IK BEN VRIJ! – Boodschap van Hannelore

IK BEN VRIJ!

Jahn J. Kassl, 17 mei 2023

 

Boodschap van Hannelore


De aarde is een grote trainingsplaneet en de mensen hebben alleen liefdevolle, lichtvolle en goddelijke leraren. Deze leraren werken in ons mensenleven, we horen ze, we voelen ze, sommigen kunnen ze zien. Maar zodra we aan de andere kant van de sluier aankomen, baden we in de vreugde van hereniging en herkenning. We herinneren ons aan onszelf en baden in zuiver goddelijk bewustzijn. Hier zijn de voorwaarden voor het verwerven van kennis heel anders en dat heeft effect op alles. Als we eenmaal een aards leven hebben afgeworpen, begint een werkelijk fantastische reis. Alles, werkelijk alles, is mogelijk tot het einde toe. Wie door God veroverd wil worden, zal door God veroverd worden.


Ik ben vrij!

De dagen vliegen voorbij

JJK: De dagen vliegen voorbij. Het afscheid in Gföhl vorige week was een prachtige gebeurtenis. Het leek me dat er bijna alleen maar mensen kwamen die of erg op je gesteld waren of van je hielden. Bijna niemand was er puur uit “beleefdheid”. Het leek me echter dat je oneindig ver weg was en niet langer verbonden met de plaats waar je 76 jaar woonde. Om precies te zijn heb ik het gevoel dat je daar op de een of andere manier “boven” ons staat, altijd beschermend je hand over ons uitstrekkend, maar eigenlijk met heel andere dingen bezig bent. “Ik mis je, Hannelore,” hoorde ik mezelf vandaag zeggen …

H: Wees omringd door mijn licht en wees geborgen in mijn liefde, waarvan ik zo oneindig veel bezit en die ik nu in onvoorstelbare mate kan weggeven. Ik ben bij jullie, liefste Jahn, en ik zal bij jullie zijn tot het einde van jullie tijd op aarde. Want dit is onze afspraak, onze overeenkomst, dat we voor elkaar zorgen, elkaar beschermen en versterken, IEDEREEN voor IEDEREEN en ALLEN voor EEN.

We zijn daadkrachtig en één grote familie die op alle niveaus een verenigde geest vertegenwoordigt, de geest van onvoorwaardelijke liefde voor al wat is. Ook al kunnen we dit niet altijd leven of uitvoeren op Aarde of op Aarde-achtige sterren, wat we in wezen echt zijn is pure, levendige, onvoorwaardelijke liefde.

Ja, ik heb in de laatste week op aarde mijn aardse levensjaren doorgewerkt, verlost en afgelegd. Er is vergeven wie vergeven moest worden – en mij is vergeven wat vergeving nodig had.

Vergeving en vrijheid

Vergeving, geliefden, is de sleutel tot alle goddelijke zaken. Alleen door vergeving gaan we naar de hemel of wat wij gewoonlijk als hemel beschouwen. Lichtniveaus van Zijn, hoge trillingsniveaus van het universum of de nabijheid van God kunnen alleen een hart bereiken dat vergeven heeft en vergeven is. Dan stroomt de liefde vrijelijk en de vrijheid is ook in hemelse aangelegenheden alles.

Waar een wezen ook is, diepe zelf- en Godservaringen vereisen vrijheid en vrije wil.

JJK: Ja, maar de vrijheid staat er op dit moment slecht voor op aarde!?

H: Het is de vrijheid die je in jezelf verovert die telt, niet of je in deze wereld beperkingen van vrijheid ervaart. Eerst is het de innerlijke, de goddelijke vrijheid die herwonnen moet worden, daarna gaat alles vanzelf.

Het is een stille ingeving die ons ons hele leven vergezelt, het innerlijke gevoel van wie we werkelijk zijn. Hoe dichter we bij dit mysterie komen, hoe vrijer we worden.

Een vrijheidsstrijder kan de grootste slaaf zijn van zijn eigen ideeën over vrijheid. Daarom werden veel revoluties gekenmerkt door mislukking, omdat uiteindelijk vaak alleen de vrijheid van de EEN werd ingeruild voor de vrijheid van de ANDER. Alles zit van binnen – dat is de niet-onderhandelbare waarheid.

JJK: Maar wat als ik niet kan vergeven of als ik niet vergeven wordt. Wat als iemand zulk onrecht of leed heeft meegemaakt of toegebracht dat vergeving onmogelijk is?

