KOMEN DIEREN IN DE HEMEL? – GESPREK MET MEESTER KUTHUMI

KOMEN DIEREN IN DE HEMEL?

GESPREK MET MEESTER KUTHUMI

Cechanneld door Jahn. J. Kassl – 28 Januari 2021- voor het boek “VOLLENDUNG”.

“Wie zijn Ruwe Omhulsel verliest, wordt mededogend,
wie zijn eigen Lijden heeft gezien, doet geen
kwaad aan enig wezen”

Uit ons nieuwe boek

VOLLENDUNG, S.189ff

Voorbeeld

KOMEN DIEREN IN DE HEMEL?

HEBBEN DIEREN EN PLANTEN EEN ZIEL?

JJK: Hebben planten en dieren een ziel en komen deze zielen na hun dood ook aan de andere kant van de sluier aan? Is er een hemel voor onze planten en dieren?

MEESTER KUTHUMI: Ik zegen u die luistert naar deze woorden van het licht. Ik ben onder jullie en Ik ben nu, terwijl jullie dit lezen, bij jullie!

Ja, planten en dieren zijn bezield, net als mensen. Nadat een plant of dier de aarde heeft verlaten, gaat de entiteit met het energielichaam naar de subtiele rijken.

JJK: Kunnen mensen die een geliefd huisdier hebben verloren het dier na de dood in de “hemel” ontmoeten?

MEESTER KUTHUMI: Dit soort ontmoetingen en reünies komen vaak voor. Dieren verlangen vaak naar de mensen die hen op aarde goed behandelden. De ontmoetingen aan de andere kant van de sluier zijn des te vreugdevoller.

JJK: Blijven bijvoorbeeld honden, in de geestelijke Wereld, de trouwe metgezellen van een mens?

HUISDIEREN IN HET HIERNAMAALS

MEESTER KUTHUMI: Niet op dezelfde manier als op aarde, het is vrijer en heel vaak kiezen mensen ervoor om dieren te bezoeken of een bepaalde hoeveelheid tijd met hen door te brengen in plaats van zich permanent met dieren te omringen. Er zijn mensen voor wie dit geldt, en ook in het hiernamaals zijn zij voortdurend omringd door dieren. Zij zijn volledig verbonden met dieren op een spiritueel niveau en dit gaat door na de dood. Maar dat is de uitzondering.

JJK: Wat ik altijd heb willen weten is of een mens kan incarneren als een dier en een dier als een mens? Is er een zielsoverdracht van dier naar mens of vice versa? Ik heb gehoord dat Hitler een leven leidde als een hond die slecht behandeld werd als compensatie voor zijn daden. Is dit waar?

MEESTER KUTHUMI: Twee keer NEE! De zielen van planten, dieren en mensen zijn van een andere aard. Er is geen directe overdracht hier. Wat bestaat is dat de mens bepaalde delen van de ziel kan integreren. Dit gebeurt bij mensen die zich erg aangetrokken voelen tot dieren en die veel levens met dieren doorbrengen. Een mens kan net zo min een dier worden als een dier een mens kan worden.

Er zijn kwaliteiten die kunnen worden overgenomen. Maar de hele ziel kan niet worden omgevormd, omdat de zielen van planten, dieren en mensen een verschillende structuur hebben.

Een mens kan zich als een dier voelen, zichzelf op een mystieke reis ervaren als bijvoorbeeld een olifantenkoe of een adelaar, maar dat betekent niet dat hij dit dier met lichaam en ziel is. Dat beantwoordt ook je tweede vraag.

JJK: Maar een huiskat die zich verveelde zou kunnen besluiten om in een volgend leven als tijger geboren te worden, bijvoorbeeld – of een hond als wolf?

MEESTER KUTHUMI: Dat is mogelijk en gebeurt regelmatig. Huisdieren incarneren herhaaldelijk als huisdier en bij dezelfde mensen. Daarom herkennen veel mensen in hun hond, bijvoorbeeld, een dier dat zij eerder hebben gehad.

Bepaalde karaktereigenschappen geven overeenkomstige aanwijzingen.

Dieren zijn erg gehecht aan mensen en ze staan je bij om bepaalde ontwikkelingsstappen gemakkelijker te maken.

DE MENS STAMT NIET AF VAN DE AAP!

JJK: Moet Darwins opvatting over de mens, dat de mens van apen afstamt, dan ook in twijfel worden getrokken?

MEESTER KUTHUMI: Deze opvatting van de mens is verkeerd!

De mens is geschapen als een unieke uitdrukking van God en stamt niet af van apen of van welke andere diersoort ook. Dit is een grote fout van de wetenschap, die ervoor zorgt dat veel mensen zich niet kunnen voorstellen wat een goddelijk schepsel zij in werkelijkheid zijn.

