JEZUS SANANDA: ‘Het Gefluister Van God’

JEZUS SANANDA

‘Het Gefluister Van God’

Jezus Sananda’s boodschap en gesprek met Jahn J. Kahn – 20 augustus 2021

“Houd van je beslissingen en
handel er altijd naar.”

Uit ons nieuwe boek
VOLLENDUNG, p.17

ALS DE PIJN HET WAARD IS

Op een dag zag men Nasruddin vreselijk grimassen maken op straat. Iemand vroeg hem: “Meester, wat is er met u aan de hand?” “Oh, ik heb zo’n pijn in mijn voeten.” “Waarom?” “Omdat mijn sandalen zo strak zitten.” “Ja, waarom draag je zulke strakke sandalen?” Nasruddin lachte toen ondeugend en zei: “s Avonds, als ik thuis ben en mijn sandalen uittrek, is dat zo’n heerlijk gevoel. En het is het waard om daarvoor de hele dag pijn te lijden.” (1)

Sananda: voelt jouw leven soms ook zo? Dan is het tijd om die veel te strakke sandalen voorgoed uit te doen!

Geliefde,

dit symbool beschrijft de bekrompenheid waarin veel mensen leven. De bekrompenheid van het bewustzijn, de minderwaardigheid en het lage gevoel van eigenwaarde beknotten een mensenleven en misvormen een ziel onherkenbaar. Veel mensen dragen schoenen die veel te krap zijn en zij zitten opgesloten in de gevangenis van hun ideeën en gedachten. Soms ervaren zij bevrijding, wanneer dingen die opgekropt waren, worden losgelaten. Dit kan zelfs worden ervaren als een moment van geluk en er ontstaat een zekere verslaving aan deze momenten.

Boosheid, woede, afgunst, jaloezie en haat worden alleen geboren omdat je veel te strakke mentale schoenen draagt.

Dus verruim je bewustzijn. Hoe doe je dat? Door de goddelijke vonk in je als realiteit te accepteren. Als je het goddelijke volledig verwerpt, dan hoef je hier niet verder te lezen – het is tijdverspilling.

HET ACTIVEREN VAN DE GODDELIJKE VONK

Als de goddelijke vonk voor jou een mogelijkheid is, dan ben je op de juiste plaats en gaan we aan de slag om hem te activeren:

1) Vraag God om directe leiding in je leven.

2) Vraag God erom zolang, totdat je duidelijk voelt dat Hij deze leiding in handen heeft genomen.

Goddelijke leiding leren herkennen is de eerste en belangrijkste stap om ongeschikt schoeisel af te danken.

Jouw goddelijke vonk drukt zich uit als “geweten” en is dan geactiveerd wanneer je een natuurlijke uitwisseling met je geweten onderhoudt.

Via jouw geweten kun je het goddelijke ervaren. Als je ernaar luistert, verruimt jouw bewustzijn zich en is je leven vol goddelijke interventies. Als je God een plaats geeft in jouw leven, zal je rijk gezegend worden.

GEWETEN, ZEKERHEID EN WETEN

Geweten komt voort uit weten – uit innerlijke weten en uit zekerheid. Het is dus van essentieel belang dat je voortdurend in gesprek bent met je geweten – en alles opvolgt wat je geweten je adviseert te doen.

Veel mensen onderdrukken deze innerlijke stem en verliezen daardoor hun oriëntatie in het leven.

“Het innerlijke kompas van een mens is het geweten. Door dit pad openbaart het goede, het mooie zich aan jou en weet je wat je moet vermijden. Wegen en uitwegen, JA en NEE worden je getoond.”

Veel mensen hebben de verbinding met hun eigen geweten verbroken. Anders zouden misdaden onmogelijk zijn, zou elk onrecht de menselijke verbeelding te buiten gaan.

De goddelijke vonk in jou laat zich voelen via je geweten. Activeer het en je bent weer verbonden met de Bron.

Alle mensen die worstelen met het feit dat zij misschien te weinig verbonden zijn met het goddelijke, kunnen er zeker van zijn dat dit een vergissing is, zolang zij handelen en leven volgens hun beste weten en geweten.

JJK: Hoe kunnen mensen, die deze innerlijke verbinding met hun geweten hebben doorgesneden, genezen worden?

JESUS SANANDA: Leven na leven komen de jonge zielen dichter bij de vervulling. Het wordt gegeven wanneer de tijd rijp is.

JJK: Dat wil zeggen, op dit moment worden wij voornamelijk geregeerd door “jonge zielen”. Onze politici, helaas, bijna zonder uitzondering, kunnen niet per se “wijs” worden genoemd.

