DE WEG VAN HET HART – Boodschap van Meester Usui

DE WEG VAN HET HART

Jahn J. Kassl, 9 mei 2022

 

Boodschap van Meester Usui


Geliefde mens,
op een dag kiest het leven jou en doet je een uniek aanbod: Gods genade voor de dood van het valse IK.


»Boodschap uit de 120e lichtlezing«, video vanaf 1:36:00

De weg van het hart

Wat voelt goed?

Leef vanuit het hart en neem elke beslissing met het hart. Hiermee zegen je je leven en genereer je geen schadelijk karma meer. (Maar het kan best zijn dat je in het begin nog iets nadeligs ervaart, opm. JJK).

Dan begin je uit de cyclus van incarnatie te komen en kom je steeds dichter bij het einde van de cycli.

Het hart is de sleutel om deze matrix te verlaten en op te stijgen naar het lichte niveau van het Zijn.

Nu is het vaak zo dat het hart de neiging heeft om in de ene richting te gaan, terwijl het verstand de neiging heeft om in een heel andere richting te gaan. Laat hart en verstand met elkaar in dialoog gaan en kies uiteindelijk altijd het pad van het hart.

Wat voelt juist, goed of noodzakelijk? Wat vibreert in liefde en hoe kun je haar manifesteren?

Neem nooit zomaar meningen aan en verwerp alle ‘goede adviezen’! Ga diep naar binnen en de antwoorden zullen zich aan je openbaren.

Je leven stelt je nooit voor situaties die je niet aan kunt. Je leven brengt je precies waar je moet zijn en het stelt je voor taken die je onder de knie kunt krijgen – zelfs als je soms voor een gesloten boek staat! Elk raadsel wordt onthuld aan degene die het raadsel met heel zijn hart tot op de bodem uitzoekt.

Veel dingen kunnen niet gebeuren of zich manifesteren, simpelweg omdat de mens zich er niet volkomen mee bezig houdt.

Herboren word je van binnen. Alleen daar vind je de antwoorden op alle vragen. Maar in een wereld waar alleen feiten tellen, is bijna niemand bereid om naar hun intuïtie te luisteren. “Goed” of “fout” wordt gedicteerd door het verstand en wordt nauwelijks nog bepaald door zielskennis.

Op een dag …

Geliefde mens,

op een dag kiest het leven jou en doet je een uniek aanbod: Gods genade voor de dood van het valse IK.

Alles laten sterven wat het hart verontreinigt, meningen en overtuigingen begraven en innerlijke kennis verwerven door toegang tot het hart te krijgen.

Soms biedt het leven je de mogelijkheid om grote stappen te zetten naar innerlijke vrijheid, en soms krijg je veel aanwijzingen dat je je leven moet veranderen en een nieuwe koers moet varen. Soms reageer je er echter niet op, je antwoord komt niet.

Je bepaalt dus je eigen lot en soms moet je een omweg maken.

Vandaag nodig ik je uit om het directe pad te kiezen – en je komt rechtstreeks bij de bron als je aandacht schenkt aan de dagelijkse tekenen in je leven in plaats van ze te negeren.

Een ongunstig lot wordt geproduceerd wanneer de mens zijn innerlijke leiding ontkent en niet naar zijn hart luistert, maar alleen naar het geconditioneerde verstand. Een gunstig lot wordt gecreëerd wanneer de mens luistert naar de stem van zijn hart en wanneer zijn beslissingen liefde als hun enige doel hebben – karma wordt losgelaten en de weg naar God is vrij.

Leven vanuit het hart, handelen vanuit het hart en het hart in alles vertrouwen – en je zult veilig de brug oversteken over de afgrond van je lage natuur.

In volkomen liefde
MEESTER USUI

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org