JE MEEST GLORIEUZE INCARNATIE

JE MEEST GLORIEUZE INCARNATIE

Jahn J. Kassl, 18 september 2022

 

Boodschap van God


Jullie zullen terugkeren naar jullie hemelse thuis zodra jullie je opdrachten op aarde hebben vervuld en jullie licht aan de mensen hebben gebracht. Dat is de reis die je in dit leven bent begonnen. Het is de meest glorieuze incarnatie die je ooit hebt gekozen en waarvoor je je gedurende vele levens hebt gekwalificeerd. Lang voordat je met dit leven kon instemmen, het kon plannen en je afdaling kon bepalen, moest je rijpen en het punt in je spirituele evolutie bereiken dat onomkeerbaar is. (…) Wat jullie op de straten van deze wereld meemaken – het verzet, de verontwaardiging, het onmiskenbare NEE tegen een toekomst die jullie niet willen – is alleen mogelijk omdat jullie hebben geleerd van de lessen van het verleden.


Je meest glorieuze incarnatie

Zullen we ascenderen?

JJK: Zullen we echt ascenderen en het koninkrijk van God binnengaan – en dat in dit leven of na dit leven?

GOD: Jullie zullen terugkeren naar jullie hemelse thuis zodra jullie je opdrachten op aarde hebben vervuld en jullie licht aan de mensen hebben gebracht. Dat is de reis die je in dit leven bent begonnen. Het is de meest glorieuze incarnatie die je ooit hebt gekozen en waarvoor je je gedurende vele levens hebt gekwalificeerd. Lang voordat je met dit leven kon instemmen, het kon plannen en je afdaling kon bepalen, moest je rijpen en het punt in je spirituele evolutie bereiken dat onomkeerbaar is.

Je ziel moest bevrijd en gezuiverd worden van de avonturen en het karma van vele levens. Daar waren vele incarnaties voor nodig. Deze fase is voltooid voor alle lichtstrijders en lichtwerkers van deze tijd nog voordat zij dit leven binnengingen!

Ieder mens die zich nu inzet voor het licht en de lichtvolle verandering van de mensheid en de planeet is erop voorbereid en heeft de zielsrijpheid bereikt om dit pad nooit meer te verlaten. Door je bewustzijn heb je het punt in je spirituele evolutie bereikt dat onomkeerbaar is. Het duister kan jullie zielen niet langer blijvend beïnvloeden en het ego heeft zich teruggetrokken op zijn door jullie toegewezen plaats.

Jullie zijn de meesters van deze tijd, de profeten en genezers, de wegbereiders en de boodschappers van het licht die de nieuwe dageraad inluiden en het einde van de tijd van onrecht bewerkstelligen.

Word je nu volledig bewust van deze rol, je macht en je kracht!

Wat jullie op de straten van deze wereld meemaken – het verzet, de verontwaardiging, het onmiskenbare NEE tegen een toekomst die jullie niet willen – is alleen mogelijk omdat jullie hebben geleerd van de lessen van het verleden.

Gebruik van macht

De ondergang van Atlantis ligt al lang achter jullie, maar deze gebeurtenis is duizenden jaren in jullie cellulaire en spirituele geheugen opgeslagen geweest. Wat je destijds door onvermogen niet lukte, zal je nu wel lukken: verantwoord de krachten beheersen die jullie ten goede komen.

Echt meesterschap wordt alleen bereikt door verantwoordelijk gebruik van macht – en jullie kunnen die uitdaging nu aan.

Zo gebeurt het dat er steeds meer macht aan jullie verleend wordt.

Door jullie goddelijk bewustzijn zal deze matrix instorten en door jullie gerealiseerde liefde zal de Nieuwe Aarde ontstaan.

Het wordt duidelijk welke mensen geschikt zijn voor de Nieuwe Aarde. Het wordt duidelijk hoeveel mensen een grotendeels gezuiverde ziel meebrengen voor deze glorieuze toekomst. Alle mensen die niet aan deze eisen voldoen, zullen deze aarde verlaten en zij zullen haar verlaten voordat zij verdere schade kunnen aanrichten.

De selectie

Voor jou is de weg naar het koninkrijk van de vrede echter onomkeerbaar en dus zul je oogsten wat je hebt gezaaid en manifesteren waar je ziel naar verlangt.

De duistere en kwaadaardige gebeurtenissen van deze eindtijd beschrijven de laatste opstand van die krachten die weten dat hun spel verloren is, maar dat tot het laatste moment niet willen toegeven. Wat begonnen is, is de zelfversterking en de selectie van mensen!

Iedereen zal de ervaringen opdoen die hij wil. Zij die vastzitten in het slachtofferbewustzijn en zij die nog moeten ervaren wat anderen allang hebben ervaren, zullen de geschikte omgeving daarvoor vinden.

Er zijn vele aardes en dus is er voor elke fase van de menselijke ontwikkeling een geschikte omgeving om te leren, te zijn en te worden.

De aarde echter, die nu wordt verheven, is de thuisplaneet van degenen die de geschiedenis tot nu toe hebben vormgegeven en die ook nu, aan het einde der tijden, geschiedenis schrijven.

Deze aarde is en blijft de stralende erfenis van alle generaties die jullie opvolgen.

Jij bent echter bevrijd van dood en wedergeboorte en ver van de trage trilling af begint voor jou een nieuwe cyclus in de lichte wereld van geluk.

God

Vertaling: Petra –  voor wakkeremensen.org