LEVENSAANGELEGENHEID – De Opgestegen Meesters –

LEVENSAANGELEGENHEID

Jahn J. Kassl, 4 november 2022

De Opgestegen Meesters


Steeds meer mensen laten hun waakzaamheid varen, steeds meer komen op voor het leven en ze komen op voor het licht, voor vrede en vrijheid. Een in liefde verenigde mensheid is het doel waaraan steeds meer mensen zich met volle overgave wijden. Steeds meer mensen streven naar het wezenlijke en zij hebben de transformatie van het hart tot Levensaangelegenheid verklaard.


Levensaangelegenheid

De vergeten betekenis

Zonder liefde is alles waardeloos, zonder betekenis en dood. Zonder liefde ben je als een opgedroogde rivierbedding, als een verdorde boom of als een zielloze robot. Zonder liefde is er geen leven, is er geen geluk en geen menselijkheid. Liefde is alles, is het hoogste in de mens – en het is de liefde die ontwikkeld wordt zodra een mens over zichzelf reflecteert.

Er zit meer leven in een steen dan in iemand die zonder liefde is! Verspreid dus liefde waar je kunt en waar het leven je daartoe uitnodigt.

Vandaag de dag zijn heel veel mensen vergeten waar ze uit bestaan en wat de zin van hun leven is. Heel veel mensen streven naar dit en dat, maar niet naar liefde. Samen met de liefde heeft een groot deel van de mensheid dus ook het mededogen verloren. Zo ziet het er tegenwoordig in de wereld uit, hoe het eruit moet zien als mensen zich van de liefde verwijderen.

De enige manier om eruit te komen 

De tijd van zich opnieuw herinneren en bezinning is echter aangebroken en de groep mensen die zich opnieuw verbindt en zichzelf terug vindt, groeit gestaag. Dit is de enige hoop en de enige weg naar een vreedzame en humane toekomst.

Daarom wordt er nu alles aan gedaan door de spirituele lichtvlakken om zoveel mogelijk mensen wakker te maken en in contact te brengen met zichzelf. Deze taak wordt met volle overgave uitgevoerd en de positieve resultaten worden elke dag zichtbaarder.

Steeds meer mensen laten hun waakzaamheid varen, steeds meer komen op voor het leven en ze komen op voor het licht, voor vrede en vrijheid. Een in liefde verenigde mensheid is het doel waaraan steeds meer mensen zich met volle overgave wijden.

Steeds meer mensen streven naar het wezenlijke en zij hebben de transformatie van het hart tot LEVENSAANGELEGENHEID verklaard.

Tegenwoordig kun je je rechtstreeks tot God en tot de krachten van het licht wenden. Aardse bemiddelaars of “vertegenwoordigers van God” hebben hun tijd gehad en jij weet dat het licht van God alleen nog maar wacht om door jou te worden opgeroepen.

Maak jezelf compleet met God

Je innerlijke rijping en transformatie zijn zo ver gevorderd dat je je nu rechtstreeks tot God kunt wenden en je rechtstreeks kunt verbinden met de engelen en aartsengelen, de Opgestegen Meesters en Lichtwezens.

Deze gelegenheid is beschikbaar voor iedereen die spiritueel aan zichzelf werkt en voor wie Zijn en Worden een echte diepe innerlijke betekenis heeft.

In de kwaliteit van de huidige tijd is alles mogelijk en gebeuren de wonderen waarop je vele levens hebt gewacht.

Je vervolmaking in dit leven is ook mogelijk en de gebeurtenissen op deze aarde dienen om je steeds dichter bij het einde van je incarnatie te brengen.

Ik zeg jullie echter dat velen van jullie naar de Aarde zullen terugkeren als Meesters en jullie dienst aan de mensheid zullen voortzetten. Jullie zijn diep verbonden met de aarde en met de mensheid. Voor sommigen van jullie is deze aarde de start- en moederplaneet van al jullie existenties die jullie gelijktijdig hebben geleefd of leven in de oneindigheid van al het Zijn. Hier is het perspectief cruciaal.

Een heilig moment is aangebroken: Het is het moment waarop volleerde meesters hun eigen spirituele ascensie uitstellen en verschuiven uit liefde voor hun medemensen.

Dit is de liefde waarover hier wordt gesproken, tegelijkertijd is dit de bodem waarop deze mensheid zich verenigt en deze aarde een plaats van overvloed wordt.

Jullie zijn met velen en worden steeds meer! Niemand is alleen.

Ga alsjeblieft door met je spirituele huiswerk! Ruim je leven op en wees bereid om vele kleine innerlijke doden te sterven.

Herboren worden en verenigd worden met degenen die jullie kennen als Meesters en Meesters noemen is jullie geschenk.

Wij houden oneindig veel van je
De Opgestegen Meesters

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org