DE LIEFDE (deel 2)

DE LIEFDE (deel 2)

Gechanneld door:   Jahn J. Kassl, 28 april 2022

Gesprek met Jezus Sananda

 


“Vraag niet naar de gevolgen van het loslaten van je stroom van liefde, vraag niet wie het dient, vraag niet naar het doel, naar de betekenis van liefde. Omdat liefde zichzelf niet verklaart aan een afgestompt hart en genoeg aan zichzelf heeft wanneer het een open bewustzijn ontmoet.”


Uit het nieuwe boek – SANANDA OPENBARINGEN 2 (p.113 ev.)

»De liefde«, uit de 120e lichtlezing, video vanaf 0:39:50 minuten

DE LIEFDE – Gesprek n.a.v. de 5e openbaring

“Liefdesverklaring”

Geliefde Jezus,

De 5e openbaring van de liefde, (De Liefde, deel 1) is de mooiste „liefdesverklaring“, die ik ooit gelezen, ooit ontvangen, ooit door woorden heb waargenomen!

JEZUS SANANDA: Goedemorgen Jahn, ja, het is de ware aard van de liefde die hier wordt onthuld, de aard van liefde zoals jullie die nu beginnen te leven. De oude patronen, meningen en ideeën van liefde verdwijnen, moeten nu gaan, omdat ze niet langer passen bij het licht van het niveau waarop jullie nu zijn aangekomen.

Liefde zelf is genoeg, liefde is! En dat wordt nu duidelijk.

JJK: Mag ik met de vragen beginnen?

JEZUS SANANDA: Ja, ga je gang, Jahn, ik verwacht je vragen al, want tegelijkertijd zijn het ook de vragen van mensen wereldwijd die deze tekst tegenkomen, vragen die opkomen en waarop antwoorden kunnen worden gegeven.

JJK: Dus nu heeft de 3D aarde, het leven op deze planeet vernietigd, zichzelf vernietigd. Ik ben de overbrenger van deze boodschap, die zeker veel mensen “naar beneden” kan halen.

Heel snel komen deze mensen in de angstenergie terecht en dan beginnen ze zich af te wenden van de boodschap zelf omdat ze het niet meer snappen. Aan de ene kant de liefhebbende Jezus, aan de andere kant de Jezus die deze dingen verkondigt – hoor ik dat goed, denken sommigen misschien of sta ik op het punt een valse profeet te gaan volgen?

JEZUS SANANDA: Een belangrijke vraag Jahn.

Dus laten we de verbanden eerst eens bekijken.

Veel mensen zitten nog vol innerlijke beelden van hoe liefde zou moeten zijn. Datgene wat in de 5e openbaring wordt uitgedrukt, is voor velen nog onvoorstelbaar. Ze hebben zulke vastzittende ideeën over liefde en de ideeën over de figuur Jezus zijn nog meer uitgesproken.

“De dingen bij hun naam noemen” is voor veel mensen absoluut onvoorstelbaar, benoemen wat er is gebeurd, het te beschrijven zodat mensen zich kunnen oriënteren, zodat ze weten wat er gebeurt, is voor velen gewoonweg te veel. Waarom? Omdat ze het nooit zo hebben mogen ervaren.

Ze mochten nooit de schreeuw van verontwaardiging van de liefde uitleven, altijd alleen gehoorzamen aan een diffuus gevoel van “lief en aardig” zijn, het licht onderdrukken, wegduiken als je onrecht tegenkomt of een gebeurtenis waarvan je adem stokt – machteloosheid, machteloosheid,machteloosheid. En juist daarvan stappen we nu af, de mensen stappen er nu van af.

Vanwege het feit dat veel mensen zo’n verkeerd en vervormd beeld van liefde hebben gehad, wat verre van de waarheid is, kunnen deze wezens de waarheid die nu wordt verkondigd niet verdragen. Ze verliezen de categorisering en hun oriëntatie, omdat mijn duidelijkheid niet past in hun beeld van mij, laat staan bij ​​hun ideeën over liefde. Daarom geven velen dan de boodschap of de boodschapper de schuld, in plaats van in zichzelf te kijken en te zien wat er nog is, wat nog niet verlost is, wat zich voordoet als liefde, ook al is het er slechts een schaduw van, die schaduw, waaraan ze gewend waren en waarin ze een wat gemakzuchtig bestaan ​​leidden met hun beperkte vermogen om lief te hebben.

Dus deze mensen begrijpen de inhoud van een boodschap ook niet, noch de energie ervan, noch het licht, de liefde die ik ben.

