MAAK GEBRUIK VAN JULLIE KRACHT – Boodschap van Jezus  Sananda

MAAK GEBRUIK VAN JULLIE KRACHT

Gechanneld door:  Jahn J. Kassl, 5 mei 2022

 

Boodschap van Jezus  Sananda


“Nu leren jullie Lopen, rechtop lopen, lopen zonder Krukken, mens zijn zonder Kettingen, leven zonder Angsten. Dan kun je ineens de Laatste Patronen Loslaten. Want wie geen Ezel heeft, is Verstandig en wie geen ezel nodig heeft, is Wijs, maar wie geen ezel Kent, is Verlicht.”


Uit het nieuwe boek – SANANDA OFFENBARUNGEN 2 (p.129ev)

MAAK GEBRUIK VAN JULLIE KRACHT 6e openbaring

Zalig zijn de ontwaakten …

Geliefde kinderen van God!

Zalig zijn de ontwaakten, want zij zijn de rechtmatige erfgenamen van het koninkrijk der hemelen.

Ik ben het, Jezus Sananda, de hoeder van de mensheid, nu, bij de overgang naar het licht, naar het nieuwe tijdperk, naar het leven dat eeuwig is.

Hoe zeer zijn jullie geliefd, oneindig vereerd en in alle delen van de schepping heeft men gehoord van jullie grote dienst, die uniek is in het universum – in alle universa die er zijn in de oneindigheid van de Heer.

Ik ben onder jullie, midden onder jullie – aangekomen zoals al is verkondigd, maar weten jullie ook dat ik het ben die er is als jullie moe zijn, als jullie uitgeput zijn, als jullie de moed verliezen, ook al is het maar voor even?

Ik ben het die je draagt als je niet meer verder kunt en alhoewel je al een flink stuk van de weg hebt afgelegd, zul je zien, als je achter je kijkt, dat jouw sporen niet zichtbaar zijn op de aardbodem, want je voeten hebben geen afdrukken achtergelaten terwijl ik je droeg.

Ja ik ben het, en als jullie lijken op te geven, als jullie door oude patronen, door de angsten van de tijden overweldigd worden en geen kracht meer voelen om ze te weerstaan, dan ben ik het die dat stopt en jullie daardoor de kans geeft om te groeien, om te worden, om te zijn.

Ja, ik ben het – alomtegenwoordig en altijd daar waar je me meestal het minst verwacht: midden in je leven!

Onthoud alsjeblieft het volgende:

Alleen het feit dat je het licht hebt gekozen en de eerste fase van daadwerkelijke ascensie hebt bereikt, betekent niet automatisch dat je nu op alle fronten helder bent, bevrijd en sterk genoeg om elke storm te trotseren. Zo is het helemaal niet.

Veel mensen neigen nog naar „zwakteaanvallen“, dat betekent dat ze in oude patronen terugvallen als het leven dit vraagt, wanneer een oud patroon dreigt op te lossen en het zich nog één keer als machtig voordoet.

Voordat de volledige opheldering bij je binnenkomt, moet je alle dingen die onduidelijkheid veroorzaken volledig hebben verwijderd uit alle gebieden van je wezen.

En deze “absoluutheid”, deze onvoorwaardelijkheid, zorgt momenteel voor problemen bij veel mensen. Zodra één ding is verwijderd, verwerkt en opgelost, verschijnt het nieuwe thema al, de nieuwe context en het proces van opheldering begint opnieuw.

Ja, geliefden, een grondige kuur voor datgene waar jullie voor hebben gekozen, en eenmaal begonnen, is voltooiing pas mogelijk als de wortel is verwijderd van alles wat niet bevorderlijk zou zijn voor de nieuwe status van jullie wezen.

Het ononderbroken schijnen van licht op je problemen en in je hart is voor velen heel zwaar.

“Doos van Pandora”

Jullie dachten: “ik herken dit of dat en: klaar”, en dan moet je vaststellen dat dit niet het geval is. Niets lijkt afgesloten, integendeel. Amper ben je met het ene bezig, komt het andere automatisch naar voren, van de een naar de ander, de “doos van Pandora”, en de nooit eindigende realiteit van de opeenstapeling van creaties in denken, voelen en zijn als mens wordt onthuld.

