INNERLIJKE VREDE BEWAREN! – De opgestegen meesters

INNERLIJKE VREDE BEWAREN!

Jahn J. Kassl, 28 september 2022

De opgestegen meesters


Verstik de zwellende vlam van afgunst, verwijder de bodem onder het alles vernietigende vuur van haat! Voed wat jou voedt, bescherm wat jou beschermt, heb lief zoals GOD van jou houdt!


Innerlijke vrede bewaren!

Wees niet bang voor de toekomst!

Wat nu aanbreekt is de grote tijd waarin verandering zichtbaar wordt. Het Licht der Waarheid laat de dingen zien zoals ze zijn, en nieuwe wegen openbaren zich aan de mensheid. Buiten de gebaande paden bouw je aan een wereld die je voorheen niet voor mogelijk hield. Het licht stuwt omhoog en het ware Zijn in God wordt de allesbepalende kracht.

Tot die tijd zal de nalatenschap van de mensheid worden afgehandeld, verwijderd of verlost. Deze fase van verandering gaat gepaard met grote uitdagingen. Zowel op geestelijk als op lichamelijk niveau wordt alles van je gevraagd.

Wanneer het wezen van de dingen aan de mensen wordt onthuld, is er grote verwondering – zowel in het positieve als aanvankelijk nog in het negatieve, omdat men moet begrijpen wat de oude wereld innerlijk bijeenhield.

3 fases

Deze eerste fase van openbaringen wordt in tweede instantie gevolgd door de fase van de grote schoonmaak. In de loop hiervan zullen vele entiteiten deze aarde verlaten. Daarna volgt de grote reiniging door vergeving te vragen en vergeving te beoefenen.

Op die manier wordt een gezonde basis gelegd voor de opbouw van de nieuwe mensenfamilie, want alleen mensen die hun innerlijke koninkrijk van vrede hebben betreden, zullen de NIEUWE AARDE bevolken.

De gouden eeuw van het licht zal in een mum van tijd worden gebouwd op de pijlers van de liefde. Wat voor jullie nu nog ondenkbaar en onvoorstelbaar is, zal dan het meest natuurlijke zijn – met elkaar, voor elkaar en verbonden met de Bron van alle Zijn.

Eenheid met God leidt tot eenheid onder de mensen. Dan is er vrede tussen de mensen en vrede tussen de volkeren.

Dit is het doel van alle inspanningen van de krachten van het licht, want ontwikkelingsstappen van onvoorstelbare afmetingen zullen dan in zeer korte tijd mogelijk zijn.

Daarom is elke fase in het ascensieproces van groot belang, en daarom wordt eerst het kwaad verwijderd met het “wortelras” dat het belichaamde. Dit is het werk dat nu gedaan moet worden, een werk dat niet zal eindigen voordat ook de laatste machten van laaghartigheid zijn vernietigd en verwijderd van deze aarde.

Haat en nijd loslaten!

In de tussentijd, geliefde mens, is het aan jou om echte, ware en diepe vrede te bewaren. Als jij je koninkrijk van vrede nog niet bent binnengegaan, omdat je nog restanten van afgunst en haat in je vindt, maak je dan van hen los en verlos de mensheid daardoor.

Verstik de zwellende vlam van afgunst, verwijder de bodem onder het alles vernietigende vuur van haat! Voed wat jou voedt, bescherm wat jou beschermt, heb lief zoals GOD van jou houdt!

Wij zijn de Opgestegen Meesters

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org