwinnaar uit een strijd komen. Alle revoluties die deze basis missen zijn gedoemd te mislukken, want op een gegeven moment verliest de mens de controle over zijn daden en geweld wordt beantwoord met geweld en haat met haat. Een succesvolle revolutie wordt altijd voorafgegaan door de transformatie van het individu. Daarom: vrees niet! Want wie het koninkrijk van de vrede is binnengegaan, heeft geen ’tegenstander’ meer in deze wereld, want hij handelt vanuit een ander standpunt en maakt nooit misbruik van zijn macht. Dan kun je niet meer verdwalen en de ontmoetingen met duistere krachten laten niet langer blijvende negatieve sporen na – noch in je hart, noch in je leven.

Foto „Kristallwürfel des Aufstiegs“ © Andrea Percht


JJK: Indachtig de eerste boodschappen die doorkomen voor de komende 129e lichtlezing op 21 oktober 2023, verwijs ik naar deze in 2017 ontvangen boodschap over het thema “macht”. Dit thema zal de komende lichtlezing begeleiden, omdat het er uiteindelijk om gaat dat we begrijpen dat we scheppende wezens zijn die handelen met macht, wat betekent dat we onze macht moeten accepteren en deze op een lichtvolle manier moeten toepassen. De foto die voor deze bijdrage is gekozen, toont de kristallen dobbelsteen van ascensie CB11. Dit geschenk uit de hemel is voor mij HET instrument van transformatie en is al jaren een vast onderdeel van mijn spirituele werk. De kristallen dobbelsteen is los verkrijgbaar (voor mensen die het werkboek al hebben!) of samen met het werkboek (opm. vertaalster, deze producten zijn alleen in het duits verkrijgbaar). Belangrijke opmerking: Onze bergkristallen zijn van natuurlijke oorsprong en vertonen overal barsten, scheuren en troebelingen. We vragen je hier rekening mee te houden, want we bieden geen kristallen dobbelstenen aan die kristalhelder zijn! Hier kun je er meer over lezen …

Maak jullie zelf vertrouwd met jullie macht!

Macht-gebruik

Droom: Ik zie hoe de ene persoon de andere hypnotiseert om controle over hem uit te oefenen. Hoewel beide personen mij onbekend zijn, is het een situatie die ik niet wil accepteren. Ik grijp in door tegen de hypnotiseur te zeggen dat hij moet stoppen.

Dan voel ik dat de magiër probeert mijn geest binnen te dringen, maar dat lukt niet. In plaats daarvan begin ik mijn krachten te verzamelen en al snel sta ik op het punt de magiër “over te nemen”! Hij neemt de benen voordat dit kan gebeuren en vlucht (einde droom).

Na het ontwaken kies ik “zomaar” een willekeurig boek om in te bladeren en ik sla een hoofdstuk open over gedachtencontrole. (Einde bericht)

Geliefde mensen!
Dit droombeeld symboliseert jullie macht en jullie mentale kracht. Menselijke kracht, dat wil zeggen de energie die van een menselijk bewustzijn kan uitgaan, is op dit niveau van Zijn onovertroffen.

Dit feit is nog niet helemaal doorgedrongen tot het bewustzijn van mensen en de meeste mensen zijn zich er zelfs helemaal niet van bewust. De meeste mensen zijn nog ver verwijderd van het toepassen van hun kracht, maar ook op dit niveau is een ontwaken begonnen.

Jullie zijn te veel onderdrukt, misbruikt en in angst gehouden door de heersers van deze matrix om de overgang van machteloosheid naar macht soepel en natuurlijk te laten verlopen. Dus worden er dromen naar jullie toe gespeeld zodat jullie je kunnen herinneren en met je vermogens kunnen experimenteren.

Maak jullie zelf vertrouwd met jullie macht, daar gaat het nu om en gebruik die voor het welzijn van al het leven.

Het is de tijd van ontwaken – en wel op alle niveaus; het droomniveau is er daar één van.

Dit droombeeld laat zien dat je nooit machteloos bent en je kunt verzetten tegen elke duistere entiteit, zoals de duistere magiër in de droom, op grond van je spirituele bewustzijn. Deze droom bevat daarmee een tweede belangrijke boodschap:

Wees niet bang! Ga de uitdagingen aan en sta openlijk op tegen het kwaad in de wereld en de boosdoeners, als ze zich aan je laten zien. Deze entiteiten vrezen niets meer dan jullie moed, jullie dappere optreden en jullie licht.

Je hebt niets te vrezen als je, met God en het lichtzwaard aan je zijde, de gevechten aangaat die je op dit Zijnsvlak worden opgedrongen.

Twee manieren van revolutie

In wezen zijn er twee manieren van revolutie voor mensen in de huidige situatie op aarde:

1.) Revolutie door meditatie

2.) Revolutie door confrontatie

Waarbij lichtstrijders die door meditatie een bepaald niveau van bewustzijn hebben bereikt de confrontatie aangaan met de machten van de duisternis om hen te weerhouden van hun schadelijke acties. De droom wijst hierop.

Aanspreken en confronteren

Dit betekent dat er in wezen twee paden zijn die de mensheid dienen en waardoor het ascensieproces wordt verrijkt met positieve energie.

Vanuit een kalme geest, vanuit een vredige basistrilling, moet het individu zijn of haar opdrachten vervullen. In individuele gevallen houdt dit ook in dat je de duistere krachten openlijk en direct confronteert en hun plannen verhindert.

Wat je opdrachten ook zijn, het is je meditatieve geest die telt, want alleen daardoor kun je de energieën van haat weerstaan en als overwinnaar uit een strijd komen.

Alle revoluties die deze basis missen zijn gedoemd te mislukken, want op een gegeven moment verliest de mens de controle over zijn daden en geweld wordt beantwoord met geweld en haat met haat.

Een succesvolle revolutie wordt altijd voorafgegaan door de transformatie van het individu.

Daarom: vrees niet! Want wie het koninkrijk van de vrede is binnengegaan, heeft geen ’tegenstander’ meer in deze wereld, want hij handelt vanuit een ander standpunt en maakt nooit misbruik van zijn macht.

Dan kun je niet meer verdwalen en de ontmoetingen met duistere krachten laten niet langer blijvende negatieve sporen na – noch in je hart, noch in je leven.

Samenvattend laat dit droombeeld zien dat je moet ingrijpen en elk misbruik effectief kunt tegengaan.

Er wordt uitgebeeld dat er vanuit een bepaalde bewustzijnsgraad een kracht van je uitgaat waar de duistere machten van deze matrix voor moeten buigen.

De tijd van angst is voorbij!

De angsten die nu nog verstrooid worden en wereldwijd de kop opsteken, zijn bedoeld om jullie te blokkeren om door te gaan en het pad naar je eigen macht, dat hier beschreven wordt, te voltooien.

Overwin deze blokkades! Besef dat de nieuwe tijd van jullie is en dat de Nieuwe Aarde door jullie wordt gebouwd. Het koude ras moet wijken – en dat weten ze. Daarom stoken ze overal waar ze kunnen onrust en creëren ze ruzie zolang ze kunnen. Het uur van hun verbanning nadert.

Een grote dag is jullie aangekondigd en een grote dag breekt aan. Het is de dag waarop zij die een plaag zijn voor de mensheid en de aarde deze wereld voorgoed moeten verlaten.

Wees niet bang, ga moedig je weg en schuw je voor geen inspanning. De krachten van de duisternis moeten worden overwonnen en de overwinning van het licht moet worden behaald.

We zijn al een heel eind op de goede weg en jullie kunnen dit aan.
Ik ben ATON

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org