JEZUS: DE BIECHT EN DE SACRAMENTEN ZIJN DUISTERE INSTRUMENTEN

JEZUS:

DE BIECHT EN DE SACRAMENTEN ZIJN DUISTERE INSTRUMENTEN

Jahn J. Kassl in gesprek met JEZUS – 11 September 2021

“De biecht is zo bedacht dat alles vergeven is
en er eigenlijk niets meer rechtgezet hoeft te worden.”

Uit het 8e deel van de Meisterdialoge
»ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT« p. 109e.v.

DE BIECHT

JJK: De katholieke biecht – wat voor zin heeft het eigenlijk? Zelfs als kind had ik de indruk dat het een oogspoeling was. Mensen die “biechten”, voelen zich opgelucht en gaan door met hun leven van zonde. De absolutie, die enigszins oplucht, alvorens door te gaan met onmenselijkheid.

Ik heb me altijd afgevraagd wat het nut was als niet één persoon echt veranderde! De kinderen werden nog steeds geslagen en de dieren in de stal werden nog steeds naar de slachtbank geleid, soms zelfs met ongelooflijke wreedheid door hun eigen handen gedood. Na de biecht werd er gelogen, gestolen of echtbreuk gepleegd. Lage instincten bleven en er werd naar geleefd tot de volgende biecht.

Ik dacht vaak: op zondag biechten, een Onze Vader als boete bidden en de rest van de week een monster zijn. En dat jaar na jaar tot het einde van het leven. Wat een destructief model en waarvoor?

JEZUS: De biecht is zo bedacht dat alles vergeven is en er eigenlijk niets meer rechtgezet hoeft te worden.

In stille overeenstemming met de priester worden gebeurtenissen, die vragen om eerherstel en bekering, eenvoudigweg weggewuifd met een paar gebeden.

De biecht is een instrument van de duistere heersers om mensen in de schemering te houden.

JJK: Toch worden zelfs de jongsten opgeleid om dit in de kerk te doen. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik ging biechten als 6-jarige die zich voorbereidde op de eerste communie. Ik verzon gewoon zonden zodat de priester tevreden zou zijn en niet geërgerd. Ik heb dit toen jaren volgehouden.

Ik kon niets met het concept van zonde. Dus ik zou dingen zeggen als, “Ik heb niet naar mijn moeder geluisterd” of ik zou gelogen hebben terwijl ik dat niet had gedaan. Dus werd ik door de biecht aangezet om echt te liegen, de omgekeerde wereld.

JEZUS: Verkeerd zijn is de diepere betekenis van de biecht en het is de illusie van bevrijd te zijn van zonden, zonder werkelijk inzicht te hebben of het goed te maken. Bovendien houdt de biecht het “schuldconcept” in stand, zodat mensen nooit uit de spiraal van schuld en zonde komen.

Dit soort vergeving dient als enig doel om mensen in staat te stellen hun geweten voor een tijdje te sussen en daarna door te gaan met hun slechtheid. Ze blijven de arme zondaars die de kerk wil dat ze zijn.

“Ware vergeving veronderstelt diepe innerlijke kennis en brengt vervolgens een bekering in de mens teweeg.”

Zolang een mens zijn “zonden” herhaalt of daartoe zelfs wordt aangespoord door de biecht, kan er niets werkelijk veranderen.

JJK: Biechten is een placebo?

JEZUS: Een illusie die niets te maken heeft met echte vrijheid en echte vergeving.

DE SACRAMENTEN

JJK: Een ander aspect in de Kerk zit me al heel lang dwars: de sacramenten. Wat is eigenlijk de werking van sacramenten, waarvan biecht/boetedoening er één is? Wat is de betekenis van doopsel, eucharistie, eerste communie, vormsel, het sacrament van het huwelijk of van de dood – ook wel ziekenzalving genoemd?

JEZUS: Het zijn inwijdingen die bedoeld zijn om je stevig aan de materiële wereld te binden. Al deze inwijdingen hebben als enig doel jouw directe toegang tot God te vergrendelen en de macht van de Kerk in jouw leven te vestigen. Daarom komen deze rituelen aan de orde in alle essentiële fasen van het leven van een mens.

In het centrum staat de Eucharistie. In dit proces worden mensen regelmatig opnieuw bespeeld. Voor alle mensen die niet eraan deelnemen, wordt het doopsel opgefrist door het sacrament van het huwelijk of de ziekenzalving en, zoals in het geval van stervenden, herbevestigd tot over de dood heen. Elk sacrament dat volgt op het doopsel is een bevestiging van ditzelfde.

