DIT IS DE WEG DER WIJSHEID – BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS

DIT IS DE WEG DER WIJSHEID

BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS

Gechanneld door Jahn J. Kassl – 12 december 2021

“Het gaat erom jouw Plaats in te nemen, tegen de Stroom
in te zwemmen en uiteindelijk, tegen alle Tendensen,
Meningen en Geloofsovertuigingen van het collectief in,
bij de Bron uit te komen.”

DIT IS HET PAD DER WIJSHEID

DE ZIN VAN HET LEVEN

Neem elke gebeurtenis in je onmiddellijke omgeving en in de wereld waar, en trek daaruit de lessen voor jezelf! Dit is de weg van wijsheid.

Ik Ben JEZUS CHRISTUS

Alles gebeurt zodat je kunt groeien. Jouw spirituele Groei is de enige Reden van Jou bestaan op deze Aarde.

Langzaam ontvouw je je en leven voor leven ga je de trap van kennis op. Nu is het een kwestie van je zin geven aan deze onwerkelijke wereld.

De zingeving bestaat erin je plaats in te nemen, tegen de stroom in te zwemmen en uiteindelijk, tegen alle tendensen, meningen en overtuigingen van het collectief in, bij de bron uit te komen.

De overgrote Meerderheid van de Mensen is geneigd schijnbaar gemakkelijke en eenvoudige Paden te kiezen.

Hoewel nu alle Schroeven worden aangedraaid om de vibratie van de mensen te verhogen, willen veel Mensen hun vertrouwde Grot niet verlaten en blijven zij vastzitten in hun Teerlaarzen.

JONGE ZIELEN.

Veroordeel deze onervaren Zielen niet, want zij weten niet wat zij doen en als zij het wel wisten, zouden zij niet bereid zijn daaraan iets te veranderen.

Wat ervaren wil worden, moet ervaren worden. Een jonge ziel stelt heel andere eisen dan een oudere Ziel. Een jonge Ziel beleeft heel andere avonturen dan een oudere Ziel. Terwijl jij naar het licht verlangt, wil iemand anders de Duisternis ervaren.

Terwijl jij kiest voor Vrijheid,Vrede en Liefde, trekt het vele Medemensen in de tegenovergestelde Richting.

“Inzicht in het onbegrijpelijke Gedrag van velen
is vandaag de dag van Groot belang.”

Waarom is iets zoals het is, waarom zijn Mensen zoals ze zijn? Omdat alles zijn eigen Ritme volgt en ieder Mens zijn Zielsplan volgt.

Voor de oudere Zielen is het vandaag de hoogste Tijd om het innerlijke Kompas volledig af te stemmen op het Licht en op de hoge Vibratie die nu de Aarde bereikt. Het is tijd om van jezelf te houden.

Als je Buurman zijn oude leven blijft leiden, als je oude Vrienden hun Gewoonten behouden, ja, als zelfs je Familie niets wil weten van Ascensie en de Veranderingen, blijf dan bij jezelf en blijf stevig in jezelf georiënteerd.

God is jouw Gids, jouw Leidende gedachte en jouw licht in de Duisternis.

God is altijd bij je, is je Steun en Toevlucht – en het is God die je mensen zendt wiens Zielen net zo klaar zijn voor Verandering als jijzelf bent.

Oude Vrienden gaan weg, nieuwe komen. Het is de tijd van Transformatie en elke Gebeurtenis biedt jou daarvoor de Gelegenheid. De Omstandigheden zijn gunstig voor jouw Ontplooiing. Terwijl de Druk aan de buitenkant toeneemt, kun je innerlijk groeien.

Dit betekent jij, jij die niet gekozen hebt voor een gemakkelijk of eenvoudig Leven, maar voor een uitdagend Leven.

Dit Avontuur vraagt om jouw volledige Inzet. Jouw Talenten moeten verstandig worden beheerd en vermenigvuldigd. Jouw innerlijke Licht wil Schijnen en jouw liefde wil de Harten van Mensen bereiken.

…IN GROEIENDE CIRKELS

Je speelt het Spel van het Leven op een ander Niveau – een Dimensie die veel Mensen nog ontgaat.

Je handelt uit Begrip, je antwoordt met Mededogen en Liefde is het Zuurdesem dat vandaag opkomt. Je wilt de cirkel van je Levensloop voltooien en je helemaal verliezen in God.

Je zwemt tegen de Stroom in en je spreekt een andere Taal. De mens begrijpt je niet, maar je wordt gekend door God.

JJK: “Ik leef mijn leven in groeiende Cirkels,

die zich over Dingen uitstrekken.

Misschien haal ik dat laatste niet,

maar proberen zal ik het.

Ik cirkel rond God, rond de oeroude Toren,

en ik cirkel voor millennia;

en ik weet nog niet: Ben ik een Valk, een Storm of een groot Lied.”

Rainer Maria Rilke, 20.9.1899, Berlijn-Schmargendorf

Deze prachtige Verzen komen nu in me op ….

JEZUS CHRISTUS: Probeer het met heel je Hart en de Poging zal slagen. Wees volledig toegewijd aan de Zaak en bereid om alles op te geven. Vrienden, Meningen en Geloofsovertuigingen zullen nu op de Proef worden gesteld. Elke dag zul jij geconfronteerd worden met nieuwe Ideeën, Gewaarwordingen en Realisaties en uitgerust worden met nieuwe Impulsen.

Implementeer wat je herkent en kijk nooit meer achterom.

Het is de Tijd van grote Omwentelingen! De hele Aarde is zichzelf aan het hervormen. De grootste Revolutie vindt echter binnenin jezelf plaats: Het is de voltooiing van je Ziel!

DE OUDERE ZIEL WEET

Geliefd Mens,

ga onverschrokken je Weg tot je er bent.

Daarvoor heb je het Licht van deze Wereld gezien en daarom ken je de Waarde van elke Dag.

Een oudere Ziel groeit met de Dag en weet hoe ze de reflecties moet interpreteren.

Een oudere Ziel trekt uit elke Gebeurtenis Lering voor zichzelf en er vindt spirituele Groei vindt plaats.

Een oudere Ziel kent de Weg der Wijsheid.

“Gezegend is hij die vol van liefde naar mensen kijkt
voordat hij door de poort van het licht loopt en één
wordt in de heerlijkheid met God.”

Ik ben JEZUS CHRISTUS

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org