Ze worden woedend, veroordelen, omdat ze denken dat Jezus Sananda zoiets nooit zou zeggen, nooit zou zeggen dat die ene wereld zal worden weggevaagd omdat de mensen dat hebben besloten. Ze willen de waarheid gewoon niet horen, omdat ze er nog niet aan toe zijn, en dat komt doordat ze nog niet genoeg gegroeid zijn, omdat ze hun voorstellingen uit de oude tijdperken als medailles in hun ziel dragen.

Maar ik zeg jullie:

Ik ben degene die dingen benoemt, het is mijn plicht om alles in liefde open te breken, het is mijn plicht om jullie een nieuw begrip van liefde te geven, maar het is aan ieder van jullie om het te willen accepteren en begrijpen.

Ik breng het zwaard, ja, het zwaard van de liefde, dat het een van het ander scheidt en de energieën op één lijn brengt, want ik ben het en Aartsengel Michaël is het die alle energetische banden met de oudheid verbreekt – als jullie dat willen.

Want er heerst nog steeds vrije wil, het zijn uiteindelijk altijd jullie zelf op wie het aankomt.

En er moet hier op nog iets gewezen worden. Veel lichtwerkers kunnen het hoge licht nauwelijks verdragen en vallen terug in oude gewoontes. Elke opheldering die is uitgesteld, heeft nu effect, en de verkeerde voorstelling van liefde, die machteloos is in plaats van machtig, zorgt ervoor dat veel mensen terugvallen in de tot nu toe vertrouwde concepten hierover.

De machten van de oude tijd werken net zo lang, totdat een wezen zich ervan bewust wordt. Dan is de bodem gelegd voor de volledige oplossing ervan.

Kringloop van onzelfstandigheid

Er is nog iets dat hiervoor zorgt; veel mensen zijn gewend om antwoord te krijgen op hun vragen. Het bewust worden van de mensen brengt dat met zich mee. Veel zoekers op het pad, velen die tot de ‘spirituele scene’ behoren, zijn er aan gewend ergens een goeroe te vinden die hun vervolgens uitlegt wat ze niet begrijpen.

Wat de kerken vroeger deden, wordt nu gedaan door de “profeten”, de goeroes van deze tijd, nieuwe hogepriesters in nieuwe gewaden, maar eer bewijzend aan de oude goden.

In plaats van een beroep te doen op de zelfkennis, persoonlijke verantwoordelijkheid en Goddelijkheid van een wezen, kloppen ze zichzelf als “grote deskundigen”op de borst en vertellen dan eens dit, dan eens dat, waarvan ze zelf soms meer en soms minder begrijpen. Maar dat is genoeg voor de “zoeker”, het stelt zijn verstand tevreden en hij gaat verder totdat er nieuwe vragen oprijzen, waar mee men naar de gekozen goeroe gaat.

Daar door bleef de cyclus van onzelfstandigheid maar draaien, het werd van de gevestigde kerken naar het niveau van de spirituele zoekers verschoven; er kwamen nieuwe heren en nieuwe priesters, maar de methodes blijven vrijwel hetzelfde. Dit betekent dat het verstand als een gids voor kennis gebruikt zal blijven worden en niet het alwetende hart – en zelfs deze antwoorden worden niet van binnen geboren, nee, ze worden van buitenaf opgepikt via tweede en derde partijen.

Waarom sprak ik altijd in vergelijkingen toen ik op aarde was in de tijd van het tweede Jeruzalem? Zodat mensen konden reflecteren, zich er in konden verdiepen, in hun diepste wezen konden gaan, zodat ze het zelf echt konden begrijpen, omdat ze het zelf “ont-wikkelden”.

En waarom heb ik jou geadviseerd Jahn, om geen vragen van de mensen meer te beantwoorden, juist zodat de mensen met zichzelf gaan communiceren, zodat ze naar binnen gaan en niet langer aan het rad van onrust, de vragen die het verstand opwerpt, draaien.

Er zijn dus veel mensen die niet kunnen omgaan met alles wat nu gebeurt.

“Het is de grootste paradigmaverschuiving op het spirituele pad, want alles is in jullie zelf en niets is buiten jezelf te vinden, wat niet allang in jullie zelf aanwezig is”.

En dan is er liefde! En liefde heeft altijd te maken met de waarheid! Met de moed om de waarheid onder ogen te zien. Een liefdevol hart is de waarheid zelf en drukt deze uit waar het gepast is.