Alles is anders

H: Onmogelijk bestaat niet. Alles kan worden verkregen en tot stand gebracht. De hemel staat open voor iedereen die met heel zijn hart naar vergeving streeft. Wie het met heel zijn hart wil, maar daar door wonden niet toe in staat is, krijgt de genade van God en het licht van God ontvouwt zijn uitwerking.

Vaak gebeurt dit voorbij het aardse, als mensen sterven en hier bij ons aankomen. Geloof me alsjeblieft, vanuit de hogere waarneming ziet alles, werkelijk alles, er anders uit, vooral die zaken die voor een mens moeilijk te begrijpen, moeilijk te dragen en moeilijk te beheersen zijn.

Sommige dingen kun je pas aan het eind loslaten, omdat je het pas aan het eind begrijpt.

Wat op aarde mogelijk is, is hier onmogelijk – en wat voor de mens onmogelijk lijkt, is hier het meest natuurlijke.

Denk aan mijn psychologische, mentale en emotionele gesteldheid toen ik nog in jullie midden was. Denk aan mijn transformatie toen die noch verwacht, noch voorzien was. Uiteindelijk is er altijd hoop, goddelijke leiding en voorzienigheid faalt nooit!

Zie hoezeer ik me soms afsloot voor dit of dat besef. Maar toen ik aan mijn grote reis begon, gebeurde het wonder van mijn transformatie. Mijn haat, mijn onbegrip, mijn onverzettelijkheid, allemaal verborgen achter een ondoordringbare muur van pijn, werden in één klap verlost.

De genade van God stroomt als een oneindige stroom naar alle mensen en er is alleen het juiste moment voor nodig en de mens stemt toe – hij begrijpt het.

JJK: En dit „juiste moment“ is het sterfbed?

De dood als meester

H: Bij veel mensen, ja!

Als wij mensen ons bewust zouden zijn van de wonderen die regelmatig plaatsvinden op het sterfbed, zouden we met veel meer gemak leven – en zouden de levenden minder rouwen om de doden.

De dood is de grootste meester van alle mensen. Want voordat we terugkeren naar het licht, wordt ons op een wonderbaarlijk fijngevoelige manier getoond waar we nog mogen kijken en hoe we het “menselijk onmogelijke”, zoals vergeving, uiteindelijk toch nog kunnen leren beheersen.

De aarde is een grote trainingsplaneet en de mensen hebben alleen liefdevolle, lichtvolle en goddelijke leraren. Deze leraren werken in ons mensenleven, we horen ze, we voelen ze, sommigen kunnen ze zien. Maar zodra we aan de andere kant van de sluier aankomen, baden we in de vreugde van hereniging en herkenning. We herinneren ons aan onszelf en baden in zuiver goddelijk bewustzijn.

Hier zijn de voorwaarden voor het verwerven van kennis heel anders en dat heeft effect op alles. Als we eenmaal een aards leven hebben afgeworpen, begint een werkelijk fantastische reis.

Alles, werkelijk alles, is mogelijk tot het einde toe. Wie door God veroverd wil worden, zal door God veroverd worden.

Hoe en waar ben je aanwezig?

JJK: Vandaag was je heel aanwezig bij mij. Ervaren de mensen die dicht bij je waren dit ook zo? Is dit mijn nog bestaande scheidingspijn, mijn projectie, of ben jij daar werkelijk meer aanwezig.

H: Beide zijn waar, liefste Jahn, beide zijn juist. Ik bescherm jullie wegen en begeleid jullie als jullie je bezighouden met zaken die nu jullie toekomst beïnvloeden en een nieuwe mate van zelfbeschikking in jullie leven brengen. Dit betreft ook mensen die dicht bij mij stonden en nog steeds van harte met mij verbonden zijn.

Het is nu gemakkelijk voor mij om mijn aandacht te richten op alle mensen die dat nodig hebben. Zo gebeurt het dat werelden ons scheiden, maar onze harten ons altijd verenigen en verbinden.

In deze geest dank ik jullie voor jullie liefde en voor de toewijding waarmee jullie de aan jullie gegeven en toevertrouwde taken aanpakken.

Mijn 76 aardse jaren uit het leven dat jullie kennen – op de tijdlijn die jullie kennen – voltooiden mijn incarnatiecyclus op deze ster. Pas nu kan ik waarlijk dienen, pas nu kan ik waarlijk zijn, pas nu kan ik waarlijk liefhebben.

Ik ben vrij!
Hannelore

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org