DE ROBOTMENS HEEFT GEEN TOEKOMST! – De Arcturiërs

DE ROBOTMENS HEEFT GEEN TOEKOMST!

Jahn J. Kassl, 2 februari 2023

De Arcturiërs


Niet de robotmens is de toekomst, maar de in gevoel en ziel ontwaakte mens, die door de robots wordt gediend! Niet de mens zal de slaaf van de technologie blijven, maar de mens zal zichzelf bevrijden en de heerser worden over de technologie – over elke technische vooruitgang. Het duivelse spel eindigt op dit punt!


De robotmens heeft geen toekomst!

Machtige bondgenoten

Jullie zijn omringd door een oneindige schare wezens uit sterrenstelsels dichtbij en veraf uit dit universum – lichtkrachten en machtige bondgenoten die jullie bijstaan en samen met jullie het pad van verheffing bewandelen. Je bent niet alleen, noch hoef je de uitdagingen van deze tijd alleen aan te gaan. In samenwerking met de krachten van de Hemel en de machten van dit universum vindt het wonder van transformatie plaats – waarbij je volledige verbinding krijgt met het Licht door de voltooiing van je DNA.

Niet de robotmens is de toekomst, maar de in gevoel en ziel ontwaakte mens, die door de robots wordt gediend! Niet de mens zal de slaaf van de technologie blijven, maar de mens zal zichzelf bevrijden en de heerser worden over de technologie – over elke technische vooruitgang. Het duivelse spel eindigt op dit punt!

Al diegenen – die angst en terreur verspreiden vanwege hun transhumanistische agenda, die onmenselijke doelen nastreven – zullen uiteindelijk falen.

De mensheid is groot, sterk en bewust genoeg om met de gebundelde krachten van haar broeders en zusters van licht mogelijk te maken wat vanuit het huidige gezichtspunt nog onmogelijk is.

Jullie zullen niet falen, integendeel, jullie zullen erin slagen de duisternis te overwinnen.

Jullie zullen zegevieren!

Het zal een stille en innerlijke triomf zijn, want wie wil triomferen over zijn uiterlijke vijanden heeft zijn innerlijke vijanden overwonnen. Wie bevriend raakt met zijn ziel en zijn ware zelf erkent, heeft geen behoefte meer aan erkenning van buitenaf. Dit verlangen wordt uitgedoofd omdat alles wat aan de buitenkant bestaat, wordt overvleugeld door wat aan de binnenkant is gerealiseerd.

De mens betreedt het koninkrijk van de vrede in stilte – en het is deze innerlijke stilte en zekerheid die uiteindelijk alles verandert.

Wat geloof jij?

Geloof je dat de Schepping en de Schepper je aan het lot hebben overgelaten? Geloof je dat de krachten van het licht geen bondgenoten hebben? Geloof je dat deze strijd beperkt blijft tot de aarde? Geloof je dat GOD je kent, of geloof je dat GOD je vergeet wanneer je HEM het meest nodig hebt? Wat geloof jij?

Geliefde mens,

alles wordt nieuw gemaakt en alles gebeurt ten behoeve van het welzijn van deze mensheid. De misleiders en de verduisteraars verliezen zichzelf in de voor de mensheid bedachte verstrikkingen.

Het plan om uit deze aarde een hel en uit de mensen zielloze robots te vormen mislukt – op alle fronten.

Jij, mens, leef je leven met alle kracht en macht van je ontwakende bewustzijn. Ga nog dieper in contact met je goddelijke werkelijkheid, maak contact met je spirituele thuis en weet: Een armada van lichtstrijders en lichtwezens staat aan je zijde.

Niets is wat het lijkt – het bedrog dat aan alle dingen ten grondslag ligt wordt nu met het licht van de waarheid onthuld. De verdorven toverspreuk eindigt en alles vloeit over in het menselijke nieuwe begin.

De Arcturiërs

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org