HOU VAN HET ONBEKENDE – Uit het ZIJN.

HOU VAN HET ONBEKENDE

Jahn J. Kassl, 22 maart 2023

 

Uit het ZIJN


Nieuwe gedachten denken, woorden spreken vanuit een nieuwe geest en handelingen uitvoeren die overeenkomen met een nieuw fundament, elk moment beschouwen, onbevooroordeeld en wakker, onschuldig en opmerkzaam. Dat is bewust Zijn, dat is leven, dat is liefde. Al het andere betekent een langzaam sterven, een zelfmoord over jaren, de afbetalingsovereenkomst met de dood.


Hou van het onbekende

7e levenssleutel

Terwijl de wereld voor je ogen verandert en zijn weg vindt naar een nieuwe werkelijkheid, zitten velen van jullie nog stevig vast in gewoontes, programma’s en ideeën.

Als blinde kippen volgen ze dag na dag het spoor dat ze al kennen en waar duidelijk niets nieuws in zit. Denken, voelen en handelen zijn volledig gericht op het bekende, op de “ervaring” van de oude tijd, en zo stem je af op een leven dat is als een langzaam sterven.

“Geen mens die het waard is om mens genoemd te worden is voorspelbaar.” Er is een mooi verhaal over Boeddha, kort na zijn verlichting; hij trok van het ene dorp naar het andere:

“Het was zomer en erg heet. Hij kwam bij een rivieroever. De oever was zanderig en nat en Boeddha liet voetafdrukken achter op het zand. Toevallig kwam even later ook een groot astroloog voorbij, op weg naar huis vanuit Kashi, het bolwerk van de hindoeïstische geleerdheid, waar hij net zijn studie had afgerond. Hij kon nu feilloos de toekomst voorspellen. Op weg naar huis zag hij dus de voetafdrukken in het zand.

Hij kon zijn ogen niet geloven, want volgens de geschriften waren het de voetafdrukken van een grote keizer, een keizer die de hele wereld regeert: “Hoe komt een keizer – een Chakravartin* die de hele wereld regeert – op zo’n hete dag op bezoek in zo’n arm dorp? En dan ook nog op blote voeten?”

(*Chakravartin duidt op een ideale, alomvattende heerser in de Indiase religies; opm. JJK)

Maar de voetafdrukken waren duidelijk en lieten geen twijfel bestaan. Dus dacht hij: “Of al mijn wetenschap is fout, want het is duidelijk dat deze man een bedelaar is, hoewel hij volgens de boeken een keizer is, zelfs de grootste keizer ter wereld; dus of mijn wetenschap is fout of ik moet deze man vinden. Misschien is hij inderdaad deze keizer en heeft een of ander toeval hem hierheen gebracht.”

Dus volgde hij de voetsporen. Boeddha zat onder een boom. Toen de astroloog dichterbij kwam, raakte hij alleen maar meer in de war. De eerste blik vertelde hem dat hij naar een keizer keek – maar daar zat een bedelaar.

Boeddha had helemaal het wezen van een keizer.

Hij was zo’n keizer als er nog nooit iemand was geweest. Maar in lompen – als bedelaar!

Dus vroeg de sterrenkijker: “Verlos me alsjeblieft van mijn verwarring – je hebt me helemaal in de war gebracht. Vijftien jaar lang heb ik in Kashi gestudeerd; het lijkt erop dat ik vijftien jaar heb verspild met het leren lezen van de toekomst. Nu ben ik net klaar, ik ben een gecertificeerd astroloog, en jij brengt mijn hele kunst in de war. Vertel me alsjeblieft: ben je een bedelaar? Of ben je een chakravartin, een grote keizer die de hele wereld regeert?

Mijn bestaan hangt af van jouw antwoord. Als je me vertelt dat je een bedelaar bent, kan ik alle boeken die ik hier bij me draag weggooien, dan zijn ze waardeloos. In de rivier ermee! En ik kan met lege handen naar huis terugkeren – vijftien jaar voor niets! Of anders ben je een chakravartin. Vertel het me alsjeblieft.”

Boeddha opende zijn ogen en zei: “Je verwarring is begrijpelijk. Maar zoals het toeval wil, ben je een man tegengekomen die de enige uitzondering is onder de tienduizend. Op negenduizend negenhonderdnegenennegentig mensen kan jouw geschrift precies van toepassing zijn. Slechts op één niet. Maar die zul je niet meer tegenkomen, dus bewaar je boeken, gooi ze niet in de rivier. Het is bijna onmogelijk dat je die ene uitzondering nog eens tegenkomt.”

De astroloog vroeg: “Wat is je geheim – hoe komt het dat je aan alle interpretatie ontsnapt?”

Boeddha antwoordde: “Door bewust Zijn.

Ik herhaal nooit dezelfde fout, ik herhaal nooit hetzelfde patroon. Ik ben een mens geworden. Ik ben niet langer een machine. Je kunt niet voorspellen wat ik hierna zal doen. Het volgende moment is onbekend. Niet alleen voor jou, maar ook voor mij. Het is absoluut onbekend. Het zal gebeuren – niemand kan het voorspellen.” (Osho, De Soefiweg, p. 160 e.v.)

