GEHECHTHEDEN OPGEVEN EN LOSLATEN!

GEHECHTHEDEN OPGEVEN EN LOSLATEN!

Gechanneld door:  Jahn J. Kassl, 30 april 2022

Boodschap van Meester Usui

 


“Het licht van jullie harten schijnt helderder en helderder de wereld in. De machten van het licht achter de sluier en jullie lichtfamilies komen steeds zichtbaarder aan jullie zijde. Jullie zijn omringd door goede machten en machtige goeden”.

Ik werk het liefst met de kristallen dobbelsteen van ascensie om gehechtheden los te laten in het licht van de Opgestegen Meesters en Aartsengelen.


»Bewustzijnswerk bij de 120e Lichtlezing«, video vanaf het begin

Gehechtheden Opgeven en Loslaten!

Ik ben „dubbel“

JJK: Gisteren, voordat ik naar bed ging, kreeg ik het onderwerp voor dit bewustzijnswerk door en ’s nachts had ik de volgende droombeelden:

1e beeld: Iemand zegt tegen me dat ik waarschijnlijk twee tanden zal verliezen.

2e beeld: Ik zie mezelf op een balkon staan ​​kijkend naar de wijdse zee, vele verdiepingen onder me de bruisende branding – het is een mooie zonnige dag.

Opeens verlies ik mijn evenwicht en val naar beneden. Midden in de val word ik uit mijn lichaam getrokken en terug naar het balkon “gebeamd”. Nu kijk ik vanaf het balkon naar mijn levenloze lichaam dat op een richel viel. Ik ben “dubbel”! (Ik word wakker).

Mijn interpretatie: Elke individuele tand heeft een betekenis en staat vaak voor mensen, dingen of eigenschappen. Dus ik zal me losmaken van “iets” of “iemand” –het verliezen.

Meteen daarna verlies ik mijn eigen leven en tegelijkertijd leer ik dat dit niet mogelijk is. Ik leef voort, zelfs nadat ik gestorven ben.

Duidelijker kan het onderwerp dat nu voor de boodschap is voorbereid niet worden gepresenteerd. Conclusie: Hoewel we banden moeten verbreken en leren loslaten, blijft alles uiteindelijk op een ander niveau bestaan, het leeft voort en gaat nooit verloren. (einde interpretatie)

MEESTER USUI: 

Geliefde mensen, we zijn één grote familie, verbonden in geest en op deze aarde, verbonden door onze Goddelijkheid, door onze multidimensionale realiteit en door het licht van Gods liefde dat als het ware bloed in ons circuleert.

Wij zijn broeders en zusters in de geest, geboren uit de Eenheid, lang geleden en toch alsof het gisteren was:

 


“We zijn onsterfelijk, onvergankelijk, eeuwig bewustzijn
en het is tijd voor jullie om je hier nu volledig van
bewust te worden”.

Elke scheiding, elke band die je oplost, blijft als een “verbinding” op een ander niveau bestaan, wordt hoogstens getransformeerd en naar een hoger bewustzijnsniveau gebracht.

Wat je op de ene plaats verliest, win je op een andere plaats weer terug.

Wat dood is, blijft leven, en wat sterft en vergaat, leeft voort – op een ander niveau krijgt het vorm en blijft bestaan.

Vrijheid Door Los Te Laten

Dus wees nooit bang om los te laten, voor het oplossen van gehechtheden. Dit maakt je leven de moeite waard, want alleen zo kun je de vrijheid waar overal over gesproken wordt, proeven.

Vrijheid betekent vrij zijn van alle gehechtheden, afhankelijkheden, contracten, eden, beloftes en inwijdingen. Vrijheid gebeurt in je en wordt niet verworven op de straten van deze aarde.

Daarom is het van grote urgentie dat jullie jezelf bevrijden van jullie ideeën over het leven, van jullie ideeën over je relaties.

Vrij te zijn omdat je weet dat niets voor altijd sterft en geen wezen met wie je op aarde in liefde verbonden bent je voor altijd verlaat.

Kosmische families blijven bij elkaar totdat ze de gemeenschappelijke projecten op deze of andere werelden hebben vervuld en onder de knie hebben of tot dat individuele leden het volgende hogere bewustzijnsniveau bereiken en daardoor naar andere niveaus opstijgen. Maar zelfs dan gaat de verbinding nooit verloren, ook dan blijf je verbonden via je innerlijke kanalen, alleen werk je dan aan andere taken en ontwikkelingsmogelijkheden.