“Sacramenten hebben de macht om de spirituele ingangen
van mensen te vergrendelen en ze doen dat zeer
effectief voor de meeste mensen.”

JJK: Wat zijn de gevolgen van het Sacrament van de stervenden – het lijkt me dat dit een “speciale” is?

JEZUS: Dit is om de persoon gebonden te houden aan de Kerk voor het leven hierna en voor het volgende leven. Het contract met de mensen wordt tot over de dood heen versterkt door het naar het fijnstoffelijk niveau te tillen.

JJK: Maar wat als een persoon zich na zijn dood realiseert dat het allemaal maar hocus pocus was? Kan hij deze contracten dan niet gewoon ontbinden?

JEZUS: Contracten moeten worden ontbonden op het niveau waarop ze werden gesloten. Dit vereist – uitzonderingen daargelaten – een nieuwe belichaming in de context van de betreffende kerk. Dan kunnen deze overeenkomsten ongedaan worden gemaakt.

JJK: Welke “uitzonderingen” komen hier aan de orde?

JEZUS: Mensen die volledig bewust hebben ingestemd met een leven in de schoot van de Kerk omwille van hun opdrachten. Degenen die zichzelf de opdracht hebben gegeven om de grond van binnenuit om te woelen, kunnen evenmin schade ondervinden van deze inwijdingen, omdat deze persoon op een ander geestelijk-zielen niveau opereert. Vanaf een bepaald punt in je bewustwording maakt het niet meer uit wat er met je gebeurt op een lager trillingsniveau. Je kunt het altijd van je afzetten na je reis en nadat je je opdrachten hebt vervuld. Het bewustzijn maakt het verschil.

JJK: Het is interessant voor mij dat er veel mensen zijn die weinig of niets met de kerk te maken hebben, maar die wel graag de sacramenten gaan halen. Een kerkelijk huwelijk of een kerkelijke begrafenis is voor veel mensen nog steeds het summum. De doop is ook voor velen onontbeerlijk. Waarom?

JEZUS: Omdat de geloofsprogramma’s diep in het cellulaire bewustzijn van mensen zijn opgeslagen gedurende eeuwen en gedurende vele incarnaties. Om dit af te breken en los te laten, daarvoor is een zeker bewustzijn nodig. De kerk niet serieus nemen kan een eerste stap zijn, maar is te weinig voor loskoppeling. Het doopsel, het sacrament van het huwelijk en de laatste sacramenten hebben zo’n betekenis, omdat deze levensmomenten altijd met zeer grote omwentelingen gepaard gaan. De intrede in het leven, de verandering in de gezinssituatie of het sterven hebben een gewicht waarbij de gemanipuleerde mensen menen de hulp van de kerk nodig te hebben.

Dit moet altijd worden gezien in het licht van het feit dat de programmering van de kerk van het ene leven naar het andere wordt meegenomen.

Als iemand zich bewust wordt van deze schending, dan kan hij beginnen het op te ruimen. Al het andere is ondoeltreffend en langlopende contracten blijven van kracht.

JJK: Er is geen behoefte aan een revolutie over deze kwestie. Mensen kunnen rustig NEE BEDANKT zeggen tegen de dubieuze zegeningen van de kerk. Toen ik, als aankomend theoloog, besefte wat deze organisatie inhoudt, ben ik gewoon vertrokken. Later heb ik mijn geloften, inwijdingen en contracten ontbonden. In stilte was ik bevrijd, nou ja, priesters en katholieke fanatiekelingen bedreigden me met de hel en eeuwige verdoemenis, maar je moet er doorheen, nietwaar?

JEZUS: Weerstand is altijd mogelijk en het moet alleen op de juiste manier worden beantwoord. Maar wie iets echt heeft doorzien en het als waar heeft herkend, kan niet worden tegengehouden. Deze persoon ziet elke aanval of weerstand als een bevestiging van wat hij aan het doen is.

Het proces waarbij meer en meer mensen stilletjes afscheid nemen van de Roomse Kerk wordt steeds wijder verbreid.

De dagen van deze en soortgelijke instellingen zijn geteld.

Het is onmogelijk dat op een hoog trillende aarde de voorvechters van een lage trilling kunnen blijven bestaan.

“Ik ben met jullie, Ik blijf bij jullie, want deze tijd heeft de hemel op aarde nodig, zodat de aarde de hemel kan worden.”

Ik Ben JEZUS

Vertaling: Winfried