EERST DE BUIK EN DAARNA DE MEDITATIE? – Gesprek met Aartsengel Jofiël.

EERST DE BUIK EN DAARNA DE MEDITATIE?

Jahn J. Kassl, 26 maart 2023

Gesprek met Aartsengel Jofiël


Geef de mensen eerst te eten! Op de eerste plaats komt voedsel voor het lichaam, pas daarna is er genoeg energie om de ziel te voeden.


Eerst de buik en daarna de meditatie?

Van het lichaam naar de ziel

JJK: Wat komt op de eerste plaats – een volle buik of meditatie? Wat is belangrijker?

AARTSENGEL JOFIËL: Jij bent gezegend en met jou zijn alle mensen gezegend die de zegen van God over zich afroepen.

Geef de mensen eerst te eten! Op de eerste plaats komt voedsel voor het lichaam, pas daarna is er genoeg energie om de ziel te voeden.

Het omgekeerde pad is slechts voorbehouden aan enkele adepten. Voor de overgrote meerderheid van de mensen die het rad van karma uitvoeren, midden in het leven staan en moeten vechten om dagelijks te overleven, leidt het pad naar spiritualiteit door de maag. Iemand die honger lijdt, lijdt onvoorstelbaar grote kwellingen en is niet meer in staat iets anders te doen dan met elke vezel van zijn lichaam aan voedsel te denken.

Voor zo iemand draait alles om het naakte overleven.

Deze persoon vindt het respectloos en beledigend om te verwijzen naar gebed of meditatie om aan de benarde situatie te ontsnappen. In feite is het een minachting en een belediging. Want wie zo redeneert, heeft de nood achter zo’n overlevingsstrijd niet begrepen.

JJK: Dat wil zeggen, dat mensen en organisaties die op dit niveau werken erg belangrijk zijn!

AARTSENGEL JOFIËL: Daaruit blijkt dat mensen er zijn voor mensen en dat armen en behoeftigen concrete hulp, waardevolle zorg en menselijke aandacht krijgen.

JJK: “Zoals gij het gedaan hebt aan een van de minsten van mijn broeders, hebt gij aan Mij gedaan.” (Mt 25:40)

Gewoon doen …

AARTSENGEL JOFIËL: Het gaat erom gevoelig te worden voor het lijden en de ellende van medemensen en, indien mogelijk, een bijdrage te leveren aan het verlichten daarvan.

Het is niet relevant dat sommige mensen dit om opportunistische redenen doen, en het zou voor jou niet relevant moeten zijn of organisaties er een lucratief bedrijfsmodel uit ontwikkelen.

Wat belangrijk is, is dat je bereid bent naar dit onrecht te kijken en te proberen het met jouw middelen en mogelijkheden te verlichten.

JJK: Nu zijn er natuurlijk ook mensen die nood veinzen. Vooral in onze breedtegraden is dat steeds weer waar te nemen bij de immense toestroom van “nieuwe immigranten”.

AARTSENGEL JOFIËL: Dat is een feit. Waar echte nood is, zijn er altijd mensen die hun eigen nood veinzen om zo van de hulp te profiteren.

Ook dit mag je er niet van weerhouden goed te doen. Zij die je willen bedriegen, bedriegen uiteindelijk altijd zichzelf.

Of het nu geestelijke of lichamelijke armoede is, waar het om gaat is dat je een gezonde, meelevende en humane houding aanneemt tegenover het lijden waarmee je wordt geconfronteerd.

“Innerlijke afstand” en mededogen

JJK: Hoe kun je voorkomen dat je meegesleurd wordt door het lijden van de wereld zelf. Want meelijden is waarschijnlijk geen oplossing – maar meevoelen wel!

Maar hoe kun je deze “innerlijke afstand” bewaren en toch vol liefde blijven?

AARTSENGEL JOFIËL: Voor wie geen existentiële zorgen en behoeften heeft, is meditatie de sleutel. Bewustzijnswerk in meditatie – dan blijf je altijd georiënteerd en verwijder je het onkruid voordat het zich kan verspreiden.

Ken je je plaats, je opdrachten? Heb je je doel in het leven aangevoeld? Daar gaat het om, al het andere gaat vanzelf.

Vermijd esoterisch advies

JJK: Het lijkt me belangrijk om niet vanuit een valse spirituele superioriteit slimme esoterische adviezen te geven, zoals:

“Bid en alles komt goed!”, “Denk positief, open het veld voor overvloed en alles zal op zijn plaats vallen!” of “Wat zegt je situatie je?”.

Als iemand op de bodem zit en niet weet hoe hij morgen zal overleven, dan is dit advies eigenlijk niets anders dan een klap in zijn gezicht…

AARTSENGEL JOFIËL: Er is wijsheid en geestelijke rijpheid voor nodig om het lot van het individu juist te kunnen indelen, om te voelen hoe het voelt om in andermans schoenen te staan. De uren op het meditatietapijt zijn daarvoor niet bepalend, wat wel bepalend is, is de geestelijke rijpheid van de persoon.

JJK: Het is waarschijnlijk het beste om op een concrete manier te helpen in plaats van wijsheden uit te delen?

AARTSENGEL JOFIËL: Maak je geen zorgen over wat anderen van je denken, maak je geen zorgen of je hulp altijd de juiste persoon bereikt of dat er misbruik van wordt gemaakt. Je kunt niet in elk mensenhart kijken of meteen alle bedoelingen herkennen.

Wees je er alleen van bewust dat er heel veel mensen zijn die op de een of andere manier hulp nodig hebben.

Of iemand nu geestelijk of lichamelijk verhongert, de symptomen zijn vergelijkbaar: terwijl het lichaam sterft, heeft de ziel een zeer pijnlijke ervaring. De ziel moet ook genezen worden na een incarnatie waarin een groot gebrek heerst.

Dus ga op weg en geef een deel van wat je hebt aan hen die niets van dat alles hebben.

Verwacht niets en tooi je niet met daden, want menselijkheid en mededogen hebben geen andere getuigen nodig dan GOD.

Ik hou oneindig veel van je
Aartsengel Jofiël

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org