HET EINDE ZAL HET NIEUWE BEGIN ZIJN!

HET EINDE ZAL HET NIEUWE BEGIN ZIJN!

Gechanneld door Jahn J. Kassl, 4 april 2022

Boodschap van God

“Deze laatste strijd, waarbij voor de aarde alles op het spel staat, heeft deze ontwaakte en bewuste mens nodig. Hiervoor biedt de Hemel in ongekende mate gereedschappen en licht en steeds meer mensen maken daar dankbaar gebruik van – ze laten zich inspireren en leiden door het licht van de Schepper”. 

Boodschap uit de 119e lichtlezing, video vanaf 2:01:15 minuten 

Het einde zal het nieuwe begin zijn!

Ik Ben

Wees voor niets of niemand bang! Loop rechtop en ga met vreugde en met vrede in je hart door het leven! Tijd werkt in jouw voordeel, gebeurtenissen ontvouwen zich voor jou! Er was geen tijd als deze tijd en geen wereld heeft mensen zoals jij voortgebracht! Je bent je nog niet erg bewust van je ware macht en kracht, maar je kent jezelf en je kent de werkelijkheid. De herinnering komt terug en je krijgt langzaam een ​​idee van het licht dat je bent en van de spirituele krachtcentrale die in je hart klopt.

Je openbaart je aan jezelf en dat is de grootste gebeurtenis en het grootste wonder van deze tijd.

Dit is hoe de processen op de levensspoel zich afrollen en met elke test die je positief afsluit, word je completer, bewuster en machtiger.

Wat van een mens uitgaat, is het licht van Gods Liefde, en wat de mens tot nu toe het meest heeft ontkend, was deze realiteit.

God woont niet in een verre plaats, noch in de 7e hemel, noch in onbereikbare werelden. God is de levende aanwezigheid binnenin jou! En God openbaart Zichzelf aan jou in deze dagen als je jouw kracht begint op te eisen en jouw spirituele kracht weer wakker maakt.

De laatste strijd

Het grote ontwaken vindt nu plaats en steeds meer mensen worden geroepen en opgeroepen om hun leven in eigen handen te nemen en hun geest af te stemmen op het Goddelijke.

Deze laatste strijd, waarbij voor de aarde alles op het spel staat, heeft deze ontwaakte en bewuste mens nodig. Hiervoor biedt de Hemel in ongekende mate gereedschappen en licht en steeds meer mensen maken daar dankbaar gebruik van – ze laten zich inspireren en leiden door het licht van de Schepper.

Uit mensen worden Goden, wat jullie zijn, uit jou wordt, wat jij bent.

Geen tijd was en is zoals deze en er is nog nooit een omwenteling zoals die nu in de menselijke samenleving en op aarde plaatsvindt geweest!

Ja, veel mensen zullen het nieuwe begin niet meer ervaren, maar sommigen van jullie zijn erbij als het zover is: Het einde zal het nieuwe begin zijn!

Geliefde mens,

Vertrouw op jouw macht en breek uit de ketenen van de tijd.

Blokkades, zelfbeperkende overtuigingen, van anderen overgenomen meningen en ideeën zijn een groot obstakel en ketenen je aan deze matrix – indrukken sinds jouw kindertijd die je nooit laten ontwaken, groeien en bewust worden.

Gooi alles overboord dat jouw bewustzijn vertroebelt – en als je vraagt: “Wat moet ik overboord gooien?”, dan zeg ik: “dat weet je.”

Ik hou oneindig veel van je
GOD

Vertaling: Petra / voor wakkeremensen.org