LAATSTE VERKONDIGING OVER HET EINDE DER TIJDEN – Boodschap van Moeder Maria

LAATSTE VERKONDIGING OVER HET EINDE DER TIJDEN

Jahn J. Kassl, 21 november 2022

Boodschap van Moeder Maria


De brengers van de dood in deze wereld hebben hun tijd gehad, de verleiders en vissers van mensen, die de mensen met ongeoorloofde middelen tot zelfopoffering brachten, worden van hun ambt ontheven. De laatste machten – die in de kerkers van deze aarde bijeenkomen, beraadslagen en beslissen over nieuwe plannen om hun macht uit te breiden – beleven nu het einde van hun dagen, het einde van hun tijd, het einde van hun zijn in deze wereld.


Laatste verkondiging over het einde der tijden

Ik ontving deze “openbaringen” via MOEDER MARIA in de nacht van 18.2.2013 – in het getal negen, het getal dat de overgang van de mensheid naar een nieuw niveau uitdrukt.

Uit het boek: ELIJA PROPHEZEIUNGEN

1.

Met de trommelslag van de Schepper verkondig ik:

De lichtcorridors, waarmee alle hologrammen verbonden zijn, gaan voor de laatste keer voor het einde der tijden open. Engelen bewaken in groten getale de ingangen en zien er, in de onfeilbaarheid die hun eigen is, op toe dat elke entiteit die daar recht op heeft door de poort van het licht kan gaan.

2.

Met de trommelslag van de Schepper verkondig ik:

In een hernieuwde daad van Gods genade krijgt de mens de kans om over de drempel van begrenzingen heen te stappen, en die tijd is vanaf vandaag – met trommelslag 3 uur – kort.

3.

Met de trommelslag van de Schepper verkondig ik:

Vader, Zoon en Geest verenigen zich, smelten samen en worden één, zoals ieder mens één wordt met de Vader, de Zoon en de Geest, als hij de weg terug naar zichzelf kiest.

4.

De Moeder van alle leven, die ik ben, verkondigt dat de afgezanten van de antichrist in deze dagen tot in hun kern worden geschokt, nu de hopeloosheid van hun plannen hun wordt geopenbaard. Het Christusbewustzijn van mijn eeuwige Zoon – die in de hemel en op aarde is, en die overal in het Zijn is – trekt de ontgoddelijkte zalen van Rome binnen en zal in één klap alles wegnemen wat daar eeuwenlang een thuis had gevonden. De gastheer gaat, het broedsel kwijnt weg, omdat alle voedingsbronnen opdrogen.

5.

De Moeder van alle leven verkondigt:

De tijd dat de wetten van God door de mensen werden genegeerd is voorbij! De tijd van Gods genade is een “genadeloze tijd” voor hen die zich nog steeds van deze genade afhouden – en hoe meer ze weigeren, hoe pijnlijker de ervaringen zullen zijn die gegeven worden om tenminste een beetje vooruit te komen op het pad van inzicht.

6.

De Moeder van alle leven verkondigt:

De angel in de geest van de mensheid zal worden verwijderd, het gif in de ziel van de volkeren zal worden geneutraliseerd, de overheersing van de mensheid door de geest van het kwaad, die de antichristen uit de doos van Pandora hebben laten komen, zal eindigen.

Want wie en wat vandaag geen inzicht toont, zal volledig worden verwijderd, vernietigd en vertrapt – vertrapt omdat de gebeurtenissen die nu naderen geen medelijden tonen met hen die tot nu toe geen medelijden hebben getoond.

De Wet van Evenwicht blijft onbeïnvloed werken op dit zijnsvlak! Alleen zij die zich nu bezinnen in de laatste daad van Gods genade, alleen zij die zich nu bekeren en terugkeren tot de liefde en zich keren tot het licht, zullen worden opgetild in de lichtcorridors, zolang de aarde buigt en draait – als een mishandelde en gewonde entiteit die als een gewond dier nog een laatste keer in opstand komt tegen zijn onderdrukkers en moordenaars. In deze laatste daad van opstand zal Moeder Aarde alles opgooien en degenen die haar kwaad doen weggooien, en Moeder Aarde zal overwinnen. Moeder Aarde zal, als een onvoorwaardelijk liefhebbende moeder, allen tot zich roepen die verloren leken en zichzelf verloren waanden.

