KAN EEN ZIEL VOLLEDIG VERLOREN GAAN? – Aartsengel Ariel

KAN EEN ZIEL VOLLEDIG VERLOREN GAAN?

Jahn J. Kassl, 22 augustus 2022

Boodschap van aartsengel Ariël


Wanneer er geen vooruitgang meer is en een ziel zich volledig in de duisternis heeft verloren, wordt zij geherstructureerd en begint zij aan een nieuwe cyclus op aarde of op een planeet die op de aarde lijkt.


Uit het nieuwe boek: AUFERSTEHUNG p.107 ev

Bestaat er een hel?

Ik omhels je in mijn licht! Ik kom vanuit de liefde van God – waar jij ooit uit voortgekomen bent – naar jou toe.

Ik ben AARTSENGEL ARIËL

Je hebt vragen, Jahn?

JJK: Bestaat er een hel?

AARTSENGEL ARIËL: De plaats waar zielen zichzelf kunnen ervaren buiten het licht van God bestaat. Op deze plaats zijn de wezens volledig gescheiden van de liefde en het licht van de Schepper. Deze wezens hebben een zeer intense ervaring.

JJK: Ik denk nu aan hen die zoveel onrecht en wreedheid op aarde veroorzaken. Ik zal me het noemen van de namen besparen, maar wie er tijdens Corona opvalt of verantwoordelijk is voor al deze vernielzucht op deze aarde, die wordt bedoeld.

AARTSENGEL ARIËL: Deze mensen zijn afgesneden van hun ziel en ze leven zonder dit innerlijk kompas.

Deze mensen hebben een destructieve, parasitaire weg gekozen in plaats van de scheppende weg. Dit ontslaat hen niet van verantwoordelijkheid, maar het verklaart hun handelwijze.

JJK: Aanbidden deze mensen niet gewoon het satanische principe? Geloven deze mensen niet ook dat zij het juiste doen, of weten zij dat zij slecht en destructief zijn en in flagrante tegenspraak met de schepping handelen?

AARTSENGEL ARIËL: Degenen over wie je het hebt weten wat ze doen – en ze doen het in hun volle bewustzijn. Daarom is het zo moeilijk voor hen om, nadat zij deze wereld hebben verlaten, de weg naar het licht terug te vinden. Veel van deze entiteiten blijven duizenden aardse jaren in deze tussen wereld waar noch licht noch liefde is.

JJK: Wat leidt deze wezens terug op de weg van de liefde?

AARTSENGEL ARIËL: Mogelijkheden tot bezinning worden aan ieder wezen gegeven. Vaak is het een klein lichtje dat ergens schijnt, soms zijn het moeilijke levenslessen op aarde die een bekering inluiden.

Mensen die door schadelijk en schandelijk gedrag een grote karmische last hebben opgebouwd, vinden alleen een uitweg uit de cirkel van vernietiging en duisternis als zij een van de mogelijkheden tot inkeer aangrijpen.

JJK: Dus van Saul naar Paul?

AARTSENGEL ARIËL: Zo gebeurt het dat uiteindelijk iedere ziel die niet volledig opgeeft, de weg naar zichzelf en naar God terugvindt.

JJK: Kan een ziel dus helemaal verloren gaan?

AARTSENGEL ARIËL: Niets gaat verloren in Gods schepping. Maar een ziel kan zich oplossen om opnieuw te worden samengesteld.

Herstructurering van de ziel

Wanneer er geen vooruitgang meer is en een ziel zich volledig in de duisternis heeft verloren, wordt zij geherstructureerd en begint zij aan een nieuwe cyclus op aarde of op een planeet die op de aarde lijkt. Verantwoordelijkheid en karma worden op een andere manier waargenomen.

Een entiteit die al eonen in dienst staat van het destructieve principe heeft eonen nodig om de weg terug te vinden naar het scheppende pad. Een plotseling ontwaken wordt altijd voorafgegaan door een lange periode van bewustwording. Als deze conversie uitzichtloos is, grijpt God in. De ziel wordt afgebroken, wordt geherstructureerd en begint aan een nieuwe cyclus.

Uiteindelijk vindt elk aspect van God zijn weg terug naar God. Zo is het.

Ik zegen je zuivere hart. De liefde van God en ZIJN licht zijn jouw trouwe metgezellen in deze tijd die doordrenkt is van angst.

Alles verandert omdat jij verandert, en ieder mens zal binnenkort de kans krijgen hetzelfde te doen. Want de dag dat de zon opkomt in het westen is nabij. De genade van God zal over de mensheid worden uitgestort. Zo is het.

In de liefde die ik ben, met de zegen die ik geef, en uit het licht waaruit wij allen voortkomen!

Aartsengel Ariël

Vertaling: Petra – voor wakkeremnsen.org