EL MORYA ‘DE BESCHERMENDE HAND VAN GOD’ /Gechannelt door Jahn J. Kassl

EL MORYA:
‘DE BESCHERMENDE HAND VAN GOD’

Gechannelt door Jahn J. Kassl – 21 Februari 2021

Zelfs als ze jullie willen laten geloven dat jullie geen kans maken tegen de superieure kracht van het Duister, is dat een grote vergissing!

MAAK JE GEEN ZORGEN OVER JE LEVEN!

Niemand wordt voor zijn tijd weggeroepen, ieder mens leeft zijn leven, zolang zijn opdrachten voortduren en zolang de wil om ze uit te voeren toereikend is.

Geliefde mensen,

vrees dan niet voor je leven. Maak je geen zorgen als je wordt uitgelachen, belachelijk gemaakt of zelfs bestreden in je zoektocht naar waarheid en liefde. Uiteindelijk overwint het Licht altijd en is hij het die rechtop heeft gelopen, ondanks de tegenslagen.

Let op, tal van engelen en God zelf houden hun handen beschermend over jullie heen. Jullie worden begeleid, beschermd en ondersteund op alle wegen en in elke situatie. Jullie zijn nooit alleen in je eentje.

Zelfs als iemand je wil doen geloven dat je geen kans maakt tegen de superieure kracht van het Duister, is dat een grote vergissing! Want jij alleen bent het die, krachtens je goddelijk bewustzijn, diepe betekenis geeft aan het leven door je unieke bijdrage te leveren aan de groei in licht van deze aarde en deze mensheid.

“Geen steen zal op de ander worden gelaten.”

 Een waarheid die al vele malen is uitgesproken en opgeschreven en waarvan in deze dagen de waarheid zal blijken.

De uitkomst lijkt echter onzeker.

Zal het licht ten slotte echt overwinnen en zal de mensheid echt ten goede veranderen na wat er gebeurd is? Je kunt met deze onzekerheid leven – of je kunt ervoor eens en voor altijd een eind aan maken.

Toegang hebben tot je innerlijke kennis is daarom van immens belang. Onzekerheid ontstaat waar gebrek aan kennis is. Ware kennis wordt in jezelf geboren.

In je binnenste worden jullie alle beelden getoond die je nodig hebt om de ware betekenis uit het verleden, het heden en de toekomst naar boven te halen.

JIJ BENT DE PROFEET!

Ieder mens is vandaag zijn eigen profeet. Ieder mens heeft de gave zich met zijn innerlijk te verbinden en daaruit de nodige kennis en zekerheid te putten over het wezen van alle dingen en gebeurtenissen. Wat je vooral mist is een constante verbinding met je innerlijke zelf.

Doe alle moeite, span je in om het doel te bereiken: het doel van directe en onmiddellijke communicatie met jezelf, je innerlijke Zelf en je Hoge Zelf. Dan verdwijnt alle onzekerheid, sta je in je kracht en ben je in je macht.

Ga naar binnen, daar zal je alles vinden. Dring dieper en dieper door in je innerlijke tempel, daar ligt je Thuis.

Jullie zijn ongelofelijk geliefd en vereerd! Jouw dienst op aarde is uniek en je inzet voor het goede is voorbeeldig. De enige ware kracht van transformatie – naar het Licht – dat ben jij.

Met diepe liefde,

MEESTER EL MORYA

Bron: Jahn J. Kassl, Lichtweltverlag 

Vertaling Winfried