HET EVENEMENT

HET EVENEMENT

Jahn J. Kassl, 11 mei 2022

 

De Elohim


Op een heel gewone dag zullen alle tv-stations ter wereld verslag doen over HET EVENEMENT en nog voordat ze het tot op de bodem hebben uitgezocht, zal de verslaggeving stoppen omdat de tijd voor ‘nieuwsberichten’ voorbij is.

Dit bericht is al eerder gepubliceerd in 2013 (hier) en in 2020 en wordt vandaag opnieuw in herinnering geroepen. Want de gebeurtenissen nemen hun loop en HET EVENEMENT komt met grote stappen naderbij. De Corona-Pandemie is het begin van het einde van de oude tijd. We worden wakker. JJK


Het evenement

7:40 pm

Op een heel gewone dag

Op een heel gewone dag, draait de wereld om.Op een heel gewone dag, wanneer de mensen hun dagelijkse bezigheden uitvoeren, vallen de wolken uit de lucht en regent het vuur.

Op een heel gewone dag, als de mensen hun blik op de aarde gericht hebben, begint de hemel boven hen zich te openen.

Op een heel gewone dag begint het onmogelijke zich te ontvouwen, worden de Goddelijke aankondigingen bewaarheid en zal ´s avonds niets meer zo zijn als het ´s ochtends nog was.

Op een heel gewone dag in de tijd komen de machten van het licht tevoorschijn en worden zichtbaar voor iedereen die ziet, hoorbaar voor iedereen die hoort, realiteit voor iedereen die zich al in de duistere tijden voor deze kennis heeft opengesteld.

Op een heel gewone dag, terwijl de media nog steeds leugens verspreiden, het financiële gepeupel en de politici doen alsof de hele wereld onmerkbaar verstrikt is in hun spinnenweb, klinkt er een hemels geluid dat een einde maakt aan deze activiteiten en het komt zo onverwacht dat zelfs degenen die goed zijn voorbereid, tot steen verstarren.

Op een heel gewone dag vindt de wereldverandering plaats en kunnen alle ondergrondse voorzieningen en beveiligingen om het kortstondige leven te redden niet meer worden bereikt; en dus worden zelfs de elites die denken dat ze de best mogelijke voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, gevangen in de zuigkracht van de tijd en in het niets gestort.

Op een heel gewone dag wordt de aarde gegrepen door een stilte die met niets te vergelijken is en nemen de bewoners van het binnenste van de aarde voor een korte tijd het bevel over het aardoppervlak over, totdat de nieuwe verlichte mensen van de tijd terugkeren naar de aarde en hun gekozen hologrammen nieuwe impulsen geven en een gelukzalig leven verlenen.

Op een heel gewone dag worden de werelden gescheiden in een spektakel dat geen mens ooit heeft gezien en geen schepsel op aarde ooit heeft meegemaakt.

Op een heel gewone dag vallen de vogels uit de lucht, ontstaan ​​er bergketens die er voorheen niet waren, en is er water waar vroeger dorre of bloeiende landschappen waren.

Op een heel gewone dag zullen de “Bewakers van de Aarde”, de Meesters van Vele Werelden, de Engelen en Aartsengelen van de Schepping en God Zelf aan de Hemel verschijnen, en de meesten zullen deze visie wantrouwen omdat ze niet in staat zijn om het Licht van het Schaduwrijk te onderscheiden.

Op een heel gewone dag zal de sluier tussen de werelden worden opgelicht en zal iedereen daar terechtkomen waar hij heeft gekozen om te zijn.

Op een heel gewone dag draait de tijd uit de ruimte en wordt de ruimte uitgerekt, kromgetrokken en weer verworpen totdat het tijd- en ruimteloze Zijn is bereikt.

Op een heel gewone dag zullen alle tv-stations ter wereld verslag doen over HET EVENEMENT en nog voordat ze het tot op de bodem hebben uitgezocht, zal de verslaggeving stoppen omdat de tijd voor ‘nieuwsberichten’ voorbij is.

Op een heel gewone dag zullen de leugens van de heersers worden onthuld en op dat moment zal het kaf van het koren worden gescheiden, en op dat moment zullen sommigen in ongeloof om hulp smeken en verstijven van angst en anderen zullen huppelend met de “bewakers van de werelden” meegaan op weg naar nieuwe oevers.

Op een heel gewone dag eindigt alles wat je hebt gekend en blijft alles hetzelfde, voor degenen die het licht niet vertrouwen of dienen; voor degenen die weinig meer zijn dan willoze slaven van die krachten die hen eindeloos tot slaaf maken en martelen, zodat hun leven geen leven is, maar slechts een langzame dood.

Inderdaad, op een heel gewone dag zullen degenen die gereed zijn en door de Hemel worden verwacht, opstijgen. Want de echt grote gebeurtenissen kondigen zich lang van tevoren aan, om dan uit te barsten wanneer de mensen ze het minst verwachten – verrassend en plotseling.

Op een heel gewone dag zal een grote menigte mensen ’s avonds naar bed gaan en nooit meer wakker worden, terwijl voor jullie die het licht hebben gekozen de wedergeboorte in deze ene nacht voltooid is.

In een nacht, op een heel gewone dag.

Geliefde mensheid,
gebruik de nog overgebleven tijd goed. Het is tijd om „heer in eigen huis“ te worden en alle angsten los te laten – want echt:

De wereldbrand begint op een heel gewone dag.
In oneindige liefde voor jullie mensen

DE ELOHIM

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org