Maak gebruik van jullie kracht (deel 2)

Maak gebruik van jullie kracht (deel 2)

Jahn J. Kassl, 7 mei 2022

 

Boodschap van Jezus Sananda


Maak je geen zorgen over morgen, noch wat te eten of wat te drinken, want Hij zorgt voor je. Maak je alleen zorgen om het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden.


Uit het nieuwe boek – SANANDA OFFENBARUNGEN 2 (p.141 ev)

MAAK GEBRUIK VAN JULLIE KRACHT (deel 2)
Gesprek over de 6e openbaring

Het verlangen naar God

JJK: Geliefde Jezus,

goedemiddag, nu er een nacht is verstreken sinds de doorgifte van de 6e openbaring – nu heb ik het gelezen en inderdaad, zo zullen heel veel mensen zich voelen:

„Aangekomen op 5D en nog steeds bezig met de oude dingen.“

SANANDA: Ja, geliefde Jahn, ik zegen je en ben bij je, altijd, dus nu ben ik ook bij je. En ik ben bij de mensen die dit nu lezen, want: JE ONTMOET MIJ!

Goed, de mensen hebben angsten, zoals ik al zei, en als gevolg daarvan zijn ze niet in staat om resoluut op te treden. Dat vertraagt ​​de verlichting, want voordat de weg naar het hart helemaal vrij is, kunnen de laatste inzichten niet komen. En nu komen we bij een essentieel punt hierbij.

Het is het “verlangen naar God”. Wist je dat het verlangen naar God de grootste transformatiekracht bezit, energie die elke onvolmaakte staat ogenblikkelijk in liefde verandert?

JJK: Nu je dat zegt, het klinkt me heel bekend en logisch in de oren, want ik weet van mezelf toen dit “verlangen naar God” in mij ontwaakte, toen begon ik onvoorwaardelijk te worden in mijn beslissingen en intenties – alles daarvoor was meer een soort spel!

SANANDA: Daar komt het op aan! Op het VERLANGEN NAAR GOD!

Wanneer dit verlangen verschijnt, verdwijnen alle angsten vanzelf, want dan is voor diegene niets anders meer belangrijk dan het te erkennen, dan terug te keren naar de Vader, dan naar de hemel te gaan, bij Hem te zijn, bij Haar te zijn – voor altijd.

Een transformatieproces kan niet worden voltooid zonder verlangen naar God. Waarom? Omdat verlangen de deuren naar ultieme kennis opent.

Ze openen zich vanzelf voor zo’n hart, want voor zo’n hart is niets van belang behalve het verlangen om één te zijn met God. Het werk aan de transformatie van je eigen wezen komt tot stilstand als je dit proces niet verrijkt met het verlangen naar God.

Dat is heel natuurlijk, want je durft pas over de diepste afgrond te springen als je niets meer kunt verliezen, als het leven bijna onverschillig voor je wordt, als je geen echte inhoud voelt, geen waarde meer toekent aan wat je leeft en doet op aarde – als je alleen bent en wat er ook met je gebeurt, je niet meer kunt worden geraakt door gebeurtenissen van buitenaf, omdat je hart er alleen maar naar smacht: om voor het aangezicht van God te zijn!

Je moet er helemaal mee vervuld zijn, “geobsedeerd” door God, Hem denken, Hem voelen, Hem overal zien – dan gaan de laatste hoeken van je hart open en God treedt naar buiten in Zijn hele majesteit en tilt je op in de hemel.

Wanneer wordt het verlangen wakker?

JJK: Is het verlangen naar God je “in de wieg gelegd” of kan het in ieder mens naar boven komen?

SANANDA: Dit verlangen ontwaakt op het moment dat de verzadiging is bereikt! De verzadiging van nog een leven van illusie te willen leiden. Het treedt op wanneer iemand het oude spel beu is geworden, wanneer je meer van het leven verwacht dan de nauwe grenzen waarbinnen het zich afspeelt.

Deze “verzadiging van de illusie” moet worden bereikt, dan komt het verlangen vanzelf naar boven, want alleen dan ben je klaar om de cruciale vragen te stellen en pas dan ben je volwassen genoeg om echt achter de sluier te willen kijken en het ook te kunnen; dat is het ene.