Levend zijn

Angst voor het nieuwe, voor het onbekende, remt jullie af en jullie vertrouwen liever op de oude patronen en blijven zo passief – levenloos en ver van de stroom van het leven.

Terwijl de wereld verandert, doen velen van jullie geen moeite om jezelf te veranderen door nieuwsgierig de nieuwe werkelijkheid onder ogen te zien. Dat betekent het leven onder ogen zien, dat betekent leven, want dat is hetgeen dat pas leven brengt. Met de oude opvattingen en gewoontes kan met deze ontwikkeling, die nu ongetwijfeld is begonnen, niet worden omgegaan.

De verwondering, het durven uitproberen van iets nieuws, jezelf opnieuw uitvinden, met nieuwe ogen naar de wereld kijken, het pad dat je elke dag bewandelt opnieuw bekijken en de veranderingen herkennen, dat is nu nodig, anders gaat de diepe slaap in onbewustheid door. Bewust worden is alleen mogelijk als je je openstelt voor het onbekende! Te worden als de kinderen, dat is het, en niet te blijven als de volwassenen, bevroren in het eeuwige ijs van vaste ideeën, vaste aannames en denkbeelden over het leven.

Het leven is levend – ononderbroken verandering. Geen moment is
als het andere,
geen dag herhaalt zich.

Maar hoeveel dagen herhalen zich voor jou? Hoe vaak ervaar je hetzelfde en nog eens hetzelfde? Hoe sterk ben je gebonden aan je gewoontes zonder ze los te laten?

Terwijl de mensen om je heen veranderen, geloof je nog steeds dat ze zijn zoals je ze herinnert. Je vaste beelden, vastgeroest en in hokjes geplaatst, verhinderen elke nieuwe ontmoeting en sluiten elke nieuwe waarneming uit. Zelfs degenen die echt dicht bij je staan, vertrouw je geen enkele verandering, geen transformatie en geen vooruitgang toe.

“Hij/zij is gewoon zo, je kent hem/haar!” Dat hoor ik je zeggen en op die manier ben je verloren en zul je geen jota groeien, bewust, helder en wakker worden.

Nieuwe gedachten denken, woorden spreken vanuit een nieuwe geest en handelingen uitvoeren die overeenkomen met een nieuw fundament, elk moment beschouwen, onbevooroordeeld en wakker, onschuldig en opmerkzaam. Dat is bewust Zijn, dat is leven, dat is liefde. Al het andere betekent een langzaam sterven, een zelfmoord over jaren, de afbetalingsovereenkomst met de dood.

Leven betekent elk moment onschuldig te ervaren, er steeds met nieuwe ogen naar te kijken, ook al lijkt het door herhaling nog zo bekend.

Vertrouw er op dat mensen elke verandering aankunnen!

Vertrouw erop dat dit de enige manier is waarop de veranderingen die gaan plaatsvinden kunnen plaatsvinden. Zonder dit vertrouwen blokkeer je deze ontwikkeling en gaat ze aan jullie neus voorbij.

1. Verwacht het onbekende met nieuwsgierigheid en belangstelling!

2. Wees er niet bang voor, want het is het leven zelf dat voor je zorgt – en niet de ingesleten levenspatronen waaraan je het tot nu toe hebt toegeschreven.

3. Ontdek je medemensen opnieuw! Vertrouw erop dat zij en jullie ook, absoluut elke bewustwording kunnen krijgen – alles is verandering!

4. De stroom van het leven brengt beweging, ononderbroken verandering, want al het leven is verandering. Gisteren telt niet, morgen ook niet – alleen het nu!

Blijven hangen in de gebruikelijke en vastgeroeste manieren van denken en leven is wegblijven van het leven. Weet dit en geniet van de ervaring van het onbekende. Er staat je een nieuw leven te wachten, de wedergeboorte als een volledig bewust wezen.

Alles is verandering, je kunt dit negeren, dan zul je een leven van stagnatie leiden, maar als je je ervoor openstelt, zul je het inzicht, de kennis van de Meesters ontvangen. Want dan ben je de Meester en de leerling in één. Onafscheidelijk in eenheid met God.

De zevende en belangrijkste sleutel tot het leven in deze tijd – als de deur naar dit besef gesloten blijft, kan het leven zelf zich niet voor je openen.

Gooi overboord wat je tot nu toe een illusie van veiligheid heeft gegeven. Ontdoe je van je gewoonten van denken, voelen en handelen en kom tot nieuwe inzichten.

Het leven speelt zich daarbuiten af en is een dagelijkse verwondering over hoe alles verandert, hoe alles in beweging is en hoe goed het voelt om te vertrouwen op het onbekende.

Want het is door dit “vreemde” dat God werkt. Hij, de eeuwige bekende, werkt door het onbekende heen, zodat wij groeien en ons bewustzijn verhogen.

Zodra je dit begrepen hebt, is het levensprincipe begrepen. Het principe waarmee elke verandering in het universum wordt beschreven, want alles is verandering – onophoudelijk, van het begin tot het einde van de tijd en tot in de eeuwigheid.

Uit het Zijn

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org