DE LIEFDE (deel 1)

DE LIEFDE (deel 1)

Gechanneld door:  Jahn J. Kassl, 24 april 2022

Boodschap van Jezus Sananda

 


“Liefde die niet van verontwaardiging schreeuwt heeft geen stem, liefde die onrecht niet benoemt is hol, liefde die niet opstaat en zich laat zien, die zich niet verzet waar het nodig is, is machteloos en tevergeefs, is niet eerlijk tegenover zichzelf en verdampt in de ether”.


Uit het nieuwe boek – SANANDA Openbaringen 2 (p.101 e.v.)

»De Liefde«, uit de 120e lichtlezing, video vanaf  0:39:50 minuten

DE LIEFDE – 5e Openbaring

Gaat heen …

Geliefde mensheid, jullie Lichten van Zijn, jullie Erfgenamen van de Hemel, jullie Hoeders van de werelden die jullie nu creëren door jullie keuzes om te ascenderen en te verankeren in het Licht.

Ik ben het Leven, de Liefde en het Licht – JEZUS SANANDA.

De liefde dus, het is liefde die je veredelt, verfijnt en je maakt tot wat je bent: VERFIJNDE SCHEPSELS GEBOREN UIT GODS SCHOOT!

Gaat heen en heb lief! Dat is het hoogste gebod, het is het enige gebod dat er uiteindelijk toe doet. Als hieraan gehoor wordt gegeven, worden alle andere eigenschappen, de “geboden”, vervuld, omdat alles voortkomt uit liefde.

In deze openbaring, de vijfde – het is de essentie van al het leven – gaat het erom je naar het punt te leiden waar je de liefde actief, bewust en alomvattend gaat gebruiken.

Dat je uit de passiviteit stapt die je nog steeds aan liefde toeschrijft, want liefde was tot nu toe voor jou een gevoel dat je moest doorstaan, dat moest ontstaan, dat mocht dienen, maar nooit machtig mocht zijn en zich mocht uitbreiden voor de ogen van de mensen van deze wereld.

Jullie beleefden de liefde in stilte, in de stille ontkenning van het leven zorgde de liefde ervoor dat je dit kon verdragen. Deze tijd is voorbij en komt niet meer terug.

Je hebt de tijd doorgemaakt waarin de liefde aan je werd verkocht door autoriteiten, slim gepresenteerd als een gevoel van onmacht; dus bleef je kalm en verdroeg je alles wat ze je lieten doorstaan, wat er van je werd verwacht, wat je werd afgenomen, altijd gelovend dat dit de manier was hoe liefde geleefd diende te worden, hoe haar te dienen en het op deze manier te huldigen, en haar daardoor tot leven te wekken.

Het tegenovergestelde gebeurde, het omgekeerde van wat je dacht, wat je deed, een volledige omkering van een kracht die machtig is, die de machtigste is in alle scheppingen, in een gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid.

De oude religies wisten heel goed hoe ze je onwetend moesten houden en maakten gebruik van de liefde die ze je aanboden en schaamteloos in je geheugen riepen.

Liefde, doordat de mens zichzelf opgeeft, door de mens die zich inhoudt, door de mens die in het reine komt met het lot, door de mens die verdraagt ​​wat hem wordt aangedaan door degenen die zichzelf daardoor een leven gunnen dat overvloed aan goederen brengt, terwijl degenen van wie het werd gestolen, uithongerden.

Allemaal uit naam van de liefde, omdat je een verkeerd beeld werd gegeven van deze levende kracht.

De katholieke kerk,

de religie die door mensen is geschapen om puur menselijke doeleinden te dienen, is de bewaarder van de duisternis, want ze heeft zich de liefde zelf toegeëigend, aangepast, in de schaduw verstopt om alle mensen zelf in het schaduwrijk te houden.

Liefde die niet van verontwaardiging schreeuwt heeft geen stem, liefde die onrecht niet benoemt is hol, liefde die niet opstaat en zich laat zien, die zich niet verzet waar het nodig is, is machteloos en tevergeefs, is niet eerlijk tegenover zichzelf en verdampt in de ether.

Ja, je bent voorgelogen, getroost met een hiernamaals vol liefde, waarin ik op je wacht, maar je hebt heel weinig gekregen voor deze wereld, nauwelijks de basisuitrusting, want liefde is de basis van een wezen, waar het ook is, waar het ook werkt.

Liefde is almachtig! Is de meest machtige, de meest krachtige energie van het Zijn!

Nu is het belangrijk voor je om de oude patronen die nog steeds in je werken op te lossen en de liefde weer opnieuw tot leven te brengen.

Werk met de liefde! Doe het alsjeblieft, en wel nu. Ga naar de mensen toe en weet dat je liefde alles kan doen –ze creëert realiteit en leven. Maar je mag haar niet langer verbergen, net zomin als je jouw licht mag verbergen, sta op en wees de liefde zelf.

Wacht niet tot je mijn liefde in het hiernamaals te zien krijgt, nee, want het moet nu gebeuren!

Stel het niet uit, want je bent geweldig als je liefhebt en je bent ellendig als je alleen in de schaduw van liefde leeft, omdat je de verkeerde beelden ervan in je oproept.

In de momentane tijd, vinden wereldveranderende gebeurtenissen plaats – ja, gebeurtenissen waardoor vele werelden veranderen. En er is maar één kracht die dit veroorzaakt: de liefde.