Maar er is ook een tweede moment dat het verlangen naar boven haalt, het tot op zekere hoogte forceert. En dit is nu overheersend onder degenen die het vijfdimensionale niveau hebben gekozen en die nog steeds overblijfselen in hun ziel dragen, die vasthouden aan de oude concepten van de tijd.

Het is een feit dat deze mensen worden geconfronteerd met een overvloed aan frustratie. Gebeurtenissen die zich in een schijnbaar eindeloze keten aan elkaar rijgen, schakel voor schakel, die alle thema’s die nog ongezien zijn naar voren brengen.

Dit betekent dat deze mensen zich nu verbazen dat zoveel dingen zich lijken te herhalen waarvan ze dachten dat ze die al lang geleden achter zich hadden gelaten. Het is het middel van deze tijd om binnen zeer korte tijd bij deze mensen het verlangen naar waarachtigheid aan te wakkeren.

“Crashcursus”

De oude zielen die momenteel op aarde zijn en die het proces van ascensie op cruciale punten ondersteunen hebben deze frustraties niet meer nodig, ze hebben er al lang genoeg van, maar zielen die jonger zijn maar toch klaar zijn voor de ascensie krijgen nu een “crashcursus” voorgeschreven om ze hun interesse in het oude spel te laten verliezen. Hier zijn geen levens meer voor, er is geen tijd meer voor, dus alle onopgeloste vraagstukken komen naar voren als gebeurtenissen die zich heel vaak pijnlijk een weg banen in zo’n leven. Totdat deze mensen bereid zijn om alles los te laten en alles te accepteren.

Want als je eenmaal de angst voor angst kwijt bent, dan ben je klaar om te springen en jezelf in de armen van God te werpen. En het is altijd een “val”, want God wil je volledig en onvoorwaardelijk en Hij weet dat je pas komt als je bereid bent om de oude “zekerheden” los te laten.

Als het leven in de illusie volledig is geleefd, rest er nog maar één vraag: ‘Wat nu?’

En dan kan het verlangen naar God ontwaken. Maar ook in dit tweede geval is ‘verzadiging’ het punt. Zonder dit heeft een mens gewoon geen interesse om God te erkennen, omdat hij zichzelf nog steeds als afgescheiden van God wil ervaren.

Al degenen die voor het 5e dimensionale niveau hebben gekozen, hebben ook een hoge mate van “verzadiging” bereikt, maar de meesten van hen hebben nog restjes, in de trant van: “Maar dat zou ik graag willen ervaren voordat ik opstijg, dus helemaal zonder vlees te eten of zonder vis, dat kan niet, en ik kan mijn oude vrienden niet opgeven, ondanks dat ik steeds ruzie met ze heb, die heb ik nog steeds nodig…enz.. “

Er zijn dingen die nog geleefd willen worden!

En nu gebeurt het dat dit in een tempo wordt geleefd waardoor deze mensen het gewoon van voren en achteren niet meer weten, beter gezegd totdat ze van voren niet meer weten dat ze van achteren nog leven. Tot ze uitgeput zijn, moe worden en daar krachteloos blijven liggen. Totdat er verzadiging optreedt, totdat ze bereid zijn dat los te laten omdat ze er een afkeer van hebben; dan rijst de vraag: “Wat nu?” Dit is de basis waardoor het verlangen ontwaakt.

Verlangen is de spil om de laatste transformatieprocessen te kunnen voltooien en er wordt voor gezorgd dat alle mensen die voor ascensie hebben gekozen daarheen worden geleid om hun problemen volledig op te helderen, doordat ze die meer dan zat zijn.

JJK: Ja dat kan ik me goed voorstellen, want dat was bij mij ook zo. Vanaf een bepaald moment in mijn leven interesseerde niets me meer, ik wilde gewoon God kennen, alleen nog de diepe betekenis van mijn bestaan ​​kennen, wie ik ben!

Niets interesseerde me meer en toen kwam dit verlangen naar boven. Ik heb gewoon gehuild, dag en nacht. Zonder reden zou je misschien denken, maar het enige wat ik bleef vragen was: “Waar ben je?”

SANANDA: Ja, wanneer de verzadiging is bereikt, ga je automatisch de juiste vragen stellen. En heb je je antwoorden gekregen, Jahn?

JJK: Ja, niet meteen, maar wel heel snel. Mijn leven begon zich op magische wijze te ontvouwen.

