GENADE IN OVERVLOED

GENADE IN OVERVLOED

Gechanneld door; Jahn J. Kassl, 2 mei 2022

Boodschap van Meester Usui


“Ik ben naar jullie toegekomen met de boodschap dat de meeste duistere en angstaanjagende profetieën niet meer vervuld zullen en kunnen worden”.


»Live-boodschap tijdens de 120e lichtlezing«, video vanaf 0:23:50 minuten

Genade in overvloed

Jullie zullen deze test doorstaan!

Genade in overvloed komt jullie nu toe! In deze dagen wordt vervuld wat zich al lang heeft aangekondigd en waarop jullie al eeuwen werden afgestemd.

Jullie voorbereidingen zijn zo ver gevorderd, dat jullie vandaag, hier en nu met deze tijd kunnen omgaan. Jullie zullen deze test zonder twijfel doorstaan, maar velen van jullie twijfelen er nog steeds aan! Daar gaat deze boodschap over.

Ik ben in jullie midden! Ik ben MEESTER USUI.

Geliefde mens,

de genade van God wordt nu in een onvoorstelbare mate over jou uitgestort en overal waar je Gods werk verricht, overal waar je als mens verschijnt, als mens die handelt uit liefde en medeleven, daar wordt je door Gods genade beschermd en valt Gods genade jou ten deel.

Velen van jullie zijn de afgelopen jaren intensief op deze tijd voorbereid en nu is het zover: de tijd van je meesterschap is aangebroken!

Maar velen twijfelen en velen keren zich zelfs af van het pad van het licht – en ze vergeten hun opdrachten. Door de steeds acuter wordende situatie op aarde hebben velen het vertrouwen in de overwinning van het licht verloren en hebben ze door gebrek aan moed en een teveel aan twijfel het pad van het licht verlaten.

Jullie worden momenteel omringd door enorme angsttrillingen die een negatief effect op je kunnen hebben en sommige profetieën over de toekomst van de aarde verontrusten je. Overal wordt gesproken over het einde van de wereld of over een verwoestende afloop van gebeurtenissen. Dystopieën worden bedacht en ingevoerd in het morfogenetische veld – en veel dat op deze manier is bedacht, ontmoedigt jullie.

Zo verliezen velen het geloof dat het licht zegeviert en al gewonnen heeft. Ontmoedigd leggen ze hun handen in hun schoot in plaats van nu energiek en onbevreesd op te staan. In plaats van angst te overwinnen door middel van eigenliefde en naastenliefde, worden ze meegezogen in de maalstroom van negativiteit.

Profetieën

Ik ben naar jullie toegekomen met de boodschap dat de meeste duistere en angstaanjagende profetieën niet meer vervuld zullen en kunnen worden.

Richt je aandacht op je bewustzijn en realiseer je alsjeblieft dat je niet langer alleen bent met de lichtvolle, vredige en levendige perspectieven voor de aarde.

“Jullie zijn met velen en jullie groep wordt steeds groter!
Daardoor veranderen jullie dagelijks jullie toekomst!
Daarom zijn de donkere scenario’s van de toekomst
voor jou niet meer mogelijk! Het is echter ook waar
 dat de krachten van het duister geen middel
onbeproefd laten om jullie onzeker te maken,
 jullie van je pad af te brengen”.

Er is nog nooit zoveel angst in deze wereld geweest en je hebt nog nooit met zoveel negativiteit te maken gehad. Waarom is dat zo?

Omdat er nog nooit zo veel licht was! Dit licht schijnt op de voorheen onderbelichte achtergronden en brengt de waarheid aan het licht. De wezens die het licht mijden onthullen zichzelf en worden herkend – wat onvermijdelijk leidt tot het openen van afgronden.

De verschrikkingen die je nu ziet, zijn het teken dat er heel veel licht en waarheid moet zijn. Want alleen het licht maakt de waarheid zichtbaar en dat is een pijnlijk proces in een tijd die gevormd werd door leugens.

Nu word je dus in je dagelijkse leven geconfronteerd met de wereld, zoals ze nu nog is. Angstenergieën slaan je uit het lood. Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Wend je ALTIJD, ik herhaal ALTIJD, rechtstreeks tot God! Zo gauw je hele hart er naar verlangt, komt God in je leven. Nu heb je God aan je zijde en in je leven nodig – en dan is alles mogelijk!

Genade in overvloed verkrijgen, is deelhebben aan die genade op ALLE NIVEAUS. Dit betekent dat je op elk gebied van je leven, hoe marginaal en onbeduidend het ook lijkt, wordt begeleid, geleid en vastgehouden door God.

Waar je ook bescherming, hulp en ondersteuning nodig hebt, GOD is er en HIJ bepaalt je bestemming.

Til je relatie met God naar een nieuw niveau – naar het niveau van een diepe, alledaagse vriendschap waar je niet zonder wilt of kunt leven.

Laat God z´n gang maar gaan!

Nu neemt God het stuur van jouw leven over. Ben je bereid om je controle los te laten en op te geven? Ben je bereid jouw lot in ZIJN handen te leggen?

Dat is de enige vraag die je je hier en nu moet stellen en beantwoorden: ben ik bereid om de controle over mijn leven aan God over te laten?

Hoeveel vertrouwen heb je in God?

„In Uw handen leg ik mijn leven!“ Ben je echt bereid om alle controle los te laten?

Mediteer hierover en wees je ervan bewust: overtuigingen en conditioneringen verdwijnen in dezelfde mate waarin jij bereid bent de controle op te geven. Ben je klaar om jezelf gewoon te laten gaan in een laatste daad van totale overgave? Dan heb je deze test doorstaan, dan ben je aangekomen – en het leven in de onbeperkte genade van God kan beginnen.

Nu gaat het erom uit je vastgeroeste levensconcepten te stappen en je hart te openen voor de wonderen die God voor je in petto heeft.

Dit is de laatste stap van angst naar vertrouwen – en het is de eerste stap in je echte leven met en door God.

Dit is mijn boodschap:

a.) Jullie zijn met velen en jullie groep wordt steeds groter.

b.) Het licht wint en de oude profetieën verliezen steeds meer aan kracht.

c.) Jullie worden uitgedaagd en opgeroepen om, nu het buiten stormt, je relatie met God van binnen naar een nieuw niveau te tillen en te vernieuwen, want: JIJ bent het Licht, de Waarheid en het Leven!

De NIEUWE AARDE manifesteert zich nu door jou, met mensen die zich – te midden van het veelbewogen leven van alledag – volledig bewust zijn van hun Goddelijke oorsprong en de genade van God.

“Leef je dagen met God,
want God kent jou en jij kent HEM.
In volkomen liefde”

MEESTER USUI

Jahn J. Kassl

Vertaling: Petra / voor wakkeremensen.org