DOODSANGSTEN, PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN VRIJHEID / Boodschap van God.

DOODSANGSTEN, PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN VRIJHEID

Jahn J. Kassl, 20 januari 2023

Boodschap van God


Ontwaken is in deze dimensie je verantwoordelijkheid beseffen. Dit is ware zelfbekrachtiging en dit leidt je rechtstreeks naar vrijheid. Er is geen revolutie nodig in de straten van de wereld, maar een evolutie in de harten van de mensen! Zodra je je innerlijke afhankelijkheid van dit systeem niet alleen erkent, maar loslaat, krijg je je macht terug. Angst is het resultaat van machteloosheid, een werkelijk vrij en zelfstandig mens kent geen angst. Begrijp alsjeblieft de reikwijdte van een leven in eigen verantwoordelijkheid. Alles wordt mogelijk door dit bewustzijn. Je wachten zal voorbij zijn en je zult vrij zijn.


Doodsangsten, persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid

Uit het boek »Lichtspur in das Goldene Zeitalter«

Metamorfose

“De angst voor de dood is een van de meest onderdrukkende ideeën van onze cultuur. Het is gebaseerd op de secularisatie van ons bewustzijn, dat leven en bestaanszekerheid alleen veronderstelt in het fysieke bestaan, dat het nooit wil verliezen. Angst voor de dood is daarom het bewijs van een geest zonder wortels, van een geestelijk wezen dat zich heeft verwijderd van de bron van zijn wezen, het Hogere Zelf.” (Karl-Heinz Jaeckel, Dialoog met gene zijde, Neugra-Verlag, München 1984, blz. 84 en Metamorfose van de mensheid, Dieter Broers, blz. 70).

JJK: Met deze zin leidt Dieter Broers een hoofdstuk in van zijn hier al genoemde boek “De metamorfose van de mensheid”.

De angst voor de dood neemt dus toe met de afstand tot de bron van alle Zijn, wat betekent dat, omdat de angst voor de dood wijdverbreid is, de meeste mensen geen band hebben met God. Klopt dat?

GOD: Ik zegen jou die kennis zoekt in deze woorden en mijn liefde tussen de woorden. Ik ben bij je.

Angst voor de dood is de moeder van alle angsten. Wie deze angst uit zijn bewustzijn heeft verwijderd, heeft alle andere angsten overwonnen.

Wie ben ik en waar ga ik heen?

In deze wereld was de angst voor de dood een constante metgezel van de mens. Dat is nu aan het veranderen. Het ontwaken van de mensen brengt met zich mee dat de dood aan een geheel nieuwe beschouwing wordt onderworpen.

Dit leidt ertoe dat alle kerken of religies, die goed leefden van deze angst, in ernstige problemen komen. Ze verliezen hun bevoegdheid, hun competentie in deze belangrijke kwestie en worden waardeloos voor mensen.

De bewustzijnsverandering die momenteel gaande is roept voor individuen geheel nieuwe vragen op.

“Wie ben ik en waar ga ik heen?”, is niet langer een vraag voor filosofen, maar deze vraag bereikt nu het dagelijks bewustzijn van steeds meer mensen.

Dit gaat gepaard met een “spiritualisatie” van de mens.

In toenemende mate zien mensen zichzelf als spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. Daar was deze dichtheid van lichamen voor nodig. Maar nu opent het licht het bewustzijn van de mensen voor een grotere waarneming. De reductie van het leven tot geboorte en dood – en daartussenin wat jij je leven hebt genoemd – is voor steeds meer mensen onaanvaardbaar.

Deze factor brengt veel in beweging dat voorheen onvoorstelbaar was.

JJK: Ik denk bij mezelf dat als ik niet bang ben voor de dood en goed geworteld ben in mijn Zelf en verbonden met de Bron van al het Zijn, dan werken de vele angstmechanismen van deze matrix niet meer. Als ik weet dat God voor me zorgt, maak ik me niet zo druk om wereldse dingen – verliezen zijn veel gemakkelijker te dragen en winsten spelen ook niet met je hoofd. “Verbonden” zijn is waar het om gaat, dan verliezen de machts- en angstmechanismen hun effect.

Optimale condities

GOD: Tot nu toe beleefde de mens zijn leven binnen een zeer nauwe actieradius. Het menselijk bewustzijn was gekalibreerd op deze aarde. Er waren specifieke ervaringen te beleven, waaronder de ervaring van angst, gebrek en liefdeloosheid. Toen deze aarde het verst van het centrum van dit universum verwijderd was, was de duisternis het grootst en drong er nauwelijks licht tot je door. In deze afstand van het Goddelijke, gevangen in deze illusie, was je in staat om deze extreme ervaringen te hebben. Dit waren de optimale omstandigheden voor lichtvolle engelen die zichzelf in de duisternis wilden ervaren.

Nu de Aarde het zonnecentrum van dit Universum nadert, wordt deze quarantaine opgeheven. Lichtdeeltjes van de Centrale Zon dringen jullie harten binnen en jullie kunnen ontwaken.