Opeens had ik alleen maar “echte” ontmoetingen, alle willekeur verdween uit mijn dagelijks leven, ik werd geleid door een onzichtbare kracht en zo gaat het tot op de dag van vandaag. Alles komt naar mij toe, het is mijn taak om te herkennen, waakzaam te zijn, zodat ik mijn innerlijke leiding altijd correct interpreteer en ernaar handel – compromisloos en onvoorwaardelijk.

Zeker weten, maar ik kan wel zeggen dat er een absoluut innerlijk verlangen voor nodig is om door God geleid te worden. En het is heel belangrijk dat je dan ook doet wat Hij je adviseert.

Ik heb gemerkt dat veel mensen de innerlijke leiding gewoon negeren en tegen beter weten in handelen – ze negeren dit en zijn dan verbaasd dat veel dingen verkeerd lopen.

SANANDA: Ja, dat is een groot thema Jahn.

Veel mensen hebben de innerlijke leiding van de ziel geactiveerd, die direct verbonden is met de kracht van God, ze hebben een graad van volwassenheid bereikt die dit mogelijk maakt, maar ze luisteren er niet altijd naar en negeren het dus. Ze willen nog steeds iets ervaren waarvoor hun innerlijke stem hen waarschuwt. Dan is dit wat er gebeurt, ze doen wat ze denken en lijden schade, maken iets verschrikkelijks mee of er gebeuren nare dingen.

Dan staan ​​ze daar en vragen waarom? Wat kinderachtig, aangezien je niet luistert naar je innerlijke Goddelijke leiding.

Het is belangrijk om te weten dat bij elke minachting van de innerlijke stem, dit kanaal wordt ondergesneeuwd en al snel versta je het niet meer. Dan is het terug naar de start en kun je helemaal opnieuw beginnen om de weg naar je hart te openen.

Heel veel mensen krijgen prima advies vanuit hun hart, maar luisteren er niet naar. Dus spannen ze een nieuwe boog die lijden brengt en angst levend houdt, en dan kijken ze met verbazing waarom er nog zoveel naars in hun leven gebeurt, ook al beschouwen ze zichzelf als bijna “verlicht”.

Het goddelijke leiderschap verlangt naar jullie onmiskenbare uitvoering van zijn instructies. Anders haal je haar stem weg en laat je zien dat je deze niet nodig hebt; je overweldigt je hart met je verkeerde acties totdat dit goddelijke kanaal naar alwetendheid compleet is dichtgeslibd.

Het is de onvoorwaardelijke overgave aan God die tot uiting komt door te luisteren naar de stem van God in jezelf. Maak je geen zorgen over morgen, noch wat te eten of wat te drinken, want Hij zorgt voor je. Maak je alleen zorgen om het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden.

Dat moet je internaliseren als je jezelf aan God toevertrouwt.

JJK: Veel mensen, heb ik gemerkt, willen gewoon te veel dingen tegelijk doen, veel meesters dienen en op twee paarden tegelijkertijd rijden!

SANANDA: Velen, ja, inderdaad – door dit gedrag creëren ze nu gebeurtenissen die de uiteindelijke beslissingen ondersteunen. Het pad naar verlangen, dat geen vragen meer oproept omdat alles tot rust komt als je je eenmaal tot God hebt gekeerd, is voor alle mensen voorbereid, maar niet iedereen zal het tot het einde bewandelen.

JJK: Ik heb nog een andere vraag, een verandering van onderwerp zogezegd – is dat nu okè?

SANANDA: Alles is „oké“ Jahn, want jouw vragen zijn de vragen van de mensen.

JJK: Je zei in de 4e openbaring dat er al een aarde is in de 9e dimensie. SANAT ISAT TAT KUMARA vertelde me eens dat Hij de Logos van 12 aardes is. Hoe moeten we dat dan zien?

SANANDA: Het is heel eenvoudig, vanuit ons oogpunt. Het is alleen wat moeilijker om woorden te vinden om het te beschrijven. Maar dat gaan we nu doen.

Het universum is een hologram

Let op. De hologrammen zijn verticaal en horizontaal. Het hele universum, de hele schepping is één universeel hologram.