Uiteindelijk blijft al het leven levend, is elke scheiding slechts een droom en de dood een illusie.

Dit begrijpen en internaliseren is de taak waar je nu voor staat. Omdat je bang bent voor je leven of voor het leven van je dierbaren.

Alles Aan God Overlaten

Je maakt je zorgen als je naar de actualiteit kijkt en je weet niet of jij of je gezin deze storm zullen doorstaan ​​en veilig het nieuwe, met licht gevulde tijdperk zullen ingaan. Zet die gedachten even opzij en concentreer je op de essentie! Het belangrijkste is om de innerlijke connecties met deze zorgen en angsten los te laten en alles in Gods handen te leggen!

HIJ, ZIJ, HET zorgt voor je! De alwetende Goddelijke kracht en de liefde van God bepalen al het leven. Zo komen de mogelijkheden op je pad die je kunt leren beheersen en die je met God ook zult beheersen.

“Wat je nodig hebt, komt van God!Wat overbodig
is moet je zelf herkennen – en met de hulp van
God kan het worden losgelaten”

Laten we nu kijken naar de korte en gedenkwaardige affirmatie, je wilsuiting dat je klaar bent om elke band van binnenuit op te lossen, op te geven en dat je klaar bent om los te laten, zelfs als het in het begin moeilijk voor je is.

Bedenk nu alsjeblieft, dat alles van vorm verandert en blijft bestaan. In Gods schepping gaat niets en niemand verloren, alles is aan constante verandering onderhevig en niets wordt vernietigd.

Tenzij God een entiteit – die zichzelf onomkeerbaar heeft afgesneden van het Goddelijke bewustzijn – terug roept naar de Eenheid. Dan wordt die entiteit teruggehaald naar God, genezen en weer uitgeademd op de wereld die het niet onder de knie kon krijgen.

Daarmee moeten we ons hier niet bezighouden, want hier en nu gaat het om JOUW loslaten en JOUW besef dat elke gehechtheid die je opgeeft vrijheid betekent, lichtheid brengt en naar vreugde leidt.

Geliefde mens,

als je bereid bent alle innerlijke gehechtheden op te geven, zeg dan:

Affirmatie uitspreken:

IK, (noem hier jouw naam), BEN NU BEREID ALLE GEHECHTHEDEN AAN MENSEN EN DINGEN OP TE GEVEN! MIJN GEHECHTHEDEN MOGEN GAAN, MIJN LIEFDE BLIJFT BESTAAN.
OM NAMAH SHIVAY

Als je echt bereid bent om alles los te laten, vraag dan in de tweede stap dat alle energetische verbindingen naar de verschillende geestelijke en emotionele structuren doorgesneden worden.

Afhankelijkheden, contracten, eden, beloftes, onzuivere inwijdingen, ideeën, meningen, overtuigingen, geloftes – dit alles echt loslaten brengt vrijheid.

Als je bereid bent alle verkeerde structuren in je denken en voelen los te laten, zeg dan:

Verzoek uitspreken:

IK, (noem hier jouw naam), VRAAG GOD OM HET VOLLEDIG DOORSNIJDEN VAN ALLE ENERGETISCHE BANDEN NAAR ALLE ZELFBEPERKENDE STRUCTUREN IN MIJN GEDACHTES EN GEVOELENS. DE STRUCTUREN MOGEN GAAN, MIJN LIEFDE BLIJFT BESTAAN.
OM NAMAH SHIVAY

Het doorsnijden van energetische verbindingen mag, kan en moet regelmatig worden beoefend. GOD, de ORIGINELE BRON van ALLE ZIJN, DE AARTSENGELEN en wij, DE OPGESTEGEN MEESTERS, staan ​​jullie bij en wachten slechts op jullie orders.

Ook het verzoek – om alle banden op te geven – mag, kan en moet herhaaldelijk worden beoefend. Omdat het op dit dichte niveau van Zijn voor een mens nauwelijks mogelijk is om vrij te blijven van gehechtheden.

Wie leeft, wie midden in het leven staat, ontmoet het leven in alle vormen en schakeringen. Soms is er een groot gebrek aan licht en knoeien donkere machten met je lichtenergieën. Je wordt dus overschaduwd en vaak komen zorgen of angsten waar van je dacht dat je ze had overwonnen weer terug.