Dit wordt nu helemaal opgehelderd en je kunt er zeker van zijn dat deze “doos” ook een bodem heeft en niet zo diep is als het heel vaak lijkt.

Hoe veel tijden, periodes in de tijd, eeuwen, hebben jullie verzameld, die nu een uitweg proberen te zoeken, daar jullie het bevel daarvoor hebben gegeven: wegwezen!

Vertrek, jullie delen van mijn wezen die niet van mij zijn, die niet meer overeenkomen met mijn zielsdoel, die een last voor me zijn geworden, omdat jullie me alleen maar verdriet brengen.

Je hebt afscheid genomen van de delen die je aan de tijd bonden en ze de deur gewezen. Maar deze willen niet wijken en gedragen zich als koppige ezels die niet verder willen. En zolang je niet helemaal zonder ezels wil doorgaan, blijven ze, ook al brengen ze je niet ver.

Ja, een geweldige tijd voor jullie, een tijd van constante groei van jullie zielen – die zich elke dag meer veredelen en groeien en rijpen – naar de vader, naar de moeder, die alles is, in jullie, met jullie en door jullie.

Dus je denkt bij jezelf: “Heb ik op het 5D niveau nog steeds te maken met deze dingen?” En je voelt je er ongemakkelijk bij. Je denkt: “Zijn het echt allemaal leugens en bedrog die over de dimensies worden verteld?”, aangezien je subjectieve waarneming nauwelijks is veranderd.

Geliefden, hoe vereerd zijn jullie, hoe vereerd!

“Het spel der misleiding zit zo diep in je geworteld dat het moeilijk is om je weg eruit te vinden. Het is natuurlijk moeilijk, maar ook niet meer dan dat! Gewoon een beetje moeilijk, een beetje vervelend, maar meer niet.”

En jullie denken: “Wanneer zal dit ophouden, als ik geascendeerd ben?” En ik zeg je, het zal eindigen op het moment dat je compromisloos en onvoorwaardelijk wordt! Niet eerder, maar dan ook meteen!

Veel mensenkinderen hebben al veel kwaliteiten gewekt, maar dit zijn de zeldzame eigenschappen van een mens. Aan dit, het onvoorwaardelijke en compromisloze, konden jullie nooit toegeven, het jezelf toestaan, omdat dit gedrag een zekere dood zou zijn geweest; omdat de tijd, de oude orde van de wereld, juist deze krachten met alle macht een halt heeft toegeroepen – te allen tijde, in alle levens die je ooit hebt ervaren in deze ruimte- en tijdstructuur.

En nu vraag je je af waarom veel dingen zo lang doorslepen, waarom je nog steeds stil lijkt te staan, waarom je ondanks de vele geschenken uit de hemel nog steeds wacht op de beslissende stap naar verlichting.

En dat vragen jullie je terecht af!

Want je weet dat er nog iets is dat om vrijheid roept, er is iets dat nog niet zijn weg naar het licht heeft gevonden, iets waar je geen vat op kunt krijgen, zo lijkt het.

Levensveranderende beslissingen

Maar wat is dit “iets”? Het is jouw angst om beslissingen te nemen! Ondubbelzinnige, duidelijke en levensveranderende beslissingen!

Dus je aarzelt graag, hier en daar, en dan ben je verbaasd dat de veranderingen die je voor ogen hebt er niet komen.

En deze machteloosheid om beslissingen te nemen verlamt je en maakt je traag, je raakt uitgeput en moe en geeft toe wanneer een oud patroon je eraan herinnert om over een bepaalde kwestie te beslissen.

Maar dan ben ik daar bij jou en til ik je op. Ik geef schaduw en breng het levende water van het leven, ik raap je op en loop met je mee op het pad totdat je weer kracht krijgt om nog eens te kijken naar wat je uit je kracht haalde, wat je neerslachtig maakte en moe liet worden.