Er zijn altijd 9 dimensies op beide niveaus. Het volgende hologram dat jullie, deze Aarde Gaia TERRA Xx27 “raakt”, is verticaal maar anders gerangschikt. Het verschuift naar “omhoog”. Dat wil zeggen, jullie 7e, 8e en 9e dimensie brengen op het horizontale vlak de 10e, 11e en 12e dimensie van het volgende hologram voort. Deze raken elkaar tot op zekere hoogte, wat bij de volgende niet meer het geval is.

En de Logos van een planeet is Logos van de 9 dimensies en de volgende drie aangrenzende dimensies die de 1e, 2e en 3e dimensie weerspiegelen aangezien deze direct met elkaar verbonden zijn, behorend tot het volgende hologram maar in lineair concept (verticaal weergegeven) komen overeen met de 10e, 11e en 12e dimensie. Vandaar de 12 dimensies.

Dit is in alle richtingen het geval. Bovendien verschuift een ander hologram dat jullie raakt “naar beneden”. Wat betekent dat jullie 6e dimensie in het aangrenzende hologram de 9D vertegenwoordigt, jullie 5e dimensie grenst aan de 8e dimensie, de 4e grenst aan de 7e, enzovoort. Schrijf gewoon de rijen getallen naast elkaar, verschoven zoals hier weergegeven. Begin met de 1 onderaan en eindig met de 9 bovenaan.

Zet deze dan verschoven naast elkaar en je krijgt de dimensies die direct naast elkaar bestaan.

Er is hier geen links of rechts omdat alles in elkaar bestaat, alleen de horizontale en verticale factoren zijn hier van belang.

Een planetaire Logos creëert dus altijd een vlak helemaal tot aan de 9e dimensie en is de schepper van nog eens drie dimensies die grenzen aan de oorspronkelijke schepping. Daarom is er sprake van 12 dimensies, om het te vertalen naar het lineaire begrip van mensen.

Probeer het alsjeblieft niet met alle “geweld” te begrijpen, het zal je in de nabije toekomst duidelijk worden hoe meer informatie je erover krijgt, en die zal in overvloed stromen.

JJK: Nou, ik zie het ook nog niet helemaal voor me, maar op de een of andere manier begrijp ik het – maar ik heb wat meer tijd nodig.

SANANDA: Ja neem het, neem de tijd, zorg wel dat je er heel vastbesloten over bent, dat jullie je van de oude ideeën willen losmaken.

JJK: Ik heb nog een laatste vraag Jezus. Het is me opgevallen, dat ik je altijd met Jezus aanspreek, terwijl je meestal als SANANDA aanwezig bent.

SANANDA: Ja en dat is in jouw geval heel passend Jahn.

Het maakt geen verschil voor jou hoe je me aanspreekt, want je “vangt” mijn energie helemaal goed, jij bent mijn energie.

Jij hoeft op dat gebied geen patroon meer los te laten en ook in Jeruzalem heb je per slot van rekening herkend, wie ik was en waar ik vandaan kwam.

Het is belangrijk voor die mensen die nog vasthouden aan het oude beeld van Jezus, die mijn volledige kracht niet vatten, omdat ze Jezus inbedden in het concept van de kerk. Deze Jezus kan niet wat ik kan als JEZUS SANANDA ARANIS TAT EOS AL’ SAN.

Net als in het eerste deel van de Openbaringen is het ook hier van belang dat mensen die zich te veel aan het oude Jezusbeeld vastklampen, deze loslaten en de kracht van mijn hele wezen binnengaan.

Daarom vestig ik de aandacht op SANANDA, vandaar dat dit schrijven die naam ook draagt.

Wij zijn één Jahn, het maakt niet uit welke naam je gebruikt, het maakt niet uit welke naam ik gebruik, wanneer ik met je spreek, wanneer ik communiceer via je hart.

We zijn allemaal één, geliefde mensen, geliefde zoon, geliefde dochter van de ENE.

Ontwaak door je verlangen naar God door te laten breken. Wij doen ons deel, doen jullie alstublieft ook jullie deel, zodat jullie komst wordt vervuld.

De dimensies gaan in elkaar over, dat is altijd zo geweest, de werelden zijn op deze manier gerangschikt, maar nu begint het jullie bekend te worden, dichter bij je te komen, en binnenkort zal het jullie vertrouwd zijn als jullie bevrijd worden van de lineaire concepten van de wereld.

Ik ben de Liefde, ik ben het Leven, ik ben het Licht.

JEZUS SANANDA

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org