De misleiding van de Messias (deel 1) Boodschap van VENUS KUMARA

DE MISLEIDING VAN DE MESSIAS (DEEL 1)

Boodschap van VENUS KUMARA  / Channeling via Jahn J. Kassl- 29 januari 2021

Jezelf uit het spel terugtrekken werkt alleen als je je bewust bent van het spelen en als je STOP en NEE zegt op cruciale momenten.

TRANSHUMANISME HEEFT JOUW TOESTEMMING NODIG!

De dagen gaan voorbij, gebeurtenis na gebeurtenis ontrolt zich voor je ogen. De druk aan de buitenkant neemt toe, terwijl je van binnen steeds meer ontspannen, onthecht en bewust wordt.

Het fenomeen van onbevreesd leven begint zich te verspreiden en meer en meer mensen worden door deze kracht aangetrokken. Je verliest je angst, je bedwingt je angsten en je komt meer en meer in de positie dat je de duistere dictaten van de duistere krachten verwerpt. Ik zeg jullie:

Waar er geen overeenkomsten zijn gesloten, heeft niemand het recht zich met jullie leven te bemoeien.

Dat wil zeggen, alles wat nu opduikt en in de richting van transhumanisme wijst, vereist jullie toestemming. Dat wil zeggen, de duistere krachten hebben jullie toestemming nodig om door te gaan met hun plan om de zielen van de mensen te veroveren. Dus let op, het is jouw JA of jouw NEE dat alles beslissend is en het is niet de schijnbaar superieure macht aan wie je overgeleverd bent.

Dit betekent verder dat elke toekomstige gebeurtenis mede door jou kan worden vormgegeven. Allereerst zal het echter aankomen op het NEE.

Jezelf uit het spel halen werkt alleen als jij je van het spelen bewust bent en als je op de cruciale punten STOP en NEE zegt.

De duistere en negatieve Nieuwe Wereld Orde mislukt op de planeet Aarde waar de mensen zich tot het Licht hebben gewend. Er is geen reden meer om de propaganda te vertrouwen, maar er zijn genoeg redenen om op jezelf en je kracht te vertrouwen.

Voor de stappen die nu door de duistere machten worden gepland, hebben ze jullie toestemming nodig. Jullie vrije wil kan door geen enkele kracht in het universum genegeerd worden. Wat wel mogelijk is, is om jullie zodanig te beïnvloeden dat jullie het zicht verliezen op wat er gebeurt en vervolgens te goeder trouw of tegen beter weten in instemt.

Wees je er daarom van bewust dat hoe meer innerlijke angsten je zal wegnemen, hoe duidelijker je begrip van deze tijd zal worden. Hoe meer vastberaden je zal zijn om NEE te zeggen waar dat nodig is en JA te zeggen tegen het goede, mooie en sublieme leven van de mensen op aarde.

Jouw NEE is je ticket naar de hogere dimensie van zijn.

Jouw JA tegen opstijgen is even cruciaal als je NEE tegen de status quo of tegen de neergang.

Geliefd mens,

ga door op je pad van verlichting en bewustzijn. Laat ook de laatste zorgen los, zet de laatste angsten aan de kant en schep moed voor een leven dat je zelf creëert en waarin je zelf het roer in handen neemt.

Hoe meer angsten vandaag worden aangewakkerd, hoe dichterbij de triomf van het Licht komt. Want de grote overspoeling van de mensheid met angsten zorgt ervoor dat steeds meer mensen hun angsten onder ogen zien en zich ermee verstaan- totdat zij uiteindelijk hun angsten kwijtraken.

Dat is waar de reis van de mensheid naar toe gaat. Het einde van de Oude Wereld nadert en tegelijkertijd staat het nieuwe begin van de herrezen Aarde voor de deur. Met mensen die ontwaakt zijn, met alle levende wezens die zich wijden aan vreugde en schoonheid. Heilig is de dag die komt, gezegend zijt gij die de tekenen van die dag herkent.

DE VALSE MESSIAS

Nadat de valse Messias is gepresenteerd, opent de hemel zich voor hen die op niemand hebben gewacht, maar hun lot in eigen hand hebben genomen. Er was en er is geen Messias! Alle hoop ligt nooit bij een ander, maar alles wat je wilt bereiken en alles wat je bent, zit in jezelf.

Geef jezelf de kracht om een leven zonder angst te leiden en je bestaan zal veranderen in pure vreugde.

Geef jezelf de kracht om de schepper van je toekomst te zijn en je bestaan zal een voorbeeld zijn.

Geef jezelf de kracht om je innerlijke onafhankelijkheid en vrijheid te behouden en niemand zal in staat zijn om je tot slaaf te maken.

Wees je bewust van wie en wat je bent! Daarna wordt alles gemakkelijk en zal het allemaal duidelijk zijn.

Je leeft in harmonie met de wetten van de schepping en met de hartslag van de Schepper die Is; Al-Wetend, Al-Liefhebbend en Al-Aanwezig.

In oneindige liefde

VENUS KUMARA

Bron

Vertaling Winfried