En de waarheid dat de werelden nu uit elkaar vallen, is iets dat sommige mensen nauwelijks kunnen verdragen omdat ze zo lang te hebben gewerkt om het 3D-vlak te behouden. Ze creëerden “cirkels van licht”, stuurden licht, gaven licht, creëerden liefde. En nu: voorbij.

Het is zo eenvoudig, geliefden, jullie hebben op dat moment adequaat gehandeld op basis van jullie ontwikkeling, in overeenstemming met jullie capaciteiten, jullie hebben veel bijgedragen aan deze opstanding die door jullie liefdevolle bedoelingen aan het rollen gegaan is. Maar nu is het belangrijk om dit te herkennen als wat het is – als deel van de tijd die nu voorbij is.

Nu is het tijd om jezelf te bevrijden van de vastgeroeste ideeën over hoe liefde eruit zou moeten zien. Nu is het belangrijk om liefde een stem te geven en niet te zwijgen, dat is benauwend omdat het verlamt en niet beweegt.

Samen gevat kun je zeggen dat de verkeerde voorstelling van liefde en van mij problemen in jullie verstand en irritatie in jullie veroorzaken.

JJK: Maar hoe kunnen mensen deze beelden laten verdwijnen?

JEZUS SANANDA: Het is altijd hetzelfde principe dat daar werkt, dat begint te werken, ongeacht wat de mens wil. En dat is waar het om gaat, want weet dat veel mensen zich aan deze beelden vastklampen, je zou het niet geloven. Ze hebben ze nodig om hun acties te rechtvaardigen. Want velen die geloven dat ze op het spirituele pad zijn, bevinden zich eigenlijk gewoon op een nieuwe lus die de oude patronen dient.

JJK: Ik heb vaak de indruk dat veel mensen geen afstand willen doen van hun huidige ideeën, dat valt me ook op, maar wat gebeurt er eigenlijk nu ze op 5D niveau aangekomen zijn?

JEZUS SANANDA: Er is een tijd van volledige opheldering die nu is begonnen. We moeten afwachten, dan worden mensen daar neergezet waar ze zich prettig voelen, waar ze zich zouden willen vestigen.

Een groot aantal mensen gebruikt ook op het “spirituele pad” de instrumenten uit de oude tijd. Dat ze daarmee nooit vooruit zullen komen, merken ze niet, net zolang tot ze bereid zijn dat geheel achter zich te laten.

“Zolang de antwoorden buiten zichzelf worden gezocht,
zolang zullen de mensen afdwalen, dat waar
gisteren de kerken voor zorgden, zorgen nu
de goeroes van deze nieuwe tijd voor”.

Als dit eenmaal is doorzien, begint de bezinning in kennis, in liefde en in waarheid – in de realiteit van al het leven. Al het andere is een illusie, omdat het pad naar God vol illusies is als er zelfs over de eenvoudigste zaken niet wordt nagedacht, omdat elke vraag een antwoord nodig heeft. In deze onrust blijft de stilte weg en HIJ komt alleen in de stilte en legt de antwoorden in je hart.

JJK: Mag ik je vragen iets te zeggen over hoe je de liefde eigenlijk “praktisch” moet leven?

JEZUS SANANDA: Dat is de gemakkelijkste zaak van de wereld. Wees het!

Dat betekent dat je op elk moment eerlijk, onverholen en duidelijk moet zijn, uit moet drukken wat jullie zien, indien dat gepast is, tegenover onwetendheid het weten zet wat in jullie ontwaakt is, heel natuurlijk en onbevreesd.

Liefde heeft genoeg aan zichzelf

Vraag niet wat er voor jullie inzit, vraag niet hoe het wordt geaccepteerd, vraag niet, zal ik iemand laten schrikken, vraag niet naar de gevolgen als je je stroom van liefde ontketent, vraag niet wie het dient, vraag niet naar het doel, naar de betekenis van de liefde die je verspreidt, want liefde verklaart zichzelf niet aan een afgestompt hart en heeft genoeg aan zichzelf wanneer het een open bewustzijn ontmoet.

Wees het! Dat is het. Geef alle “voorzichtigheid” op, leg alle verlegenheid neer, het is het meest natuurlijke gereedschap van een wezen, gebruik het dus ook vanzelfsprekend, en zet de liefde nooit in de schaduw, omdat het daar niet veel doet en zal verlammen, blind en doof, totdat het volledig verdwijnt.

“Liefde is als een vuur dat nooit uitgaat, terwijl sommigen worden verwarmd door dit vuur, worden anderen erdoor verbrand”.