JESUS SANANDA: Jongere zielen of oude zielen die zich onbewust of bewust hebben overgegeven aan de duistere macht. Ja!

JJK: Het geweten is de goddelijke vonk in ons en het is door het geweten dat God tot ons spreekt. Wij weten wat goed is en wat minder goed is als wij naar het geweten luisteren. Maar hoe zit het met die mensen die beweren naar hun geweten te luisteren, maar dan toch veel kwaad doen? Vooral politici dragen in hun toespraken soms een “gewetensnood” als een monstrans voor zich uit

JESUS SANANDA: Je herkent ze aan hun daden. Iets zeggen en iets doen is iets heel anders. De gewetenlozen zijn er toe geneigd het geweten naar voren te schuiven in hun optreden. Iemand die goed wil doen en goed doet, heeft geen gewetensproblemen, omdat hij weet en handelt op een heel natuurlijke manier.

Zij die slechte daden verbergen met hun geweten verblinden niet alleen de mensen, maar vooral zichzelf.

DE EZEL ROEPT IAH

JJK: Ik denk nu aan de Corona-maatregelen! Ze worden ons verkocht alsof er geen alternatief is. Nooit eerder hebben politici zoveel gelogen.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz houdt ervan om de rampzalige maatregelen te laten voortduren met de uitdrukking: “Het is niet mijn taak om de bevolking voor te liegen!

Maar in feite verwijdert hij zich steeds verder van de waarheid! Want in dit Corona-verhaal is gewoon niets meer waar, maar wordt bijna alles gewoon verzonnen en voorgelogen. Zelfs de WHO heeft nu inmiddels moeten toegeven dat een positieve PCR-test geen bewijs levert van de besmetting met COVID-19 en dat een tweede test samen met een klinische diagnose vereist is. Wat vele artsen, wetenschappers en juristen al maandenlang beweren, is nu geen onzin meer, die door ondeskundige Corona-ontkenners wordt verspreid, maar wordt officieel bevestigd door de WHO. Ik heb bijna geen samenzweringstheorieën meer nodig, want ze komen allemaal uit.

De ezel is al lang bezig met IAH en de politici willen nog steeds dat we ze geloven:

“Een buurman kwam naar Nasruddin en vroeg: “Leen je me vandaag je ezel?” “Gewoonlijk heel graag, maar vandaag heb ik mijn ezel al aan iemand anders uitgeleend,” zei de mullah. Op dat moment riep de ezel, “Iaaah.” “Maar mullah,” zei de buurman, “ik hoor je ezel daar achter de muur.” “Geloof je mij of de ezel,

antwoorde de mullah verontwaardigd.” (2)

Mijn vraag: geloven politici in zo’n positie, terwijl de ezel in de stal staat, zelf wat zij zeggen?

En: is ieder mens, omdat hij een geweten heeft, verantwoordelijk voor zijn daden?

JE GEWETEN HOORT ZIJN GEFLUISTER.

JESUS SANANDA: Oudere zielen zijn zich volledig bewust van hun destructieve daden. Jongere zielen worden er vaak ingeluisd en geloven op een bepaald moment niet meer dat ze eruit kunnen komen. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn daden! Nadat een persoon zijn lichaam heeft verlaten en in het Zijn is teruggekeerd, worden de omstandigheden van bepaalde handelingen nauwkeurig toegelicht.

Geen mens wordt ontslagen uit zijn verantwoordelijkheid en dat wil ook niemand, zodra hij zich bewust wordt van de samenhang in het grotere geheel.

Samengevat: Ieder mens ervaart negativiteit anders en ervaart de “slechte daad” in zijn eigen mentale context. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat deze daden karmische compensatie vereisen.

Daarom is het nodig dat deze mensen op een dag in de spiegel kijken en zich geschokt van zichzelf afwenden. Het ontwaken en de genezingen kunnen beginnen.

Geliefd mens,

weet dat je gedragen en omringd wordt door goddelijke vibratie. Verfijn je waarneming en ga nog meer in gesprek met het leven en met God.

Verruim je bewustzijn en bind je geestelijke sandalen niet zo strak, dat ze pijn doen.

God is onbeperkt alomtegenwoordig Bewustzijn en communiceert met je via het geweten. Geen mens is uitgesloten van deze goddelijke nabijheid, tenzij hij zelf kiest voor isolement.

Houd van jouw beslissingen, die je naar beste weten en geweten hebt genomen en handel daar altijd naar.

Jouw ziel kent God en jouw geweten
hoort Zijn gefluister.

God is met jou, voor eeuwig en altijd.

JESUS SANANDA

Vertaling: Winfried