IS GOD HET MIDDELPUNT VAN JE LEVEN? / Boodschap van meester St. Germain

IS GOD HET MIDDELPUNT VAN JE LEVEN?

Jahn J. Kassl, 31 augustus 2022

Boodschap van meester St. Germain


Het enige geheim voor een succesvol leven ligt in een intieme verbinding en communicatie met de Bron – met God. Hoe dichter je bij God bent, hoe verder weg de problemen en moeilijkheden zijn.


Is God het middelpunt van je leven?

Nu komt alles naar je toe

Geliefde mensen,

vind je weg, ook al is er geen weg te zien, ga verder door het labyrint van de tijd, ook al lijkt het alsof je de weg kwijt bent. Wees en blijf onverschrokken lichtstrijders die een licht zijn voor de mensen en een steun voor de aarde.

Ik ben MEESTER ST. GERMAIN

Alles komt nu naar je toe! Wat je moet doen is op jezelf en op de wetten van God vertrouwen.

Er zal je een uitweg uit lastige situaties worden getoond en je zult steeds beter in staat zijn om te gaan met moeilijkheden die zich in deze tijd voordoen. Nu ontvang je directe hulp van de Bron – de oorspronkelijke Bron van alle Zijn.

De Bron grijpt in waar jij machteloos bent, de Bron beschermt je wanneer je bescherming nodig hebt, en het is de Bron die je de weg wijst wanneer de weg voor jou niet meer herkenbaar is.

Laat je van binnenuit leiden, laat je van binnenuit in de juiste richting sturen. Met de Bron herken je de stoptekens net zo duidelijk als de aanwijzingen naar de Vrije Rijbaan. Je leven wordt eenvoudig en mooi.

Het enige geheim voor een succesvol leven ligt in een intieme verbinding en communicatie met de Bron – met God. Hoe dichter je bij God bent, hoe verder weg de problemen en moeilijkheden zijn.

Je maakt je niet onnodig zorgen als je weet dat God op een bepaald moment de regie zal overnemen, en je blijft niet stilstaan bij angsten als je gesteund wordt door de zekerheid dat God je zal beschermen.

De huidige uiterlijke omstandigheden zijn een uitnodiging aan je om je innerlijke verbinding met de Bron nieuw leven in te blazen, te activeren – en dat te blijven proberen totdat er een levende communicatie tot stand is gebracht.

In de buitenwereld is alles verkeerd om!

In de buitenwereld lijkt alles ondersteboven te staan, 180 graden gedraaid, zodat er geen oriëntatiepunten meer zijn voor je psyche. Je kunt geen houvast meer vinden aan de buitenkant, want de ommekeer schept verwarring en chaos.

In een wereld waar goed kwaad is en kwaad goed, is het moeilijk om het overzicht te houden. Niemand ziet echt goed met zijn ogen.

Het zijn je hart en je ziel die nu aan het werk moeten als je je een weg wilt banen door de wirwar van stralingen, meningen en manipulaties.

Alleen met het hart zie je goed! Het is dus tijd om je hart te bevrijden van alles wat het bezwaart.

De Violette Vlam van Transformatie

De Violette Vlam van Transformatie is mijn geschenk aan jou. Aanvaard het, laat de Vlam van Transformatie haar werk doen en word heel, bewust, volledig en compleet.

Activeer de vlam en roep me op. Niemand die klaar is voor transformatie in zijn hart heeft ooit op mij moeten wachten.  Een bevrijd en geheeld hart is de grootste bescherming en het geeft je altijd helderheid. Het is bevrijd wanneer je verbinding met God constant, levend en intiem is – dan, wanneer het leven van alledag je niet langer van God weghoudt, maar HEM steeds dichter bij je brengt.

Als je je Schepper in je hart waarneemt en Hem liefhebt als de dierbaarste mens, dan heb je deze boodschap begrepen en zal je verlangen je veilig door deze op zijn kop gezette wereld leiden.

God is het centrum van al het leven. Is God ook het middelpunt van jouw leven?

Ik hou oneindig veel van je. Ik ben altijd bij je.
Meester St. Germain

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org