»DE LAATSTE GENERATIE« – Gesprek met Meester St. Germain

»DE LAATSTE GENERATIE«

Jahn J. Kassl, 18 februari 2024

 

Gesprek met Meester St. Germain


Zo gebeurt het dat er gebeurtenissen plaatsvinden die ook jonge mensen tot nadenken stemmen en hen inspireren om op nieuwe manieren te denken en zich op een andere manier te gedragen. De matrix waarmee ze vertrouwd zijn scheurt en wordt kwetsbaar op vele niveaus, wat betekent dat dingen die voorheen vanzelfsprekend waren niet meer werken en het leven, hoe goed gepland ook, onvoorspelbaar wordt. Jongeren krijgen het verkeerde leven te zien. Je kinderen zullen zich tot jou, de ouders, en tot hun ouderen wenden. Ze zullen je advies en hulp graag aannemen. Ze zullen zich openstellen voor de werkelijkheid en wat voor hen vandaag volkomen onbegrijpelijk was, zal begrepen worden. De jongere generatie zal ook wakker worden voor het deel dat nodig is voor wereldwijde verandering. De noodzakelijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Alles zal gebeuren op het juiste moment, op het juiste uur.


»De laatste generatie«

Het ligt aan ons!

JJK: Telkens als ik tijd doorbreng met jonge mensen en me bewust word van hun levensconcepten, heb ik weinig hoop op het succes van verandering. Veel 14- tot 30-jarigen – en ik ken er een paar – voelen zich erg op hun gemak in de matrix en gaan mee in de uiterst zorgwekkende ontwikkelingen. Iemand vertelde me eens dat ik er gewoon te oud voor was, dat ik niet begreep hoe geweldig een chip onder de huid was omdat je geen creditcards meer bij je hoefde te hebben. Natuurlijk volgen deze mensen het officiële verhaal op alle gebieden: Klimaat, immigratie, Corona, oorlogen, Rusland/Oekraïne, AI – wat ze leren van de media is voor hen de waarheid en iedereen die het er niet mee eens is, is intolerant of “a-sociaal”, een complottheoreticus of nazi. Kan de wereld en de mensheid gered worden – zeker niet met DEZE jongeren. Gisteren nog observeerde ik weer wat jongeren en weer kwam de gedachte bij me op dat de veel geciteerde “laatste generatie” echt bestaat, alleen zijn wij het!

De oudere vrouwen en mannen, moeders en vaders, die hun gezicht lieten zien bij de demonstraties tegen het coronavirus, die ongevaccineerd bleven en kritische vragen stelden terwijl anderen plichtsgetrouw meespeelden met het systeem. Wie anders dan wij, de oudere generatie, kunnen onze kinderen en kleinkinderen redden van een dystopische toekomst? Als we op de jongeren rekenen, is de strijd verloren. Wij, de generatie van 40+, kunnen en zullen deze ramp afwenden. Mijn conclusie is dan ook: natuurlijk zijn er ook wakkere jongvolwassenen, maar de overgrote meerderheid van deze jongeren is zo verankerd in het systeem dat ze de naderende slavernij niet meer als zodanig kunnen herkennen.

De filosoof Theodor W. Adorno (1903 – 1969) zou hebben gezegd: “Ik ben niet bang voor de terugkeer van de fascist in het masker van de fascist, maar voor zijn terugkeer in het masker van de democraat.” En dat is precies wat zoveel mensen niet kunnen zien!

De “laatste generatie” is te vinden in de oudere generatie, en dat zijn wij, want wij zijn de laatste mensen op deze aarde die nog weten hoe vrijheid voelt.

We weten dat alles wat ons nu als vooruitgang wordt verkocht direct leidt tot totale controle. We zien het nieuwe fascisme aankomen in de vorm van democratie of communisme en het is aan ons om stand te houden in deze strijd en deze strijd te winnen – vooral voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Karl en ik hebben het hier gisteren over gehad en we kwamen allebei tot de conclusie: “Het is aan ons!” Is dat waar of hebben we het mis?

Vrijheid baant zich een weg!

MEESTER ST. GERMAIN: De dagen van de duistere en beperkende wereld zijn geteld. Vrijheid baant zich een weg op alle fronten! Niets dat is bedacht voor de dystopische toekomst van deze mensheid zal standhouden! Alles zal voorbijgaan, vernietigd worden en oplossen als de dikste mist in de zon.

Er is geen twijfel mogelijk: jullie zijn de LAATSTE generatie van de OUDE mensheid en tegelijkertijd zijn jullie de EERSTE generatie van de NIEUWE mensheid.

Want velen van jullie zullen het begin van de Nieuwe Tijd in dit bestaan meemaken. Het grootste wonder van de mensheid wordt door jullie mede geschapen en jullie zullen het ook ervaren! Zo vindt er verandering plaats in alle geledingen van de samenleving.

Want zelfs als de jongere generatie nauwelijks kennis heeft van de achtergronden en geen voorstelling heeft over de slechtheid van de achtergrondkrachten, moeten deze mensen niet als collectief worden overgenomen door het duistere ras van deze aarde en naar de dystopische tijdlijn worden geleid.

Het is een strijd die nu gestreden moet worden, en deze strijd wordt gestreden door de beproefde en wijze, door de oprechte en waarachtige, door de moedige en assertieve lichtstrijders van het eerste uur. Deze strijd wordt door jou gevoerd.

Scheuren in de matrix

Zo gebeurt het dat er gebeurtenissen plaatsvinden die ook jonge mensen tot nadenken stemmen en hen inspireren om op nieuwe manieren te denken en zich op een andere manier te gedragen. De matrix waarmee ze vertrouwd zijn scheurt en wordt kwetsbaar op vele niveaus, wat betekent dat dingen die voorheen vanzelfsprekend waren niet meer werken en het leven, hoe goed gepland ook, onvoorspelbaar wordt. Jongeren krijgen het verkeerde leven te zien.

