Heb moed om je gevoelens te tonen

HEB MOED OM JE GEVOELENS TE TONEN

Door: Jahn J. Kassl – 8 Juni 2021

WANNEER HEB JE GEHUILD?

Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wanneer heb je tranen gelaten als een stortvloed uit de grond van je hart? Kan je een fout toegeven of is dat ondenkbaar voor je? Ben je geneigd je medemensen of je buren hard te veroordelen, of kan je loslaten, vergeven en aanvaarden?

Wat beweegt je innerlijk, wat raakt je hart en kan je je gevoelens beleven, ze tonen en uitdrukken in het bijzijn van geliefden?

Van jongs af aan worden de meeste mensen getraind om gevoelloos te zijn: “Wees geen lafaard!”, “Wees een man!”, “Kinderen zo groot als jij huilen niet!”, “Indianen kennen geen pijn!”, “Wat je niet dodelijk raakt, maakt je alleen maar sterker!” en “Je kwetsbaar opstellen betekent zwakte!”

Dit zijn gemeenschappelijke overtuigingen die in ons leven ingebakken raken.

Zonder het zelf te beseffen, raken we ongevoelig voor gevoelens – zowel van anderen als van onszelf.

In een steeds meer robotachtige wereld, waar gevoelens een teken van zwakte zijn, hebben veel mensen de neiging een dikke muur op te trekken zodat ze niet langer gekwetst kunnen worden. De tragedie hiervan is, dat we dan ook ongevoelig worden voor het lichte, het ware en het schone. Een muur is een muur en hij is ondoordringbaar in beide richtingen.

Daar zijn natuurlijk redenen voor, die begrijpelijk zijn. Zoals we zijn, hadden we geen gelijk! Vaak werden we berispt en zelfs geslagen om wat we voelden of zeiden, toen we nog heel jong waren. Maar de vele wonden uit die kindertijd – en ook uit incarnaties daarvoor – willen gezien worden en eisen geheeld te worden.

Gevoelens tonen en tranen vergieten zijn menselijke basisbehoeften.

Zij die afgesneden zijn van hun gevoelens, ervaren niet alleen zelf een gemis, maar geven dat gemis ook door aan de volgende generatie. Je geeft niet alleen goud en zilver door, maar ook emoties, wereldbeelden, overtuigingen – je hele verhaal.

Ouders en leerkrachten hebben een grote verantwoordelijkheid om kinderen te leren dat zij menselijke, zielvolle en gevoelige wezens zijn. Een gezond bewustzijn van de eigen gevoelens is het allerbelangrijkste voor een succesvol leven, vooral nu.

WAAROM DE WERELD IS ZOALS HIJ IS

Weet je waarom zoveel mensen in de wereld zo koud zijn als ijs en waarom mensen in leidende posities van staat, economie en kerk in staat zijn tot zoveel onmenselijkheid?

Zij hebben geen toegang tot zichzelf, de verbinding met hun eigen gevoelens. Zij voelen niet zichzelf noch hun naaste – en dus voelen zij niet wat zij ons aandoen.

Het ontbreekt hen aan zelfwaarneming; ze hebben geen toegang tot hun hart. Zij zitten vol patronen, meningen en overtuigingen, vol emotionele verwondingen en mentale waanideeën die hen hard en ongevoelig voor mededogen hebben gemaakt.

DE GEVOELENS EN IK.

Jarenlang kon ik mijn gevoelens ook niet tonen! Ik dacht dat het zwakheid was en menige relatie en vriendschap mislukte door mijn onvermogen om mijn eigen of andermans gevoelens waar te nemen.

De programmering uit mijn jeugd, de pijn die ik had geleden, liet me geen andere keus. Ik bouwde een emotionele beschermingsmuur om mij heen en kon geen vreugde, liefde en pijn toelaten. Hoe begrijpelijk dat ook is, het is schadelijk, wanneer je in je hele leven daarin geen verandering aanbrengt. Wil je op je sterfbed spijt hebben dat je je gevoelens niet getoond hebt?

