INWIJDING IN HET VLOEIBARE LICHT VAN GOD – Door Arcturus de Arcturiër.

INWIJDING IN HET VLOEIBARE LICHT VAN GOD

Jahn J. Kassl, 25 januari 2023

Arcturus de Arcturiër


Deze planeet van liefde, waar de grootste omwenteling sinds mensenheugenis plaatsvindt, geniet en ontvangt alle hulp en steun uit de Rijken van het Licht. Jullie ascentie is de belangrijkste gebeurtenis van dit melkwegstelsel en beïnvloedt het hele Universum. Wij, de Arcturiërs, zijn in jullie midden als fijnstoffelijke Wezens en we hebben een groot aantal Lichtschepen rond de Aarde geplaatst. Wij maken deel uit van de Federatie van Licht die de beschermende mantel van deze Aarde vormt, en wij maken deel uit van die krachten van Licht die mensen op individueel niveau begeleiden, verzorgen en bewaken – zodat iedereen door de poorten van kennis en de portalen naar het lichte niveau van het Zijn kan gaan. We zijn er omdat we dat hebben afgesproken..


Uit het nieuwe boek: »Bis die Sehnsucht dich finden kann«

Uit de boodschap: »Jouw verzorging met vloeibaar licht«

Inwijding in het vloeibare licht van God

De procedure verloopt als volgt:

• Bevestiging en toestemming

• Inwijding

• Activering en doorgifte van licht

Effect van de inwijding

Het resultaat van deze inwijding is dat je te midden van de stormen van deze tijd georiënteerd blijft en dat je altijd de nabijheid van God en de eenheid met de Bron voelt.

Diep vertrouwen in al wat is, toewijding en blijvende innerlijke vrede zullen zich in je verspreiden. Bovendien creëert de toevoer van vloeibaar spiritueel licht een barrière tussen de 3D-matrix en jouw bewustzijn.

Bepaalde dingen en gebeurtenissen die je vroeger uit het lood sloegen, komen niet meer met volle kracht op je af.

Het wordt gemakkelijker voor je om het perspectief van een adelaar aan te nemen en dit zichtveld zelfs in kritieke situaties te behouden.

Deze toevoer van spiritueel licht wordt als genade van God gegeven aan ieder mens die er klaar voor is en instemt met deze inwijding.

Het goddelijke licht werkt alwetend. Zo gebeurt het dat precies die hoeveelheid licht wordt toegevoerd aan het energiesysteem van de mens die deze mens aankan en waarmee hij kan werken.

Mocht iemand, om welke reden dan ook, zijn spirituele kanalen zodanig vervuilen dat het licht niet meer kan doordringen, dan wordt dit proces opgeschort totdat zuivering heeft plaatsgevonden.

Daarom is deze inwijding nooit verbonden met de eis om geen voedsel meer tot zich te mogen nemen.

Dit zou sommige mensen kunnen schaden. Hoe zuiverder en helderder je bent, hoe krachtiger deze inwijding zal zijn voor jou en je waarneming.

Nu zijn we aangekomen bij de inwijding.

Inwijding

Zeg:

Ik, ( zeg hier je naam),
VRAAG OM DE CONSTANTE TOEVOER VAN HET SPIRITUELE GODDELIJKE LICHT.
IK BEN KLAAR OM DEZE ZUIVERSTE GODDELIJKE VOEDING VOOR GEEST, ZIEL EN LICHAAM TE ONTVANGEN.
ALWETEND GODDELIJK LICHT, ALOMTEGENWOORDIG GODDELIJK BEWUSTZIJN LEVEN IN MIJ.
IK DANK GOD VOOR DEZE GENADE. SUREIJA OM ISTHAR OM

De inwijding vindt plaats …

De transmissie van spiritueel licht in je energiesysteem begint …

Dus gaat heen en leef!

(einde inwijding)

Geliefde mens,
Door deze inwijding heb je een beslissende stap gezet naar zelf-versterking. Wat zich aan de buitenkant gewoonlijk dreigend opbouwt, heeft steeds minder macht over je. Het zal voor jou steeds makkelijker worden om in het koninkrijk van de vrede te blijven – en sommige gebeurtenissen, hoe schokkend ook, zullen niet langer tot je doordringen.

De afgronden die zich nu nog moeten openen zodat mensen kunnen ontwaken, zullen je niet langer kunnen opslokken.

Maakt dat je empathie-loos? Nee, integendeel! Je waarneming wordt fijner, je mededogen breidt zich uit en je vermogen tot liefde groeit.

Zij die permanent voorzien worden van spiritueel licht ontwikkelen een fundamenteel begrip voor alles wat is, en hun vermogen tot liefde groeit en wordt onbegrensd. Het verschil met vroeger is dat je nu in mededogen blijft en niet afglijdt naar medelijden. Je blijft tot actie in staat omdat je al de tranen die sommige mensen nog moeten huilen al hebt gehuild.

Het grote geschenk van deze inwijding is: het vermogen om GODS AANWEZIGHEID IN JE DAGELIJKS LEVEN ALTIJD WAAR TE KUNNEN NEMEN.

De inwijding van vandaag is een grote stap in je soevereiniteit. Het goddelijk bewustzijn herkent zichzelf en openbaart zich aan de mensheid via de genade van God.

Vertaling: Petra – voor wakkeemensen.org