JEZUS CHRISTUS: VERHEUG JE OP WAT ER KOMT!

JEZUS CHRISTUS:
VERHEUG JE OP WAT ER KOMT!

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 6 april 2021

De duistere plannen mislukken op alle fronten en zij die voor het licht en voor de liefde van God hebben gekozen, gaan ZIJN koninkrijk binnen.

DUISTERE PLANNEN MISLUKKEN!

Vrees de toekomst niet! Houd moed, heb vertrouwen en verheug je in de dingen die komen gaan.

Veranderingen vanuit het licht bereiken de aarde en de harten van de mensen worden geraakt door het goddelijke Licht. De duistere plannen mislukken op alle fronten en zij die voor het Licht en de Liefde van God hebben gekozen, gaan ZIJN Koninkrijk binnen.

Geliefde mensen,

Ik ben JEZUS CHRISTUS.

De dagen worden langer en we zijn in een nieuw jaar. Het ontwaken gaat door en meer en meer mensen verwijderen de balk voor hun ogen. In het licht van God wordt alles omgevormd en komt alles aan de oppervlakte, zodat het aan alle mensen zichtbaar wordt.

De openbaringen gaan door, de Hemel komt dichter en dichter bij de mensen, net zoals de mensen dichter en dichter bij de Hemel komen.

De successen van transformatie van individuele personen doen zich nu gevoelen en veel wat vroeger onmogelijk leek, kan nu worden gerealiseerd.

We bevinden ons in een tijdskwaliteit die manifestaties van ongelooflijke omvang mogelijk maakt. Nu worden lichtvolle plannen verwezenlijkt en mislukken duistere plannen op alle niveaus.

De duistere spelers zijn echter nog steeds met hun spel actief en jullie krijgen nieuwe verwikkelingen opgediend. Blijf uit hun buurt en begeef je op de tijdlijn van Licht en Liefde die parallel aan deze wereld bestaat.

Blijf innerlijk stevig op je benen staan, geworteld in de Aarde, hetgeen je door je lichtgevende gedachten en liefdevolle intenties creëert.

Scheidt elke dag opnieuw, het kaf van het koren om het goede graan te oogsten!

ONTVANKELIJK WORDEN VOOR HET GODDELIJKE

God zelf, de oorspronkelijke bron van alle leven, komt vandaag ieder mens te hulp. Jou wordt een uitweg getoond uit schijnbaar hopeloze situaties. Voor wat onoplosbaar lijkt worden oplossingen aangereikt en het onmogelijke zal mogelijk worden.

De tijd van wonderen is aangebroken. Waar het velen nog aan ontbreekt is het vertrouwen in wonderen en het vertrouwen in God, die deze wonderen verricht.

Schep in jezelf de basis dat je ontvankelijker wordt voor het goddelijke en dat je het goddelijke met meer aandacht kunt zien in de vele dingen van het dagelijks leven.

Ontvouw je tot je op een dag deze wereld niet meer kent, maar alleen jezelf en de opdrachten die je hier brachten.

Je bent niet van deze wereld en toch maak je er deel van uit. Hoe vaak wil de je nog geboren worden om dit besef je eigen te maken.?

Geliefd mens,

God is met jou en door God bent je goddelijk bewustzijn, dat mens is geworden. Gooi de zware laarzen weg die je aan deze aarde binden! Oogst wat je bent en kom binnen in het Licht en de Liefde van God!

Jij bent mens door God en God is mens geworden door jou.

In oneindige liefde

JEZUS CHRISTUS

Vertaling: Winfried