Dat wilde ik niet! Dus op een dag nam ik de beslissing om dat te veranderen. Ik begon mijn gevoelens te tonen. Ik liet mijn pijn zien toen ik gekwetst werd in een relatie en ik hechtte er niet langer waarde aan om altijd “cool” en een “macho” man te zijn. De reacties waren geweldig en mooi.

Mijn toenmalige vriendin, dit was in het midden van de jaren 90, zei eens tegen me na een ruzie:”Ik vind het allermooiste dat je aan jezelf kunt toegeven dat je gekwetst bent en dat je me dat laat zien!” Natuurlijk, dat nam de scherpe kanten van onze ruzie weg. Langzaam werd ik een man met gevoelens, een man die ook in staat was ze te tonen.

Ik heb mezelf ontmaskerd, ik zag dat gevoelens tonen niet dom of naïef is.

Ik besefte dat ik sterk ben als ik mijn masker afzet en ben wie ik ben – een man met gevoelens.

Op een bepaald moment in je ontwikkeling heb je geen beschermende muren meer nodig.Wanneer je begrijpt dat gekwetst zijn en gekwetst worden evenzeer deel uitmaken van het leven als geluk en vreugde, dan is er geen reden om iets te verbergen.

Als iemand je kwetst, is dat meestal omdat hij voor zijn eigen geluk vecht, niet omdat hij je afwijst, omdat je bent wie je bent.

JOUW GEVECHT.

“Doorlopen, klootzak!” schreeuwde een jonge vrouw eens naar me tijdens een wandeling, die ik nog nooit had gezien en daarna ook nooit meer zag. Lag het aan mij? Toch nauwelijks. Nam ik het persoonlijk op? Nee, waarom zou ik? Zij voerde haar eigen gevecht en had het gevoel dat ik haar op iets wees dat zij nog niet bij zichzelf wilde of kon waarnemen.

Misschien ben jij ook de spiegel voor een schaduw die iemand nog niet in zichzelf heeft willen zien?Het drama neemt zijn loop en jij zit er middenin, tenzij je het doorziet, ontspannen blijft en de juiste toedracht herkent.

Gevoelens tonen, voor je gevoelens opkomen, betekent niet dat je onkwetsbaar wordt, het betekent dat je met pijn kunt omgaan.

Je hebt altijd de keuze om gevoelens te tonen of om ze niet te tonen! Vraag jezelf niet waarom, maar waarom niet.

Hoe definieer je sterkte en wat is kracht?

Kun je vertrouwen, luisteren, accepteren, gunnen? Want dat is kracht. Alleen wantrouwen is een teken van zwakte. Spreek je zachtjes als je iets te zeggen hebt of schreeuw je als je geen argumenten meer hebt? Wil je je zin krijgen, of kun je je terugtrekken zonder wrok te voelen? Kun je dapper toegeven dat je fout zat en nog steeds bent?

Je ziet op welke manier je gevoelens kunt waarnemen – en het is alleen jouw beslissing hoe je ermee omgaat en wat je eruit afleidt.

Investeer je in je gevoelens, of bent je bereid ze weg te geven zonder iets in ruil?

Met gevoelens, zoals met liefde, drijf je geen handel! Zij zijn er! Echte vrijheid is gewoon kunnen doen en laten wat je wilt. Je krijgt deze vrijheid zodra je vrij bent in je emotionele wereld. Men zegt “Gedachten zijn vrij!” Jouw gevoelens zijn dat ook!

Wanneer je niet langer innerlijk geblokkeerd bent, circuleren je energieën vrij. Je neemt het leven – zoals het komt – en je verlaat je op het leven.

ENERGETISCHE BESCHERMING

Energetische bescherming vervult de betekenis dat je jezelf bewust weghoudt van energieën die je niet in je leven wilt. Deze bescherming is echter doorlaatbaar voor liefde, voor gevoelens en ook voor pijn, als dat nodig is.

Energetische bescherming is geen onoverkomelijke muur, maar is een “mantel van licht” die met je leven communiceert en je helpt bij jezelf te blijven, bij je gevoel en in je centrum.

