Leg de wapens neer! Een mandaat voor deze wereld Schepper God van de nieuwe Aarde / 11/01/2014 Geplaatst 17/04/2015

Leg de wapens neer!

Een mandaat voor deze wereld
Schepper God van de nieuwe Aarde

11/01/2014
Geplaatst 17/04/2015

Het volgende Mandaat zal door zijn verspreiding,
aan kracht winnen en werkelijkheid worden.

Jahn J Kassl

Inleiding tot het mandaat

Jahn J Kassl

Leg de wapens neer!

Aan alle Schepper Goden van deze tijd

Wat kunnen we doen om de gebeurtenissen van deze tijd een totaal nieuwe richting te geven?

Hier is de tool!

Het volgende Mandaat, zal door de verspreiding ervan, aan kracht winnen en werkelijkheid worden.

Daarbij roep ik alle mensen op, die zichzelf gemachtigd voelen voor een dergelijk ver gaand mandaat, om het te volgen door het hardop uitspreken van deze woorden en haar kracht in te voeren in het energieveld van de aarde, om de gewenste veranderingen voort te brengen..

Hoe meer wij, die zijn benoemd tot nieuwe Schepper Goden, aanspraak maken op de kracht en macht aan ons gegeven, hoe eerder deze wereld een plaats van harmonie en vrede zal worden.

Vandaag gaat het erom een nieuwe werkelijkheid te creëren, en het is tijd om aan deze realiteit uitdrukking, woord en beeld  te geven om het zich te laten manifesteren.

Met dit mandaat wordt eraan gehoorzaamd!

Maak er gebruik van, als je voor jezelf voelt dat je er voor opgeroepen wordt!

Laten we ons bewust worden van onze mogelijkheden!

De tijd is gekomen, om uit elke slachtofferhouding te stappen , omdat de Hemel

Ons aangewezen heeft en we werden geselecteerd om deze wereld een nieuw gezicht te geven.

Wij zijn krachtige Wezens en wilskrachtige Schepper Goden.

Vanwege dit mandaat laten we ieder mens deelnemen aan de genade van de Hemel, welke in voldoende mate voor elk leven zorgt.

Oorlogen moeten worden uitgebannen van deze wereld!

Ik heb het geëist! Wij hebben het besloten!

Nu snijden we het maritieme koord door om het kwaad in deze wereld: welk wij aanspreken, stopt in zijn activiteit en het verbannen van deze wereld.

«Leg de wapens neer», verplicht dit voor deze wereld!

In Liefde

Jahn J Kassl

Mandaat als Schepper God

Letterlijke Opdracht

Leg de wapens neer!

Ik, die Schepper God ben van werelden, ik die een ontwaakt Bewustzijn ben, ik die mens onder de mensen ben, die het leven kiest, eis hierbij:

Leg de wapens neer!

Ik beveel,
Dat alle wapens in deze wereld zwijgen!

Ik beveel,
Dat alle soldaten in de wereld hun wapens neerleggen!

Ik beveel,
Dat alle legers, welke oorlogen van agressie uitvoeren, zullen worden gestopt in hun ambities!

Ik eis,
Dat dit mandaat nu moet worden nageleefd!

Ik eis,
Dat mensen zich bewust worden van hun mens zijn als verantwoordelijk bewustzijn, om het leven te behouden en niet te vernietigen, hetzij als een soldaat of burger, hetzij als een slaaf of heerser.

Ik eis,
Dat de hemelse krachten het pad effenen voor de nieuwe aarde, en op de volgende wijze dat alle oorlogen in deze wereld zullen worden beëindigd en dat er planetaire vrede heerst!

Ik eis,
Dat alles wat nodig is stroomt naar individueel geluk, de vrijheid van individuele menselijke wezens, in het voordeel van de samenleving van alle menselijke wezens.

Ik eis,
Dat alle hoofden van de overheid, die zich verzetten tegen het geluk van individuen, worden verwijderd van hun kantoor.

Ik eis,
Dat deze wereld nieuwe leiders krijgt!
Zij, die opkomen voor de eisen van deze tijd, die verplicht voelen
Aan de eigenschappen van de mensheid en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de planeet.

Ik, die een Schepper God ben onder Goden eis dat dit nu zal plaatsvinden.