En daar draait het nu allemaal om bij Gaia TERRA XX5. Liefde treedt met een nieuwe kracht naar voren. Dit vereist een nieuw “begrip” van liefde en een nieuw leven van liefde. Krachtig en vastberaden, wijzend en duidelijk, machtig en sterk – en niet iedereen die om liefde roept, bedoelt deze liefde die hier wordt beschreven, omdat velen nog steeds vertrouwen op de oude pracht en niet merken dat deze al lang vervaagd is.

JJK: De term ‘spiritueel toerisme’ komt nu in me op?

JEZUS SANANDA: Ja, dit is nog steeds wijd verbreid. Maar nu worden de mensen precies daarop gefocust, zodat ze kunnen beslissen of ze echt in het licht willen blijven en verder willen groeien met deze hoge lichttrilling, of dat ze nog het een of andere “avontuur” nodig hebben, want ook het spirituele pad heeft veel te bieden; veel te bieden van de illusie die altijd aanwezig is zolang men ervaring zoekt in dit heden.

Het ontwaken begon decennia geleden en nu komen we bij het allerbelangrijkste punt: wie is bereid om de ultieme waarheid te zien, waarin alle eerder verworven “waarheden” opnieuw worden gecontroleerd en, indien nodig, ook moeten worden opgegeven.

Wie blijft zijn nieuwe leven via de oude parameters definiëren en wie is er bereid een compleet nieuwe garderobe aan te trekken en eerst alle oude kleding weg te gooien.

Veel “zoekers” genieten van het “zoeken” en willen nog niet vinden. Deze mensen zijn heel onrustig en zodra de ene vraag is beantwoord, komen de volgende vragen; de stille observatie, het kijken, het laten zijn, een toestand vatten zoals die is, dat is niet hun bedoeling, ze laten zich altijd leiden en misleiden door het verstand zodat ze bezig zijn en blijven.

Dus ze denken dat ze aan het zoeken zijn en een lange weg hebben afgelegd, maar ze overwegen nooit de meest voor de hand liggende optie – alles zit in JEZELF.

En in de liefde, in het begrijpen en doorgronden van de liefde, toont zich de mate van begrip die een wezen heeft.

Waarheid is liefde en liefde is waarheid

JJK: Ik heb ook opgemerkt, dat als je vanuit liefde de waarheid uitspreekt, de mensen gewoon bang zijn voor de waarheid, in de angst vallen en dan van mening zijn, dat datgene wat gezegd wordt, liefdeloos is.

Op deze manier leiden deze mensen steeds weer de aandacht van zichzelf af, schuiven de verantwoording van zich af naar buiten en hoeven dan niet meer te kijken – dat, vind ik, komt nog steeds veel voor.

JEZUS SANANDA: Ja, zoals al gezegd, Jahn, het is de waarheid en de liefde. In werkelijkheid is alles liefde, en veel mensenkinderen zijn bang voor de waarheid omdat ze in zichzelf nog niet waarheidsgetrouw zijn. Elk patroon dat nog werkt, is een obstakel voor de waarheid, omdat je voor de waarheid enerzijds een verlichte geest nodig hebt, zodat je haar kunt aannemen, anderzijds zodat je haar herkent en niet meteen defensief wordt omdat een oud patroon zich bedreigd voelt in zijn bestaan.

De waarheid en de liefde zijn onafscheidelijk.

JJK: Ik weet niet hoe veel en hoe lang we al schrijven, maar ik ben nu best moe…,

JEZUS SANANDA: We maken goede vorderingen Jahn, binnenkort gaan we verder en is het boek compleet.

Afsluitend wil ik jou, die deze regels tot hier gelezen heeft, zeggen: jouw liefde kan alles! Maar ze kan niets als je haar blijft beperken, als je haar temt, op een verkeerde manier rekening met anderen houdt, doordat je haar macht en kracht door jouw terughoudendheid begrenst. Maak je niet langer klein, wees machtig en prachtig, wees het licht en wees de liefde en laat alle mensen daarvan deelgenoot worden; het maakt niet uit hoe zij het ervaren als jij jouw macht opeist.

De wereld verandert alleen als de liefde uit de schaduw naar het licht getild wordt.

Ik ben JEZUS SANANDA, voor altijd degene aan wie al het leven gehoorzaamt – aangezien ik liefde ben. En jij – jij bent mijn gelijke”.

LICHTWELTVERLAG  – JAHN J.KASSL

Vertaling: Petra / voor wakkeremensen.org