Duidelijk, machtig en ondubbelzinnig geldt nu voor ieder mens, die het vijfdimensionale niveau claimt, om lief te hebben, contact te zoeken en rechtop in de wind te blijven staan en door de liefde een ​​nieuwe realiteit te creëren.

Ga heen in vrede en liefde en je zult elke verandering bereiken, want een vredig hart en een liefdevol wezen heeft een vibratie die 13 tot de 13e macht hoger is dan een mens die bang is en blootgesteld is aan agressie.

Stap uit het passieve “liefde geven”, “licht zenden”! Wees het licht, wees de liefde!

In deze eindtijd zijn er nog steeds mensen die vinden dat ze „recht hebben op 5D”, waardoor oude patronen nog steeds aanwezig zijn. En jullie zelf hebben veel van deze patronen nog niet goed bekeken. Het wezen van de liefde is voor jullie daarom nog steeds een groot geheim.

De mensen wiens zielen nog niet mogen overgaan, maar desondanks nog voor een bepaalde tijd op 5D blijven, zijn jullie leraren, zodat jullie de macht van de liefde kunnen beginnen te leven.

Er is maar 1 sieraad in het bestaan dat elk wezen openlijk zou moeten dragen: de Liefde.

En niet, zoals voorheen, om ze verborgen te houden, zodat je voldoet aan de wensen van de heersers, zodat je kalm blijft ondanks het vele onrecht dat ze je hebben aangedaan.

Dat is voorbij, we zijn dat punt ver voorbij – energetisch, nog niet feitelijk – maar daar komt het op aan.

Want energie is tijdloos en als je eenmaal tijd opzij hebt gezet, bevind je je in de energie die er al is, gecreëerd door jullie liefhebbende harten.

Wat liefde is

  • Liefde is zoveel en er is zoveel wat jullie niet als liefde hebben gezien

  • Liefde schreeuwt. Liefde komt tussenbeide. Liefde spreekt tegen

  • Liefde handelt.

  • Liefde creëert “onrust”, als de rust die heerst bedrieglijk is.
     
  • Liefde is nooit bescheiden, want ze is het machtigste instrument van de schepping en “bescheidenheid” ligt buiten haar natuur.

“Liefde legt zichzelf niet uit, want ze is. Liefde is niet bang voor het andere, maar ontmoet het rustig. Liefde spreekt onrecht aan, drukt pijn uit, vergeeft alles, maar laat​​ niet alles zomaar toe!”

      • Liefde verdraagt en verdraagt niet!

      • Liefde schenkt en schenkt niet!

      • Liefde is stil en niet te overhoren!

      • Liefde is in het hart en stroomt continu uit het hart naar buiten!

      • Liefde staat op de hoogste plek in het dorp, is het hoogste monument op het
         stadsplein en is op aarde de kracht die het diepst verankerd is in Moeder Aarde
         zelf.

En jullie, jullie hebben deze kracht tot nu toe verstopt, haar innerlijk verborgen; zeker, daar komt ze vandaan, maar jullie hebben haar maar zelden naar buiten laten gaan.

Het duister vertrekt, zo gauw je het duister de liefde tegenoverstelt, niet als je deze ontmoeting ontwijkt en vlucht in je eenzame waarneming van de liefde.

„Noem de dingen bij hun naam“

– hoe vaak wordt dat niet gezegd! Doe het in liefde en door de liefde, dat is “actie” en niet de passiviteit waarin jullie tot nu toe automatisch zijn afgegleden. Als het nodig is om je stem te verheffen, de liefde een gezicht te geven, doordat je de dingen benoemt die in je hart branden en op het puntje van je tong liggen.

Liefde is het stille Zijn in God en is het logische zichtbaar worden van Gods bedoeling wanneer ze zich beperkt voelt, wanneer ze wordt gehinderd in haar uitdrukking, in de kracht en in de macht die ze zou moeten zijn op alle niveaus van het Zijn.

Dus heb lief, jullie zonen der mensen en jullie dochters van de Ene God. Dat is jullie opdracht. Minder is niet genoeg, want daarmee beperk je jezelf en blijft jullie Goddelijke status voor jezelf onherkenbaar.

Alleen door de liefde zijn jullie Goddelijk – door de liefde die zich in alle vormen uitdrukt, en niet door een liefde die verkeerd wordt begrepen en alleen zichzelf beperkt in haar macht, kracht en energie.

Ik ben Jezus Sananda, mijn leven op aarde was aan dit doel gewijd, om de mensen aan hun kracht te herinneren en ze in hun macht te brengen, zodat ze op een andere manier met de richtlijnen van de heersers omgaan en uiteindelijk aan hen ontsnappen, omdat ze hen als onderdeel van de misleiding, als deel van het spel kunnen zien.

Nu, in de tijd dat de wereld ascendeert, als de aarde weer in het licht wordt teruggebracht, is het belangrijk om de liefde een nieuwe, haar voorouderlijke plek terug te geven, want echt: jullie zijn machtig, als jullie jezelf door de grenzeloosheid van de onvoorwaardelijke liefde die boven alles en iedereen uitstijgt, uitdrukken.

Lieve Jahn, mijn geliefde broeder uit het licht, ik verheug me zeer op het gesprek* hierover, want echt:

De mensen zullen veranderd zijn als ze deze regels volgen en als ze hun kracht en macht, die de liefde ze zal geven, weer terugkrijgen.

“Gaat heen en wees een waardige dienaar van de Liefde, en tegelijkertijd van de Heer”.

In oneindige liefde
JEZUS SANANDA

Vertaling: Petra / voor wakkeremensen.org