Vandaag eindigen oorlog en dood, als gevolg van mijn almachtige goddelijke wil

Ik heb vrede en leven geëist voor deze wereld.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven,

Ik ben Schepper God van de Nieuwe Aarde

Afsluitende mandaten:

1) Herhaal deze opdracht op elke voor jou mogelijke tijd en als het bij je opkomt.

2) Vertaal dit mandaat in alle talen van de wereld.

3) Reik deze woorden aan als een symbool van uw zelfbeschikking, totdat het wordt gehoord tot in het verste dorp in deze wereld, want niemand kan zich affectief en permanent tegen deze collectieve energie verzetten, die is gebaseerd op het liefdevolle mandaat van een Schepper God. Kwaad zal in eerste instantie worden verzwakt, totdat het in zijn geheel oplost.

Eis dit op als zelfbewuste ontwaakte Schepper Goden in menselijke vorm, die de menselijke beperkingen overwinnen.

Wat kunnen we doen om de gebeurtenissen in deze tijd een totaal nieuwe richting te geven?

Hier is de tool!

Daardoor redden we de wereld, daardoor gaan we de hemel binnen, zoals dat is bepaald voor ons en we terugkeren naar God.

In oneindige Liefde

Jahn J Kassl

Een mandaat voor deze wereld

Een gesprek met Sananda

Jahn J Kassl: Gisteren heb ik een mogelijk uniek krachtig mandaat opgeschreven. Voor deze wereld. Nu vraag ik me af, of ik het zou moeten publiceren. Wat als het effect daarvan ontbreekt of als het een lange tijd duurt om op te wachten? Het is een beetje zoals de tijdige aankondiging van een gebeurtenis, die vervolgens wordt vertraagd of helemaal niet gebeurt – dit ondermijnt altijd de geloofwaardigheid van het bericht of de boodschapper.

Sananda: Ik zegen ieder mens, die dit gesprek volgt met betrekking tot het «mandaat voor deze wereld», en degenen, die met zijn hele hart in de gratie van dit gesprek duikt, teneinde de schat te verheffen van deze kennis.
Inderdaad, waar hebben we mee te maken in deze tijd, en waar gaat het om nu?
Het opeisen van je macht! Dit is het grote thema in deze dagen.

Eis je Macht op!

Geweldige tijden vragen om grote impulsen. Impulsen zijn de energiedragers, die Het nieuwe op weg brengen. Dit is ook wanneer, het nieuwe zich niet onmiddellijk manifesteert in de zichtbare wereld.

Dit in feite unieke mandaat van een Schepper God, wat jij bent, dient om krachtig deze nieuwe impulsen tot leven te ademen , om hen in deze wereld te brengen. Daarbij gaat het er niet om dat alle legers ter wereld onmiddellijk al hun wapens neerleggen, in plaats daarvan gaat het erom deze impuls in de wereld te zetten, zodat het  – Verrijkt door het herhaalde mandaat van veel licht krijgers en Schepper Goden – snel werkelijkheid mag worden. Een onmiddellijk neerleggen van alle wapens wordt niet verwacht, want door oorlogen wordt veel karma ingelost en wordt ook nieuw karma opgebouwd. Deze wereld staat nog steeds volledig in de interactie van kosmische wetten voor dit niveau van de Schepping. Maar je goddelijke hogere zelf heeft dit mandaat NU vrij bewust gedicteerd aan jou, want de tijd is er NU rijp voor.

Als een vlam die alle slakken verbrand, zullen deze woorden verspreid worden over de hele wereld en zullen steeds meer mensen bereiken; En vooral degenen, die zichzelf zien als de lichtkrijgers van de eerste en de laatste uren of de ervaring hebben als een Schepper God! Want hoe meer hoge Licht Wezens een oor geven aan deze woorden en ze een stem geven, hoe dichter we bij de realiteit van een vreedzame wereld die ontdaan is van oorlogen komen.

De Geloofwaardigheid

Wat betreft de “geloofwaardigheid” van een voorspelling of wat betreft de gecreëerde opvattingen in verwachtingen van mensen, zou ik jullie en aan alle mensen graag willen benadrukken, die op dit niveau werken:

Maak je nooit zorgen over de aanvaarding van menselijke wezens!

