Een Gesprek met RA: DIT IS JOUW REIS

Een Gesprek met RA

DIT IS JOUW REIS

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 18 Augustus 2021

Je wordt geen BUDDHA als je de dingen van je afhoudt, maar alleen als je omgaat met de dingen die je raken, als een BUDDHA.

DIT IS JOUW REIS

FIJNAFSTEMMING VAN LIEFDE EN MEDELEVEN

“De oefening om eerst gevoelens te ervaren en dan bewust hun antithesen in het wezen te ontdekken, is niet gericht op de soepele stroom van zowel positieve als negatieve gevoelens, terwijl men zelf onaangedaan blijft, maar in plaats daarvan is het doel om onaangedaan te worden. Dit is een eenvoudiger resultaat en vereist veel, laten we zeggen, praktische oefening. (…) Dit is geen onverschilligheid of objectiviteit, maar fijnafgestemde liefde en mededogen dat alle dingen als liefde ziet. Deze zienswijze roept geen reacties op als gevolg van katalytische werking.

Op deze manier kan het wezen nu een medeschepper worden van ervaringsgebeurtenissen. Dit is het juiste evenwicht.”  (Das Gesetz des Einen, Das Ra-Material, Reine Textausgabe, blz. 266)

JJK: Dat wil zeggen, het is geen kwestie van “onaangedaan” blijven door alle dingen, of van “neutraal” en “objectief” te zijn, maar van zeker toe te laten dat men geraakt wordt en dan te reageren met mededogen en liefde. Onaangedaan blijven is iets anders dan onaangedaan zijn – en de veelgeplaagde “objectiviteit” is geen doel dat de moeite waard is.

RA: Wij zijn een energiecomplex van licht en liefde dat al eeuwenlang met mensen op deze en hogere dichtheden en niveaus samenwerkt. Wij leveren energie en kennis. We communiceren nu via Jahn J.Kassl,

jouw conclusies zijn juist.

‘Bij Alles wat de mens doet, en in alles wat de mens is,
draait het uiteindelijk om mededogen en liefde.’

Elke ervaring, hoe vormend of pijnlijk ook, leidt ertoe dat je liefde en mededogen ontwikkelt voor alles wat is. Zoals een vlinder zijn vleugels spreidt in de warme zon alvorens op te vliegen, zo stijgt de mens boven deze dichtheid uit door de ontwikkeling van mededogen en liefde.

JJK: Dat wil zeggen, het is een vals streven om “onaangeroerd” te zijn door dingen en gebeurtenissen of om “objectief” te willen blijven?

RA: Er is geen “verkeerd doel”. Wat er is, is te weinig kennis om je ware doelen te herkennen of om omwegen te vermijden.

Wat je bedoelt is juist.

Je wordt geen BUDDHA als je de dingen van je afhoudt, maar alleen als je omgaat met de dingen die je raken als een BUDDHA.

Je moet het leven in je toelaten en het beleven. Je bent een mens, die dichter bij volmaaktheid komt door in elk leven liefde en mededogen verder te ontwikkelen.

De Rol van God

JJK: Welke rol speelt God daarbij – de grote ENE?

Welke steun krijgen wij rechtstreeks vanuit de Bron – of zijn wij pas medescheppers als wij geleerd hebben volledig op onszelf te vertrouwen?

RA: Op jezelf vertrouwen is op GOD vertrouwen, want God en het Zelf zijn Eén.

DE, DIE en HET GROTE ENE waaruit wij allen voortkomen en die wij allen dienen, steunen jou bij elke stap. Door wat? Door vorm te geven aan je innerlijke impulsen en verlangens.

Bij het scheppen is God je altijd nabij, maar wat je schept is afhankelijk van je vrije wil.

God ondersteunt je in elke ervaring.

God is altijd aanwezig, God is alomtegenwoordig en is het toneel van je leven. De afwezigheid van God is de grootste illusie.

Alles is God, zonder God kan er niets zijn. God doet alles door jou op deze ervaringsdichtheid, waar jij jezelf los van God ervaart!

Voor dit besef zal God je openen zodra je levenscycli op aarde voltooid zijn. Je hoeft niets meer te doen danonbeïnvloed te leven.

Dat is je reis door deze dichtheid. Dat is je spirituele praktijk en het doel van het leven: om fijn afgestemde liefde en mededogen te ontwikkelen.

We nemen afscheid in het licht en de liefde van de oneindige Schepper.

Ga heen met vrede en geef je liefde aan
alle levenden. Adonai

Wij zijn RA

Vertaald door: Winfried