7.

Ik, de Moeder van alle leven, verkondig:

Elke minachting in deze wereld eindigt nu!

Wie mijn woord niet hoort, zal ook niet horen wanneer “ongeluk” hem nadert. Wie mijn oproep onbeantwoord laat, verliest zijn stem tegenover de gebeurtenissen en zal zich voor niemand meer verstaanbaar kunnen maken.

Wie mijn liefde afwijst, zal niettemin door mijn liefde worden ingehaald en geraakt, maar alleen op de dag, als er in dit mensenhart een poort voor opengaat en een spoor naar het leven zich opent – want waarlijk:

De brengers van de dood in deze wereld hebben hun tijd gehad, de verleiders en vissers van mensen, die de mensen met ongeoorloofde middelen tot zelfopoffering brachten, worden van hun ambt ontheven. De laatste machten – die in de kerkers van deze aarde bijeenkomen, beraadslagen en beslissen over nieuwe plannen om hun macht uit te breiden – beleven nu het einde van hun dagen, het einde van hun tijd, het einde van hun zijn in deze wereld.

8.

Ik, de Moeder van alle leven, verkondig:

Mijn eeuwige en enige Zoon is binnengegaan in de werkelijkheid van de Vader, is binnengegaan in de werkelijkheid van de Moeder en is teruggekeerd naar deze aarde!

Hij bevredigt de hongerige zielen, hij voedt hen die dorsten naar de waarheid. Hij neemt van hen die stelen, hij geeft terug aan hen die bestolen zijn. Hij versterkt de ruggen van hen die toegewijd zijn aan hun hemelse missies en toch dreigen te wankelen in de wind –
en hij doet hen hun ruggengraat verliezen die zich door misdaad, bedrog en aanmatiging boven de mensheid en boven God hebben verheven.

9.

De Moeder van alle Levens verkondigt:

De hele wereld is getroffen!

Niets is vrijgesteld van de aan jullie aangekondigde gebeurtenissen, want bij de poorten van het licht wachten de engelen van liefde, de engelen van wijsheid en de engelen van karma jullie op. Wie in hun licht bestaat en deelgenoot wordt van de genade van de Schepper is waarlijk gezegend en verheven, hij is waarlijk in staat Moeder Aarde te volgen naar de nieuwe niveaus van licht.

10.

Ik, de Moeder van alle leven, verkondig:

Vandaag, in het getal 9, is mijn eeuwige Zoon, die één is met de Vader, die één is met de Moeder, op weg gegaan om de mensheid te bevrijden van het juk van de slavernij.

En met deze dag komen de verkondigingen die de mensheid moeten voorbereiden op de komende gebeurtenissen tot een einde, want waarlijk:

Alles is gedaan, nu ontvouwen de gebeurtenissen hun macht en kracht.

De Moeder van alle Leven spreekt tot de mensheid en nodigt iedere menselijke ziel uit zich om te draaien en zich te bezinnen – tot bezinning te komen, helderheid te verkrijgen en inzicht te baren.

De Moeder van alle leven spreekt tot de mensheid en vraagt ieder wezen mijn bescherming en de bescherming van mijn Zoon in te roepen, die in de hemel en op aarde is – want waar de hemel zijn beschermende hand uitstrekt, is de dood ver weg en blijft het leven, dat eeuwig is, bestaan.

De corridors van licht buigen diep het weefsel van tijd en ruimte in. Ga ze nu in en gebruik dit venster van God voordat het voor lange tijd sluit!

Het wordt je verkondigd door de Moeder van alle leven.

Uit mijn schoot kwam al het leven voort en in mijn schoot keert al het leven terug.

Ik ben de Moeder van alle leven!
Maria

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org