Je kinderen zullen zich tot jou, de ouders, en tot hun ouderen wenden. Ze zullen je advies en hulp graag aannemen. Ze zullen zich openstellen voor de werkelijkheid en wat voor hen vandaag volkomen onbegrijpelijk was, zal begrepen worden.

De jongere generatie zal ook wakker worden voor het deel dat nodig is voor wereldwijde verandering. De noodzakelijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Alles zal gebeuren op het juiste moment, op het juiste uur.

JJK: Wat me op dit moment het meeste zorgen baart is het “vertrouwen in technologie” van deze jonge mensen! Iedereen die ik ken betaalt met zijn mobiele telefoon, ze hebben nauwelijks contant geld bij zich. Ze streamen films op Amazon, Netflix of Disney en denken nergens aan. Vakantie, mooie kleren, plezier en een carrière – dat is alles wat veel van deze jongeren op hun netvlies hebben. Er worden geen spirituele vragen gesteld – de zin van het leven ligt in consumptie en amusement…! Dat is alles wat ik zie bij de meesten van hen. Zelfs de coronacrisis wordt achteraf niet in twijfel getrokken, mRNA-gevaccineerd – so what – gewoon geen vragen stellen, gewoon de ogenschijnlijke comfortzone niet verlaten.

En als ze kritisch zijn, laten ze zich door hun ouders in een SUV naar klimaatdemo’s rijden, drinken ze Starbucks koffie uit een papieren beker, die ze vervolgens gewoon in de wei weggooien – en als ze gestrest zijn, nemen ze het vliegtuig om op vakantie te gaan. Die vervelende CO₂ speelt niet zo’n grote rol als het gaat om je eigen aandeel.

Het credo van veel jonge mensen is om van het leven te genieten en geen vragen te stellen die het leven zouden kunnen verstoren.

Soms, als ik dit van dichtbij zie en observeer, voel ik me echt ziek – en ik krijg er altijd hoofdpijn van. Het is bijna ondraaglijk hoe kritiekloos en onnadenkend de meeste jonge mensen de propaganda van het systeem accepteren!?

MEESTER ST. GERMAIN: In feite wordt het bewustzijn van deze mensen een handje geholpen. Degenen die op zielsniveau voor de dystopische tijdlijn hebben gekozen, zullen gewillig de richtlijnen van het systeem blijven volgen.

Deze mensen zullen zelfs bij schokkende gebeurtenissen niet afwijken van hun comfortabele pad, waarin ze het denken en voelen aan anderen overlaten.

Heel anders zijn de jonge mensen die verstrikt zijn geraakt in deze matrix, die zijn overgenomen door negativiteit, ook al zijn ze gegrond op een creatief zielenplan.

Deze jonge mensen zullen in de omwentelingen die nu volgen hun wake-up call herkennen en zich daarop afstemmen. Als een wederopstanding zullen veel mensen hun leven 180 graden omdraaien en niet meer herkenbaar zijn.

Vertrouw daarop en reken erop dat ook jullie kinderen bevrijd zullen worden van de drugs van deze matrix en tot genezing gebracht zullen worden. Deze tijd komt eraan en is heel dichtbij, want jullie zijn de LAATSTE GENERATIE van deze mensheid en de EERSTE GENERATIE van de NIEUWE AARDE die nu aan het ontstaan is.

JJK: Dus volhouden en je zenuwen in bedwang houden, zoals de berichten vaak zeggen?

MEESTER ST. GERMAIN: Vertrouwen verspreiden en standvastig zijn in de zekerheid dat alles goed zal komen.

Plaats dit diepe anker van oervertrouwen in al wat is en je zult deze kritieke fase van ascensie meester worden.

Kritieke fase?

JJK: Wat is er „kritiek“ aan deze fase?

MEESTER ST. GERMAIN: Het destructieve element dat wordt ontketend door de duistere krachten, de potentiële dreiging van het uitsterven van grote delen van de mensheid, waar deze krachten zeker over nadenken. En hoe strakker de strop om hun nek wordt – letterlijk – hoe wanhopiger ze worden. We bevinden ons nu in deze kritieke fase!

Daarom is het nu tijd om alle liefdesenergie te mobiliseren waartoe je in staat bent: vrede, liefde en eenheid – daar gaat het nu om. Het is nu tijd om dit innerlijk te manifesteren en je los te maken van de drama’s die zich dagelijks voor jullie ontvouwen en in beelden naar jullie huiskamer worden getransporteerd.

Blijf innerlijk in liefde, blijf innerlijk in vrede! Laat je niet provoceren of uitlokken tot vergelding! Niets van dit alles heeft een plaats op de NIEUWE AARDE of in de harten van de NIEUWE MENSHEID.

Ontmoet de mensen die je niet begrijpen met begrip! Moedig een neutrale houding aan tegenover de mensen die je afwijzen of vijandig tegenover je staan. Zorg ervoor dat je haat met liefde beantwoordt – dan is alles gedaan wat in deze kritieke fase gedaan moet worden. Dit is jullie meesterproef – en jullie zullen slagen als jullie de kennis die jullie hebben opgedaan over de aard van energie in praktijk brengen.

Wat jullie de afgelopen jaren in jullie hart hebben gerealiseerd, wil nu in de buitenwereld bevestigd worden. Gedraag je als de goden die jullie zijn: vrij en soeverein – en in liefde.

Ik ben altijd bij jullie!

Ik ben MEESTER ST. GERMAIN

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org