JIJ BENT GEEN MACHINE! – Gesprek met Meester St. Germain.

JIJ BENT GEEN MACHINE!

Jahn J. Kassl, 3 maart 2023

 

Gesprek met Meester St. Germain


Begin je transformatiewerk door je ‘NIET MEER FUNCTIONEREN’ te accepteren en de tijd die je nodig hebt aan jezelf te wijden. Zet jezelf in het middelpunt! Als je een egoïst wordt genoemd, neem daar dan geen aanstoot aan, want voor iemand die geen innerlijke processen kan lezen, blijf ook jij een mysterie.


Jij bent geen machine!

Energetische en elektromagnetische belasting

JJK: Na vandaag in een winkelcentrum te zijn geweest, waar ik echt moest zijn, ben ik nu totaal uitgeput en heb ik behoorlijke hoofdpijn. Veel mensen voelen op dit moment waarschijnlijk hetzelfde, dat ze overspoeld worden door de energetische invloeden?

MEESTER ST. GERMAIN: Momenteel staan jullie onder ongelooflijke energetische en elektromagnetische spanning. Jullie worden ook beïnvloed door vervuiling in het milieu, in de lucht, in de aarde en in het water. Ja, jullie worden en zullen worden uitgedaagd.

Wat kun je doen, hoe kun je ermee omgaan?

Wees bewust van waar je kiest te zijn en wanneer.

Als je, net als Jahn vandaag, last hebt van vreemde invloeden, ga dan, zodra het voor jou mogelijk is, in een stille genezingssessie met het goddelijke licht, met de Opgestegen Meesters of/en de Aartsengelen. Vraag om de vreemde energieën te verwijderen – en het zal gebeuren. Je kunt dit ook bereiken tijdens de slaapfasen.

Als je moe in bed valt, vraag dan om het licht en de liefde van God – het kan en zal gebeuren. Genezing is altijd mogelijk, ongeneeslijk bestaat niet.

JJK: Bij mij wil het vandaag niet echt lukken. Ik ben nog steeds een beetje verdoofd, hoewel ik al gemediteerd en al een slaapje gedaan heb?

MEESTER ST. GERMAIN: Soms duurt het even voordat bepaalde energieën volledig verdwijnen. Dat is bij jou vandaag het geval, omdat je de afgelopen 48 uur enorme energetische processen hebt doorgemaakt en vandaag nog steeds openstond voor bepaalde invloeden. Overal waar een mens in nood vandaag naar je keek, heb je energetisch een uitnodiging gedaan. Wat je zelden doet, deed je vandaag in hoge mate en zo konden vele energieën je bereiken.

Dit is een natuurlijk proces tijdens transformatiewerk en het verschuiven van energieën. Het duurt even voordat de nieuwe status zich kan vestigen.

JJK: Wat voor nieuwe status?

MEESTER ST. GERMAIN: Een nieuw niveau van mededogen en liefde – het volgende niveau is bereikt, het breidt zich steeds meer in je uit.

Hou daarvoor van jezelf …

Geliefde mensen,

Jullie bevinden je allemaal in een proces van transformatie. Net zoals de aarde verandert, veranderen ook jullie. Er vinden grote omwentelingen plaats op alle niveaus van jullie wezen en die leiden heel vaak tot vermoeidheid, gebrek aan kracht, neerslachtigheid – zelfs uitputting. Accepteer deze omstandigheden en veroordeel jezelf er niet om! Zelfliefde speelt hier de hoofdrol.

Vooral mensen die als machines hebben gefunctioneerd kunnen zich hierdoor waardeloos en nutteloos voelen.

Stel patronen en overtuigingen in dit verband ter discussie en zoek de blokkades tot op de bodem uit!

Je hoeft niemand iets te bewijzen, niemand eist iets van je, tenzij je je inbeeldt en jezelf wijsmaakt dat dat wel zo is. De tijd is gekomen dat je opmerkzaam en liefdevol met jezelf omgaat.

Het oude mag, zal en moet gaan, zodat het nieuwe kan ontstaan.

Begin je transformatiewerk door je ‘NIET MEER FUNCTIONEREN’ te accepteren en de tijd die je nodig hebt aan jezelf te wijden. Zet jezelf in het middelpunt! Als je een egoïst wordt genoemd, neem daar dan geen aanstoot aan, want voor iemand die geen innerlijke processen kan lezen, blijf ook jij een mysterie.

Je transformatie voltrekt zich nu. Geef je eraan over en wees je ervan bewust: je oude leven in de ratrace, als robot onder de robots, is voorbij. Je wordt weer wat je bent – een mens in zijn volle bloei.

In oneindige liefde
Meester St. Germain

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org