Maak je er nooit zorgen over hoe uw berichten worden ontvangen!

Omdat degenen, die de essentie van deze ruimte-tijd begrijpen, die bijna de complexiteit van alle universele verbindingen begrijpen, weten wat voor soort service je uitvoert. Blijf onwankelbaar, blijven moedig en een ware toren van kracht en een Licht op de top, want jou wordt kennis gegeven uit de hemel en bewustzijn wordt overgebracht, zodat je dit royaal en authentiek kunt doorgeven aan de mensheid, aan degenen, die er klaar voor zijn.

Vanuit een kosmisch perspectief is het volkomen onbelangrijk, als een «datum» of een «event» plaatsvindt in deze ruimte-tijd als aangekondigd omdat de voorspelling altijd plaatsvindt,ook als het niet altijd dit niveau van bewustzijn bereikt, waarop het was aangekondigd.

De holografische perceptie van al het leven is zeer nuttig in dit verband. De enige zorg van de boodschapper van de Hemel, de profeten van deze tijd, de Schepper Goden in menselijke vorm, zullen bovendien ook , alles doorgeven aan de mens wat u ontvangt van de hemel en wat naar jou toestroomt vanuit het Licht.

Aanvaarden of verwerpen, het gelach van de onwetenden of de erkenning van de wetende zal jullie nooit raken, want de beloning is gepast voor jou en is echt niet van deze wereld, omdat: Nieuwe Creaties worden overhandigd aan jou en nieuwe creaties zullen worden vernoemd naar jou.

Degenen, die grootsheid hebben bereikt en daarmee nog steeds een kleingeestige wereld dienen, zodat het zichzelf kan verheffen, aan hen zal God een speciale plaats in de Schepping opdragen.

Slechts een Schepper God kan de poorten openen naar vrijdenken voor de mensheid, om hen te openen hen voor krachtige acties en helende creaties – ook in deze wereld.

 En dit alles transformerende «mandaat voor deze wereld” is bewijs voor het opeisen  van macht, die uitgaat van een Schepper God.

JJK: Ik weet niet precies wat ik opschrijf, maar het klinkt heel plausibel en mijn «twijfels» nemen af om dit te publiceren.

Sananda: Ja, sommige overblijvende patronen van angst in je, die je vele malen hebt geaccumuleerd  als een profeet , zullen worden losgelaten. Dit creëert weer enige verlichting in je.

En aan alle boodschappers van het Licht, de oude en de nieuwe profeten van deze tijd: Jullie geloofwaardigheid kan alleen worden ondermijnd door een gekunsteld en buiten vastgesteld leven! Dit is nooit het gevolg van een «profetie», die later of niet optreedt zelfs op dit niveau.

De geavanceerde lichtkrijgers van vandaag herkennen hoe energie zich gedraagt.

Het hangt het voor de grote licht krijgers van deze tijd,  enkel af van «geloofwaardig» zijn met inachtneming van het eigen leven als een met licht gevuld voorbeeld voor alle mensen.

De huidige boodschappers uit de hemel zullen niet alleen worden gemeten door hun berichten, maar vooral hoe hoog hun individuele mate van kennis is en hoe hoog hun eigen vibratie is. Mensen begrijpen wat, onderscheidend licht gevulde van donkere trillingen is en degenen, die het niet begrijpen zijn denkbaar verantwoordelijk voor hun eigen onwetendheid.

Belonen of afwijzing in deze wereld?

Wat geef je om in deze tijd, waarin zoveel menselijke wezens nooit eerder het pad tot universele kennis hebben betreden?

JJK: Nu heb ik in gedachten om dit mandaat openbaar te maken op de volgende Licht Lezing?

Sananda: Ja, dit is een geschikte gelegenheid; Tot dan zal alles zichzelf nog steeds aan jou openbaren.

JJK: Ten aanzien van de actuele tijd kwaliteit van vandaag zie ik in het voorbeeld van mijn perceptie dat veel menselijke wezens ongelooflijke moeite doen om hun ware karakter te verbergen. Bijna uitsluitend ontmoet ik menselijke wezens gehuld in een fijne sjaal, die achter de façade volledig is vervuild. Ik heb deze energieke vervuiling waargenomen van achter de nobele parfum, wat een afschuwelijke geur voortbrengt. Daarom ruik ik de energetische vervuiling, wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Het lijkt alsof bij degenen, die willen blijven slapen, de ambitie om de oude status te behouden weer toeneemt?

