HET GROTE SPEL IS NU AFGELOPEN! – Boodschap van Aartsengel Metatron.

HET GROTE SPEL IS NU AFGELOPEN!

Jahn J. Kassl, 15 maart 2023

 

Boodschap van Aartsengel Metatron


Nu vallen de pijlers van de oude wereld en de pijlers waarop de onmenselijke Nieuwe Wereldorde gebouwd gaat worden om, ze kunnen noch de mensheid noch de wereld dragen. Het ontwaken is begonnen! Elke dag groeien de krachten van individuen in die mate dat de krachten van de oude machthebbers slinken. Een revolutie van de geest is begonnen en deze revolutie werkt aanstekelijk. Steeds meer mensen worden bereikt en zij heffen hun ogen op – en nemen hun lot in eigen hand. Waar het nu om gaat is dat je rustig blijft, dat je de tijd voor je laat werken, dat je je vertrouwen in God versterkt en steeds opnieuw bevestigt.


Het grote spel is NU afgelopen!

Het licht in de duisternis zien!

Voed je hoop, versterk je vertrouwen en geloof dat het goede, het mooie en het ware uiteindelijk zal zegevieren. Het licht zal zegevieren en de liefde zal onder de mensen heersen.

Begin het licht in de duisternis waar te nemen, kijk achter de sluier en wees niet bang voor de waarheid die achter de vanzelfsprekendheid wacht om door jou gezien te worden.

Het grote spel eindigt en wel nu! De grote schaduwspelers worden in het licht geplaatst. Of ze het nu leuk vinden of niet, wat IS wordt onthuld en de illusie van de schijnwereld kan niet langer in stand worden gehouden.

LIEFDE stroomt in een oneindige stroom naar jullie toe – en LICHT dat jullie voedt. Jullie lichamen worden fijner en doordringbaarder, jullie geest wordt lichter en verhevener.

Verbonden met de Hemel en tegelijkertijd geaard, kom je in aanraking met de verschijnselen van ontladingen die zich nu overal laten zien.

Een groot vuur

Nooit eerder in de menselijke geschiedenis zijn er zoveel onverloste energieën in het spel geweest en nooit eerder heb je te maken gehad met zo’n inbreuk, vernielzucht en perfiditeit van hen die nu van alles ontdaan worden.

Tot het einde zal de mantel der misleiding over jullie worden uitgespreid, zullen leugens en waarheid in hun betekenis worden omgedraaid, zodat heel veel mensen hun richtingsgevoel verliezen. Dit gebeurt nu en het gebeurt voor een korte periode. Dit zijn de tekenen van het naderende einde en de verandering die plaatsvindt, waarin alles wat onmenselijk is uiteindelijk zal oplossen in GOD.

Er wordt een groot vuur ontstoken in de wezens die zichzelf tot het laatst aan de mensheid willen verrijken en daarbij zelf schadeloos willen blijven – een innerlijk branden en verschroeien van hen die de wereldbrand hebben aangestoken. Want karma reageert via het lot – zowel positief als negatief.

Nu vallen de pijlers van de oude wereld en de pijlers waarop de onmenselijke Nieuwe Wereldorde gebouwd gaat worden om, ze kunnen noch de mensheid noch de wereld dragen.

Het ontwaken is begonnen! Elke dag groeien de krachten van individuen in die mate dat de krachten van de oude machthebbers slinken.

Een revolutie van de geest is begonnen en deze revolutie werkt aanstekelijk. Steeds meer mensen worden bereikt en zij heffen hun ogen op – en nemen hun lot in eigen hand.

Waar het nu om gaat is dat je rustig blijft, dat je de tijd voor je laat werken, dat je je vertrouwen in God versterkt en steeds opnieuw bevestigt.

Dit is NU jouw doel!

Het spel is voorbij als het voorbij is. Ook al lijkt het erop dat het licht de slechtere kaarten heeft en de duisternis uiteindelijk zou zegevieren, dat is het deel van de illusie dat je NU moet doorzien! Uit deze kooi breken, uit deze gevangenis van bewustzijn, dat is NU je doel en je taak. Steeds meer mensen doen deze kracht ontwaken en stappen uit de schijn in het Zijn.

Het oude keert niet terug – ongeacht in welke vermomming, want het wordt in elke vermomming herkend – het is niet langer houdbaar en wordt door de mensen afgewezen.

De tekenen van de tijd breiden zich al uit, het goddelijke licht dringt al door in alle gebieden van leven en samenleven. Dit waarnemen, meer aandacht schenken aan het licht in de duisternis dan aan de duisternis zelf, dat is NU jouw taak.

Te midden van planetaire angstpropaganda je overzicht bewaren, dat is de kunst.

Dit meesterschap wordt nu gevraagd van jullie die deze regels lezen. Je bent gerijpt om deze les te beheersen, je bent gezegend en je wordt begeleid – hoogte- en dieptepunten waar je met GOD doorheen gaat.

Jou overkomt veel GOEDS in het LEVEN! GOD bewaakt je pad, GOD spreekt met jouw tong en GOD handelt door JOU.

Diep in je hart ligt de kennis van de dingen zoals ze zijn – daaruit put je kracht en moed, hoop en zekerheid, bevestiging en vertrouwen..

In Gods genade

Aartsengel Metatron

Vertaling: Petra – voor wakkermensen.org