In die zin is de mens de “kroon op de schepping”, maar zijn gedrag laat nog veel te wensen over.

“De Mens is de Hoeder en de Rentmeester van de aarde, de Beschermer en de Verzorger van de Plantenwereld en de Vriend van de Dieren. Dat is de oorspronkelijke Opdracht”

Alleen negeren de meeste mensen dit al duizenden jaren. Vandaag de dag wordt dit rechtgezet en steeds meer mensen zien in dat hun relatie met de schepselen van deze aarde sterk aan verbetering toe is.

WAT ERVAART EEN SLAGER NA DE DOOD?

JJK: Bijvoorbeeld, wat ervaart een slager nadat hij sterft en op de andere wereld aankomt? Ontmoet hij alle dieren die hij heeft afgeslacht? Ervaart hij hun lijden?

MEESTER KUTHUMI: Mensen die afhankelijk zijn van dierlijk voedsel en die zich verbinden met de geest, de ziel van de dieren voordat zij hen doden, krijgen meestal een positieve reactie, dat wil zeggen, deze dieren stellen zich inderdaad beschikbaar.

Maar dit is het kleinste deel van alle dieren op deze planeet en betreft alleen die volkeren die deze verantwoordelijkheid aankunnen en die nooit aan uitbuiting en dergelijke denken.

Als het een kwestie van puur overleven is, dan is het eten van dieren toegestaan en de dieren laten het toe.

Een slager, zoals hij verschijnt en handelt in de moderne wereld, zal, zoals ieder mens, na zijn dood geconfronteerd worden met zijn daden. De ontmoeting met het lijden dat hij heeft veroorzaakt en de ontmoeting met de dieren aan wie het lijden werd toegebracht, kunnen niet achterwege blijven. Dit is een deel van het werk van vergeving en genezing.

Menig menselijke ziel heeft meerdere levens nodig om in te zien dat deze actie verkeerd is. Na de juiste rijping onthoudt iedere ziel zich van het eten van dieren of zelfs van het martelen ervan.

JJK: Zijn er verschillende dierenhemels – ik bedoel, zijn dieren van water, lucht en aarde verenigd of gescheiden in de hemel?

DIERENWERELD IN HET HIERNAMAALS

MEESTER KUTHUMI: Op het subtiele niveau is er de natuurlijke omgeving voor elk wezen. Net als op aarde leven dieren in lichtsferen op de manier die zij willen en nodig hebben.

De dierenwereld in het hiernamaals geeft een beeld van perfecte harmonie. Daar drinken de geit en de leeuw, de vos en de kippen uit één drinkplaats.

De slogan dat de sterkere de zwakkere opeet, bestaat alleen op aarde van deze dichtheid, omdat de dieren de negatieve vibratie van de mensheid absorberen en hun gedrag aan dit patroon aanpassen.

“Op de toekomstige Aarde van de 5e Dimensie zullen
Wilde dieren net zo vriendelijk zijn voor
mensen als Huisdieren”

Koudhartigheid bestaat vanwege de vibratie op aarde die vijandig staat tegenover leven en liefde. Het logische gevolg is dat er oorlogen uitbreken tussen mensen en dat mensen oorlogen voeren tegen dieren. Dit verandert met de huidige toename in vibratie van de aarde – alles wordt fijner, lichter en meer waar.

Met de huidig toenemende vibratie van de aarde is dit aan het veranderen – alles wordt fijner, lichter en waarachtiger.

SLACHTHUIZEN VERSUS SLACHTVELDEN

JJK: De grote Russische verteller en romanschrijver Leo Tolstoj (1828 – 1910), zelf vegetariër, zei: “Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn.” Bovendien verklaarde Tolstoj dat de mens het eten van vlees moet opgeven als hij zich moreel wil ontwikkelen. Ik denk niet dat daar nog iets aan toe te voegen valt.

MEESTER KUTHUMI: Dit is een positieve ontwikkeling die zich steeds meer verbreidt. Vlees eten is inherent onmogelijk voor een voelend en mededogend menselijk wezen. Maar mededogen is een ondervertegenwoordigde kwaliteit op deze planeet.

Vandaag is het anders en de wind is gedraaid. De transformerende gebeurtenissen op aarde zorgen er nu voor dat steeds meer mensen hun houding tegenover dieren heroverwegen en hun eetgewoonten veranderen.

Zij die hun ruwe omhulsel verliezen worden mededogend, zij die hun eigen lijden hebben gezien doen geen kwaad aan enig wezen.

Dit is de transformatie waarin de mensheid zich vandaag bevindt, van armoede van gevoelens naar mededogen – en er ontstaat LIEFDE.

“In deze Geest zegen Ik je. Jij bent een Vriend van de Dieren,
net zoals de Dieren jouw Vrienden zijn”.

Ik ben MEESTER KUTHUMI

Vertaling: Martien