Sananda: Deze waarneming is gelijk aan de waarneming van een pendel.

Het beweegt voortdurend heen en weer, eenmaal in een richting en vervolgens in de andere, totdat het nivelleert in het midden.

Ja, mensen, die niet de ware inhoud uit deze tijd willen wringen, degenen, die doen alsof ze doof zijn en blind zijn, proberen om hun ware aard te verbergen met nieuwe cosmetica, om hun bedoelingen te bedekken om in staat te kunnen zijn nog steeds in deze wereld te bestaan. Het is de laatste en tegelijkertijd ook wanhopige poging om het oude leven te handhaven, de oude zekerheden, de oude leugens. Dit zijn specifieke dingen van deze tijd.

Terwijl degene die ascenderen lichter worden, met meer licht gevuld en meer bewust in alle opzichten beginnende de overgeblevenen nieuwe illusies te creëren, zodat ze daardoor niet de waarheid hoeven tegen te komen en nooit zichzelf.

JJK: Op het politieke wereldtoneel, gaat het er nog altijd om Rusland te verzwakken, en na het Ebola-virus, verklaarde de Verenigde Staten Rusland als «de grootste bedreiging” voor de aarde.

Ongelooflijk maar waar! Ik heb altijd het beeld in mijn gedachten dat de werkelijke strijd over Rusland een strijd is over « Rusland’s grote Ziel» – over de spirituele kracht van Rusland – en zelfs ook, maar dat niet alleen, een strijd om de geo-politieke heerschappij in deze wereld.

Rusland’s Ziel

Net als in de Tweede Wereldoorlog toen de Joden werden verondersteld te worden geëlimineerd door de nazi’s op grond van hun spirituele kracht, willen de duistere krachten het huidige Rusland vernietigen, en Rusland van zijn Ziel beroven.

Sananda: Deze fundamentele benadering, is correct, helemaal correct! Rusland is het spirituele hart van Europa, vooral in het gebied van Azië.

De kracht van Rusland ligt in een lange traditie, die religieuze macht en spirituele werkelijkheid uitstraalt. Een groot aantal zeer oude zielen leven in Rusland, van grote heiligen te hoge ingewijden. Rusland is dan ook in de positie om alle «Nieuwe Wereld Orde scenario’s » van de duistere elite te torpederen – en dit is precies wat er nu gebeurt.

Deze kennis is bekent in de donkere kringen, die de agenda nastreven om Rusland te vernietigen. Precies zo waren het decennia geleden in deze tijdruimte, de Joden, die in de weg stonden van het grote Duitse Rijk van de nazi’s. De spirituele levens energie werd verondersteld te worden vernietigd, en de levenskracht van een populatie te worden geabsorbeerd.

En hoe gebeurt het, op geen andere manier dan om mensenlevens in ongelooflijke aantallen en op een zeer duivelse manier te vernietigen. Hetzelfde wordt verondersteld te moeten gebeuren met Rusland. Daarbij komen de dreigingen van nucleaire wapens, die echoën vanuit de hoeken van de duistere elite in de richting van Rusland, dit past perfect in dit plaatje; omdat de «New Wereld Orde »zich bedreigd voelt door het met licht gevulde Rusland, dat hun reflex verklaart door Rusland te bedreigen vanuit hun kant.

Daarbij worden aanvallen onder «valse vlag» voortdurend uitgevoerd, totdat, volgens plan, een kwestie of reden wordt gegeven voor een echt radicale ingreep. Ja, in het geval van Rusland, gaat het er om een Natie te scheiden van de levensenergie en het uit elkaar houden. Daarvoor rechtvaardigen de duisteren alle middelen.

Gebaseerd op de feitelijke situatie dat de duisteren in toenemende mate hun hoop onderbroken zien, worden deze plannen in het daglicht gebracht en worden ze geopenbaard aan de mensheid. Mislukking is zeker voor het eveneens exacte even als het brutale plan, omdat het duister niet langer hun bedoelingen kunnen verbergen voor de toenemende bewustwording van de mensheid.

