DE TIJD WERKT VOOR HET LICHT! – De aartsengelen

DE TIJD WERKT VOOR HET LICHT!

Jahn J. Kassl, 21 augustus 2022

De aartsengelen


In de loop van de volgende maanden ontwikkelt zich een enorme dynamiek. Een spel dat verloren leek, wordt verrijkt met spirituele menselijke energie en het tij keert.


De tijd werkt voor het licht!

De wereld staat op zijn kop!

De liefde is de sleutel, het licht is de poort en de waarheid is de weg.

Geliefde mens,

de wereld staat op zijn kop! Niets is meer hoe het was. Nu wordt de toekomst, die nog niet vaststaat, bepaald. Alles wat zich nu manifesteert, wordt door jou beïnvloed. Wordt je nu bewust van je verantwoordelijkheid en macht. Het is de tijd waarin ieder mens medeverantwoordelijk is voor de veranderingen die nu volgen:

• Dit gebeurt door de juiste keuzes voor jezelf te maken.

• Dit gebeurt door moedig met je eigen hoofd te denken en met je hart te voelen.

• Dit gebeurt door je los te maken van de angstmechanismes van deze tijd en je er niet langer door te laten beïnvloeden.

• Dit gebeurt zodra je klaarwakker bent, je aardse opdrachten kent en ze uitvoert.

En zo gebeurt het nu dat meer en meer mensen ontwaken. Want de onrust op aarde bereikt steeds nieuwe uitwassen en steeds meer mensen worden getroffen door de onrechtvaardigheid en willekeur van de staatsmacht. Hierdoor gaan steeds meer mensen vragen stellen en op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Mensen waarvan niemand het had verwacht, worden wakker, staan op of keren zich af van de steeds verder oprukkende matrix. Binnenkort wordt ieder mens op de een of andere manier getroffen door de duistere plannen.

Daarom gebeurt het nu dat de mensen zich ervan afkeren.

Er zijn velen die met gevaar voor eigen leven opstaan en zo hun zielenheil en hun leven behouden. Maar er zijn er nog meer die tot het laatste moment niet willen zien, niet kunnen horen en niet wakker zullen worden.

Zo gebeurt het dat de mensen in twee groepen worden verdeeld: degenen die meedoen en degenen die weigeren mee te doen!

Initiële ontsteking van het licht

Terwijl dit gebeurt, bereikt het spirituele licht van de CENTRALE ZON steeds hogere octaven. Dit brengt een heroriëntatie teweeg bij mensen die nog geen beslissing hebben genomen of die nu ten einde raad zijn of niet verder kunnen. Door de initiële ontsteking van het spirituele goddelijke licht kunnen velen op het laatste moment op de trein van de ascensie springen.

Terwijl de mensheid door de diepste duisternis lijkt te gaan, gebeurt op spiritueel niveau precies het tegenovergestelde.

Het wordt steeds lichter in de harten van de mensen en steeds meer mensen vatten moed en worden zich bewust van hun eigen kracht en macht.

De druk van buitenaf opent de mensen van binnen. In plaats van zelfmedelijden en machteloosheid, zijn zelfbewustzijn en macht de eigenschappen van de NIEUWE mens.

En dit is besmettelijk, aanstekelijk, want de mensen die hun licht nog verstoppen voor anderen, worden aangemoedigd en aangespoord om hetzelfde te doen als hun voorgangers.

In de loop van de volgende maanden ontwikkelt zich een enorme dynamiek. Een spel dat verloren leek, wordt verrijkt met spirituele menselijke energie en het tij keert.

De tijd werkt voor het licht. De waarheid duikt overal op en de mens wordt teruggeleid naar zijn zielenpad.

De duisternis vervult slechts één doel: jezelf herkennen als licht en liefde. NU!

In onmetelijke liefde
DE AARTSENGELEN

Vertaling: Petra – voor wakkeremnsen.org