Wanhoop is alleen daar waar een ziel niet in haar centrum rust.

Voelen biedt evenveel vrijheid als denken. Alles is toegestaan, alles is mogelijk! Wat deze vrijheid kan beperken, inperken en blokkeren zijn angsten.

Daarom is het zo belangrijk die angsten onder ogen te zien, de benauwdheid die je voelt als je bang bent onder ogen te zien.Verdwijnen ongegronde angsten, dan is alles volbracht.

Het transformeren van angsten verandert je leven. Toegang hebben tot je hart gaat over het opmerken en meester worden over angsten en toegang hebben tot je gevoelens. Dus uiteindelijk draait alles om je hart, want het is altijd al om je hart gegaan!

Transformerend werk betekent het helen van de pijn van je ziel en in de loop van de tijd ontdekken hoe je meer en meer vrij wordt – vooral vrij van angst en vrees

UIT ANGST KOMT LIEFDE

Ik heb het zelf steeds weer ervaren dat met elke verloste kwestie niet alleen de angst afneemt, maar ook de vreugde – om door te gaan – groeit. Alles wat je hebt losgelaten, bevrijd je en onmiddellijk voel je een nieuwe kwaliteit van leven. Je perceptie wordt fijner, nauwkeuriger, meer omvattend en je wordt mededogend. Mededogen heeft ieder mens in de wieg meegekregen. Pas later word je het mededogen afgenomen en getraind om hard te zijn.

Je kunt niet medelijdend zijn DAAR en hardvochtig DAAR – of van JOU houden en niet van HEM. Mededogen en liefde zijn staten van zijn die evenzeer tot de basisuitrusting van een mens behoren als het vermogen om te ademen.

Met het hart zie je, omdat je met het hart, echt beter ziet.

Waar het op neerkomt is: wil je een rups blijven of een vlinder worden?

Te vermoeiend!? Een wijsheid uit China:” Een discipel kwam naar de meester. O, Heer,’ jammerde hij, ‘uw leer volgen vergt zoveel verandering. Eigenlijk, is het allemaal veel te inspannend voor mij. Ik denk dat ik hier een einde aan mijn studies ga maken. Toen keek de oude man zijn leerling met een trieste blik aan. Ken je het verhaal van de rups?’ vroeg hij. De discipel antwoordde ontkennend.

“Er was eens een rups die vond dat de metamorfose tot vlinder te vermoeiend was. Dus besloot hij om een rups te blijven. En terwijl hij langzaam en moeizaam door het leven kroop, keek hij steeds maar naar al die vlinders die in de zomerwind van bloem tot bloem dansten…” zo vertelde de meester het verhaal. “En overweeg nu goed of de schijnbaar gemakkelijkste weg in feite de gemakkelijkste is. ”(Geluk is wat je er zelf van maakt, p.33, COPPENRATH, Wijsheid uit China)

RUPS OF VLINDER?

Het pantser behouden of weggooien, koel  blijven, de hemel alleen vanaf de grond zien of kracht tonen en zielsgelukkig worden, zich afsluiten of openstellen – dat is de vraag, waar het omgaat. De enige persoon die dat kan beslissen ben jij!

Ga met jezelf aan de slag! Let op jezelf! Je zult zien: alles zal goed komen, alles zal meer perfect zijn en je zult je zelf beter voelen na elk nieuw inzicht.

Transformatie werk moet je vreugde geven, anders doe je iets verkeerd!Daar komt geen stress bij kijken, daar is alleen de stroom van goddelijke liefde, het neemt tijd in beslag. Want zoals een Afrikaans spreekwoord het zo mooi zegt.”Het gras groeit niet sneller als je eraan trekt.” 

Leven na leven ga je jezelf herontdekken en kom je dichter bij God. Mogelijk is het deze keer tijd voor de omhelzing met JOU en de versmelting met HEM/HAAR.

Bron: https://lichtweltverlag.at/en/blog/

Vertaald door: Winfried