JJK: Wat werd verondersteld om in de plaats te komen van «spirituele mensen»?

Sananda: Het plan en ook de implementatie op laag vibrerende 4D of 3D werelden is om de hele wereld het eens laten worden overeen enkele religie.

Een religie, wat het systeem heeft gecreëerd en waar het ontbreekt aan elke vorm van spirituele grondslag, omdat het bewustzijn werk van het individu wordt verblind . Blinde aanbidding en de aanvaarding van geprefabriceerde waarheden moeten voldoen aan de geestelijke nood van de mens. Iets magisch, valse tovenarij, en de nieuwe «Staat Religie» wordt uitgevoerd, wat enige direct referentiepunt mistvoor individuele God erkenning en moet missen, omdat directe God erkenning altijd het einde van slavernij is – en deze werelden hebben vooral slavennodig. Zoiets als dat zal op dit niveau niet gebeuren.

Om deze reden is Rusland uitgerust met verstandige en moedige staatshoofden, die zorg dat de beroving van de ziel van een hele bevolking niet meer kan optreden.

Tot slot: Ja, in de mondiale strijd gaat het meestal om de spirituele kracht van Rusland te vernietigen en de mensen van een dergelijk groot land.

JJK: Hier het eerste instantie besproken mandaat kan er zeker veel toe bijdragen. ik bedoel eraan bijdragen dat deze plannen snel zullen falen en zichtbaar zijn voor de hele wereld.

Sananda: De mislukking is al zichtbaar! Dit mandaat zal deze mislukking versnellen en zal de Schepper Goden in deze tijd een ervaring geven, welke ze voor een lange tijd hebben moeten missen:

De directe ervaring van hun onbegrensde creatieve kracht! Wat vandaag mogelijk is voor iemand die ontwaakt is, kan nu worden ervaren en wordt nu ervaren door jou.

Met deze woorden met betrekking tot deze grote thema’s van deze dagen in deze tijd, zegen Ik de mensen, want echt:

Mijn zegenende hand is jullie dak en mijn liefdevolle hart is jullie verblijf.

In oneindige Liefde

Sananda

Gechanneld door: Jahn J Kassl Translation from the

German original by: Rüdiger Franz Rauskolb

Source: http://www.lichtweltverlag.com/de/grobritannien-uk/downloads/put-down-the-weapons—–mandate-for-this-worl.pdf

© The Copyright of these texts is with Jahn J Kassl. It is expressively allowed to copy these texts in whole and unabridged in any form without further enquiry. A quotation without the pointer to the whole text is not allowed. Any commercial utilization of these pages is forbidden and requires the explicit authorization of the author. You find all «messages from All-That-Is» under: http://www.lichtweltverlag.com/de/blog/index.html

De Auteur

Jahn J Kassl, geboren in 1965, dient als een kanaal voor spirituele licht rijken van Alles-Wat-Is, nadat zijn directe spirituele toegang in 2005 werd geopend Sindsdien bijna op een dagelijkse basis, worden berichten verzonden aan hem. In 2009 werd de auteur gevraagd om de Lichtwereld uitgeverij te vormen, zodat de berichten een  bredere verspreiding kunnen vinden. Naast de vele publicaties (gedrukte boeken, ebooks), zijn het vooral de dagelijkse publicaties in het blog, die bijdragen aan een groeiend aantal lezers.

Sinds de oprichting van het bedrijf, vinden er elke maand «Lichtlezingen» plaats. Dit zijn openbare evenementen, waar de berichten worden doorgegeven «live» aan de auteur. Dit steltindividuen in staat stelt om direct deel te nemen aan de licht gevulde realiteit van de hemel en het persoonlijk kijken naar de auteur tijdens zijn werk. Als «Gods schrijver» is zijn belangrijkste taak om nauwkeurig op de doorgegeven berichten door te geven, duidelijk en zonder opmerkingen.

Jahn J Kassl is een weg wijzer, om mensen te begeleiden op de weg naar het Licht en hen bij te staan tijdens de transformatie naar de nieuwe realiteit van zijn.

De auteur woont in Wenen, Oostenrijk, sinds 1983.

Vertaling: Martien