“Als een ziel het licht heeft gekozen, dan wordt haar het licht gegeven, ongeacht welke fasen ze doorloopt”.

En jij, ja jij die voor 5D koos, hebt die keuze gemaakt en compromisloos gemaakt. Dat was de keuze van je ziel, en dat is een keuze die in ondubbelzinnigheid niet te overtreffen is.

Maar nu komt het erop aan dit vermogen op aarde te brengen, te integreren in het dagelijks leven van de mens en de oude obstakels te overwinnen; om vooruit te kijken, het leven onder ogen te zien en het oude, het aan de dood verplichteWorden te overwinnen – volledig doordat je compromisloos bent!

Door compromisloos naar jezelf te zijn!

Ontsla de ezels, ze brengen jullie niet ver en hebben jullie nooit ver gebracht.

Leer op eigen benen te lopen, met je eigen verstand te denken en door je individualiteit dichtbij de nieuwste inzichten te komen.

Wacht niet, wacht op niets, wees en creëer zonder te wachten, zonder te verwachten, zonder te verwijzen naar een extern veld.

Je vraagt ​​jezelf af: “Waarom houdt dit niet op, ik word nog steeds in beslag genomen door de patronen en voorstellingen van de oude tijd, nu, terwijl ik al jaren bezig ben om ze op te ruimen en nu, terwijl ik geascendeerd ben naar 5D?“

Ja, zeker, je wilt het, ja, zeker, je doet er alles aan om dat te doen, ja, en zeker, je hebt er veel tijd aan besteed. Maar er is één ding dat je altijd hebt vermeden: compromislozebeslissingen nemen!

Dus worden jullie moe van de zich continu herhalende thema´s, in plaats van ze voor eens en altijd op te ruimen.

Veel thema´s vallen onder verschillende categorieën en moeten zich dus steeds van een andere kant laten zien; daar gaat het hier niet over.

Er wordt bedoeld dat je te vaag bent en nog te bang om duidelijke en ondubbelzinnige beslissingen te nemen.

Daar is een heel begrijpelijke reden voor. Omdat angst de dominante energie was van de tijden die je doormaakte, en niets wordt geboren in angst, maar alles wat wil leven sterft erin.

Het is nu zaak om deze paradigmaverschuiving te realiseren en te herkennen. Dit nieuwe tijdperk creëert geheel nieuwe kansen en de mogelijkheden om heel te worden en de oude thematiek los te laten zijn echt uniek.

Nog worden jullie door die oude beelden omringd, nog, maar niet meer voor lang, jullie zo geliefden; want God zelf bevrijdt jullie vandaag van gisteren, van het verleden, van datgene wat jullie hebben doorgemaakt, wat jullie op de grond gedrukt hield en het zicht naar boven ontnam.

Te lang liepen jullie gebogen, met een gekromde houding, altijd zonder iets om je aan vast te houden over deze aarde. Het leek jullie aanmatigend om rechtop te lopen, je blik naar de hemel te richten, je hoofd op te heffen en te kijken wat Gods wereld voor je in petto had.

Nu leer je lopen, rechtop lopen, lopen zonder krukken, mens zijn zonder kettingen, leven zonder angsten. Dan kunnen jullie ineens de laatste patronen loslaten.

Want wie geen ezel heeft, is verstandig en wie geen ezel nodig heeft, is wijs, maar wie geen ezel kent, is verlicht.

Dus gaat heen, want alles is in je – transformeer je hele wezen. Voordat je weet hoe je onvoorwaardelijk moet liefhebben, moet je onvoorwaardelijk worden in het omgaan met je oude ingesleten gewoontes.

Dat is de sleutel van deze tijd.

Nog een bouwsteen van het Zijn, zodat jullie rechtop gaan staan en blijven staan, altijd, rechtop en weergaloos, zoals een Schepper-God, die jullie zijn – ieder van jullie, jullie zo geëerde en geliefde mensenkinderen.

De 6e openbaring is gegeven: „Maak gebruik van jullie kracht“

JEZUS SANANDA

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org