Dit hangt samen met alle veranderingen die je nu en in de toekomst meemaakt.

JJK: De dood verliest zijn angel?

GOD: En het leven, dat voor velen tot nu toe één enkele strijd om het bestaan is geweest.

JJK: Ik vraag me vaak af hoe lang het zal duren tot er meer rechtvaardigheid is in deze wereld – en dan vraag ik me af: zou het misschien ook niet zinvol zijn om de straat op te gaan en hard te schreeuwen? Altijd in het verborgene werken – is dat de juiste weg?

GOD: Ieder mens vindt zijn of haar taken en wordt daar door mij naartoe geleid. Wat voor de ene mens een must is, is voor de ander een onmogelijkheid.

De irrationaliteit

“Gerechtigheid” zal zegevieren zodra individuen hun angsten verliezen.

Bedenk alsjeblieft hoeveel mensen in existentiële ellende leven en hoe weinig mensen daarvoor verantwoordelijk zijn.

Het is slechts een handjevol duistere machtselites die verantwoordelijk zijn voor al het onrecht – en de hele mensheid is niet in staat daartegen op te staan? Herken je deze irrationaliteit?

JJK: Ja, de mensen die het nog beter hebben zijn bang hun bescheiden welvaart te verliezen en zwijgen – en degenen die niets meer te verliezen hebben komen vaak in opstand, maar deze opstanden worden in de kiem gesmoord of eindigen in een bloedbad. De macht ligt bij enkelen en niet bij velen.

GOD: En dat is de fout. De echte macht ligt bij elk individu – en dit is het antwoord op je vraag hoe lang het duurt voordat we meer ontwikkeling zien.

De mensheid zal zich zo lang laten verblinden door de duistere magiërs van deze matrix tot een bepaald aantal mensen wakker wordt en dientengevolge in een maalstroom de hele mensheid tot ontwaken beweegt.

Tot die tijd zullen veel mensen deze aarde verlaten. Voor allen die de steeds hogere trillingen vanuit het Zijn niet willen of kunnen integreren, zal deze aarde spoedig ondraaglijk worden.

Als je spreekt over het moment, over het moment dat alles verandert, bedenk dan wel dat dit niet de hele huidige mensheid betreft.

Komen er rampen aan?

JJK: Betekent dat, dat er veel omwentelingen – ook rampen – aankomen?

GOD: De overgang naar de nieuwe dimensie van Zijn is een uiterst harmonieus en vreedzaam proces voor een ontwaakt mens.

De overgang naar een dimensie van onbewustheid gaat voor een onbewust mens altijd gepaard met ervaringen van pijn – pijn die eindigt op het moment dat een wezen klaar is voor genezing. In die zin veroorzaakt elk wezen aan zichzelf wat het wil ervaren.

Neem volledige verantwoordelijkheid voor je leven!

Niemand, behalve jijzelf, is verantwoordelijk voor wat je overkomt op deze aarde of in de oneindigheid van het Zijn. Daarom is het van het grootste belang dat je vanaf nu volledige verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Daarvoor is moed nodig en dat betekent moedig zijn.

Alles wat in je leven ten goede of ten kwade gebeurt, is je eigen verantwoordelijkheid. Ben je klaar voor zoveel verantwoordelijkheid? Wil je volledig verantwoordelijk zijn voor je leven?

Het is gemakkelijk om de duistere magiërs van deze matrix de schuld te geven van jouw problemen. Wat dacht je ervan om jezelf verantwoordelijk te maken? Want alleen vanuit deze houding wordt de kracht om te veranderen in je geboren en krijg je alle kracht om iets extern of intern in beweging te brengen.

Dan lost je machteloosheid op en kan het je niet langer worden voorgehouden dat externe verschijnselen verantwoordelijk zijn voor je innerlijke ontevredenheid. Nee, het ligt aan jou ” all één” wat er gebeurt in je leven en in je sterven.

Als je angsten hebt – bevrijd jezelf ervan. Als je een gebrek ervaart – verander dit dan. Als je meer liefde tussen mensen wenst – word dan zelf liefdevol. Het gaat altijd om jou en niet om een wereld die jou slecht gezind is.

Ontwaken is het realiseren van deze dimensie van je verantwoordelijkheid. Dit is ware zelfbekrachtiging en dit leidt je rechtstreeks naar vrijheid. Er is geen revolutie nodig in de straten van de wereld, maar een evolutie in de harten van de mensen! Zodra je je innerlijke afhankelijkheden van dit systeem niet alleen erkent, maar oplost, krijg je je macht terug.

Angst is het resultaat van machteloosheid, een werkelijk vrij en zelfstandig mens kent geen angst. Begrijp alsjeblieft de reikwijdte van een leven in eigen verantwoordelijkheid. Alles wordt mogelijk door dit bewustzijn. Je wachten zal voorbij zijn en je zult vrij zijn.

Ik ben GOD

Ik bewoon de donkere gebieden van je ziel totdat je me opdracht geeft ze te vullen met licht en ze onder te dompelen in liefde.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org