LEEF JE LEVEN MET GOD – Boodschap van Meester El Morya

LEEF JE LEVEN MET GOD

Jahn J. Kassl, 19 augustus 2022

 

Boodschap van Meester El Morya


Nu gaat het om God en je levende relatie met God. Wend je dus in alle aangelegenheden tot God – DE GROTE ENE is alomtegenwoordig – ook in jouw leven. De tijd van onzekerheid is ten einde – en de tijd van licht, vrede en eenheid nadert met rasse schreden. Over en uit: de duisternis maakt plaats voor het licht en wonderen begeleiden deze tijd.


Leef je leven met God

De duisternis maakt plaats voor het licht

Leef je leven en leef het met God!

Grote veranderingen moeten met een open hart worden aanvaard. Want wat komt is goed, en de mensheid zal uiteindelijk weer één worden.

Wij bevinden ons in de overgangsfase. Nu breken de oude zekerheden de een na de ander weg – dat is een flinke uitdaging voor je. “Wat komt hierna” of “hoe loopt het af” zijn de allesbepalende vragen. Vrees geen ogenblik, want Gods leiding is alomtegenwoordig en alles wat de mensheid dient om nu de nodige stappen in de goede richting te zetten, zullen jullie gegeven worden.

De mensen die niets met deze verandering te maken willen hebben, of zij die zich aan de duistere machten hebben overgegeven, zullen op een andere aarde de gelegenheid krijgen om hun lotsbeker helemaal leeg te drinken.

De ommezwaai

Maar jullie zijn voorbestemd om de ommekeer op deze aarde te brengen, om het einde van alle kwaad in gang te zetten en te bewerkstelligen.

Wij zitten midden in dit proces en komen steeds dichter bij de dag waarop het licht definitief zal zegevieren. De eerste tekenen verschijnen reeds en er worden jullie al wonderen gepresenteerd waaraan jullie niet meer dachten of waarin jullie niet meer geloofden.

Uiteindelijk is alles goed en staat alles op de juiste plaats. Uiteindelijk is God het centrum van de mensheid en de liefde van God zal ieder mensenhart vervullen.

Het is niet ver meer tot de dag der openbaringen, tot de dag waarop ieder mens in zijn ziel zal kijken. Dan zullen de laatste beslissingen worden genomen en dan zal ieder mens zijn positie kiezen, zijn verdere lotsbestemming en zichzelf herkennen.

Alles komt naar de oppervlakte en alles komt aan het licht.

God is alomtegenwoordig

Centreer jezelf dagelijks in jezelf en verbind je dagelijks met de oorspronkelijke bron van alle leven. Nu is God de enige en ware bron om blijvend geluk en vrede te ervaren. Nu gaat het om God en je levende relatie met God.

Wend je dus in alle aangelegenheden tot God – DE GROTE ENE is alomtegenwoordig – ook in jouw leven.

De tijd van onzekerheid is ten einde – en de tijd van licht, vrede en eenheid nadert met rasse schreden. Over en uit: de duisternis maakt plaats voor het licht en wonderen begeleiden deze tijd.

Geliefde mens,

leef je leven en leef het met GOD!

Ik hou oneindig veel van je
Ik ben Meester El Morya

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org