Het dichte energieveld van angst dat deze matrix momenteel nog bij elkaar houdt, zorgt voor veel onrust en onzekerheid bij mensen. Ook jij kunt hier door worden beïnvloed, jij die gewend bent je spirituele huiswerk te doen – en dat betekent: Meditatie is je dagelijkse brood, gebed is het water des levens voor jou en het transformatiewerk is jouw brug naar het licht.

Energie rovers

Want zelfs mensen die in het licht geaard zijn blijven niet ongehinderd door de energieën die hen omringen – integendeel:

Hoe lichter je lichtkleed is, dat wil zeggen, hoe vrijer je bent in je denken en voelen, hoe helderder je energieën zijn, hoe aantrekkelijker je bent voor degenen die op zoek zijn naar het licht zonder zichzelf te willen veranderen!

JJK: Energievampieren?

MEESTER USUI: Energierovers die een bepaalde hoeveelheid licht nodig hebben om de duisternis te kunnen verdragen.

Beoefen deze spirituele en energetische reiniging regelmatig. Wees regelmatig bereid om gehechtheden te verbreken en los te laten. Wees klaar om dit te doen wetende dat niets in het universum ooit verloren gaat! Dus hoe kun je ooit verliezen waar je van houdt?

Liefde heeft vrijheid nodig

Je energetisch losmaken van iemand betekent ruimte scheppen voor de liefde.

“Liefde verdraagt geen beperktheid, liefde heeft
ruimte nodig voor de vrijheid!”

Liefde en afhankelijkheid spreken elkaar tegen! Liefde in verbinding, liefde in vrijheid – dat is de sleutel.

Tegenwoordig worden enorme angsten voor de dood ingevoerd in het collectieve energieveld van de planeet. Wees niet bang en herken de betekenis achter deze dramaturgie: onderbelichte wezens maken van lichtvolle mensen is hun doel – en het lijkt alsof ze er steeds dichter bij komen.

In opdracht van God

De waarheid is echter dat dit doel uiteindelijk niet zal worden bereikt. Door boodschappen zoals deze en door het werk van steeds meer mensen op het gebied van hun ziel, zal deze droom van de duistere entiteiten nooit uitkomen.

In opdracht van God stijgt deze aarde op naar het volgende hogere niveau en laat ze alle gehechtheden aan de tijd van angst en haat achter.

Degenen die dit energieveld niet willen opgeven zullen achterblijven, degenen die innerlijk klaar zijn om deze wereld achter te laten, de gehechtheden aan deze wereld op te geven en echt los te laten, zullen opstijgen naar de wereld die jullie is beloofd. Loslaten en gehechtheden opgeven spelen nu de centrale rol in je transformatiewerk. In deze boodschap wordt dus gegeven, wat nu gegeven moet worden – uit de handen van God.

Ik ben de boodschapper, Jahn is de ontvanger en jij bent de drager van de lichtvolle energie van deze boodschap. Door jouw aanwezigheid draag je haar de wereld in.

Woorden zijn niet langer nodig, want het is de energie die van je uitgaat en die de mensen transformeert – en dat is het enige dat er nu toe doet.

Goede Machten en machtige Goeden

Geliefd mens,

het donkere tijdperk van de mensheid loopt ten einde.

Achter het voor de hand liggende, wordt het LICHT en in de harten van heel veel mensen wordt het LICHT in deze dagen ontstoken.

Verbonden met God vinden steeds meer mensen hun weg in deze wereld steeds beter. Ze hebben geleerd om met deze omstandigheden om te gaan en dingen te veranderen. Ze nemen hun lot in eigen handen en vertrouwen daarbij op God.

Ze weten wat er nu nodig is en op welke wonden ze hun licht moeten richten. Onverschrokken, moedig en vol daadkracht groeit een nieuwe mensheid op. Afgemeten aan de wereldbevolking zijn het er nog maar weinig, afgemeten aan de kracht en macht die van jullie uitgaat, zijn jullie met velen!

Het licht van jullie harten schijnt helderder en helderder de wereld in. De lichtkrachten achter de sluier en jullie lichtfamilies komen steeds zichtbaarder aan jullie zijde. Jullie zijn omringd door goede machten en machtige goeden.

Vervolg de weg van de transformatie van je innerlijk net zo goed als de weg van de activiteiten buiten jezelf – binnen zoals buiten, buiten zoals binnen.

Bevrijd van gehechtheden, blijf je verbonden in de liefde voor ALLES DAT IS.

Dat is de weg van reine harten en vrije geesten, van mensen zoals jij en jij en jij.

In volmaakte liefde
MEESTER USUI

Vertaling: Petra / voor wakkeremensen.org