DE KUST VAN JE VERLANGEN – Gesprek met Meester Lao Tzu

DE KUST VAN JE VERLANGEN

Jahn J. Kassl, 10 mei 2024

 

Gesprek met Meester Lao Tzu


Het is ongemakkelijk om het comfort van wat bereikt is op te geven. “Successen” creëren traagheid in onvolwassen zielen, terwijl volwassen zielen door succes boven zichzelf uitgroeien. Groei is altijd een proces van vele decennia en het volwassen worden van een ziel is een proces van eonen.


18 januari 2019 (uit het boek „Lichtspur in das goldene Zeitalter”)

De kust van je verlangen

Als lichtboodschappers het kamp wisselen

JJK: Wat mij bezighoudt is de vraag waarom zoveel hoogbegaafde lichtambassadeurs, healers en degenen die al lange tijd energetisch “succesvol” werken, nu verstrikt raken in hun eigen problemen. Sommigen ontkennen het – anderen lijden onder grote tegenslagen. Zelf heb ik in mijn directe omgeving herhaaldelijk ervaren hoe mensen met een hoge aanleg plotseling omslaan naar het duister. Waarom?

LAO TZU: Een wijs man is iemand die geleidelijk zijn demonen temt. Hij is wijs als hij handelt als een stille waarnemer van zijn ideeën, wonden en meningen. Wijs is hij die zijn genezingen niet uitstelt en toch kalm blijft in zijn handelen.

Geliefde mensen, wees wijs!

Vandaag de dag wordt ieder mens naar de bron van het leven geleid.

De bron maakt geen onderscheid tussen mensen met een hoog potentieel en mensen met een laag potentieel. In deze tijd biedt de Bron iedereen de kans om te herkennen wat ze nog niet hebben herkend.

Vooral mensen met grote missies worden nu onder de loep genomen en uitgenodigd om eens goed naar zichzelf te kijken. Als je een meester wilt zijn of worden, gaat het altijd om het geheel en moet je bereid zijn je er volledig aan te geven.

JJK: “Wat je wilt comprimeren, moet je eerst goed laten expanderen”, las ik vandaag, een uitspraak die wordt toegeschreven aan meester Lao Tzu.

LAO TZU: Deze “expansie” beschrijft waar het allemaal om draait. Veel individuele lichtwezens hebben hun eigen transformerende werk de afgelopen jaren verwaarloosd.

Terwijl ze hun “helende” activiteiten en opdrachten met grote kracht en vaak met veel succes uitvoerden, verslapte de zelfobservatie. Het resultaat was een lange pauze in zelfgenezing.

Nu worden deze mensen hieraan herinnerd en raken ze verstrikt in hun eigen problemen. Het kosmische licht van de bron begint alle schaduwen op te lossen – tenzij iemand er bewust afstand van houdt.

JJK: Waarom verzetten zoveel van deze mensen zich tegen hun eigen transformatie of waarom stappen sommigen zelfs over naar het andere kamp?

LAO TZU: Spieren die niet worden bewogen atrofiëren. In het ergste geval leidt dit tot fysieke immobiliteit. Als dit eenmaal gebeurd is, is het heel moeilijk om jezelf weer bij elkaar te rapen. Hetzelfde geldt voor spirituele oefeningen. Wie lange tijd niets of heel weinig doet, verliest de oefening en loopt het risico af te glijden naar een schijnwereld en schijnwaarnemingen.

Nu worden veel van deze mensen geconfronteerd met hun weigering om te transformeren en dit leidt tot heel verschillende reacties. De houding van ware nederigheid en zelfreflectie is de meest gepaste reactie hierop, maar een die maar heel weinig mensen willen geven.

Waar draait het bij transformatie om?

JJK: Waar gaat deze transformatie eigenlijk over? Hoe kunnen mensen hun angsten benaderen als ze bang zijn?

LAO TZU: Door rustig en zonder oordeel over zijn angsten na te denken.

JJK: Maar hoe zit het met mensen wier angsten zo groot en goed verborgen zijn dat ze in principe alles wat met angsten te maken heeft ontkennen en niet eens in staat zijn om deze overweging te maken? Ik ken genoeg mensen die stereotiep beweren dat ze geen angsten meer hebben? Deze zijn echter zo diep verborgen dat mensen er geen enkele toegang of waarneming van hebben.

LAO TZU: Het is de weg die hen naar hun doel brengt en niet hun actieve doen of herkennen.

Pas als alles is “samengeperst” kan de expansie beginnen – of andersom. De levenservaringen die iemand voor zichzelf heeft gekozen, moeten geleefd worden voordat er een terugkeer kan plaatsvinden. Voor de zeer hoog begaafde lichtwezens die nu – in plaats van direct terug te keren naar het licht – een ander pad nemen, betekent dit dat ze besloten hebben precies dat te doen.

Bewust of onbewust wordt ieder mens door het schip van het leven naar de kust van zijn verlangens geleid.

De meesters onder jullie leggen nu het meesterexamen af. Het ego moet daarbij volledig verdampen. Deze uitdaging wordt vaak afgewezen en cruciale kwesties blijven onopgemerkt. Om het ego te laten verdampen, moet je het overtuigen. Het is ongemakkelijk om het comfort van wat bereikt is op te geven. “Successen” creëren traagheid in onvolwassen zielen, terwijl volwassen zielen door succes boven zichzelf uitgroeien. Groei is altijd een proces van vele decennia en het volwassen worden van een ziel is een proces van eonen.

Handelen door niet te handelen

JJK: Ik las ook de volgende zin: “handelen door niet te handelen.” Wat betekent dat?

LAO TZU: Sta je eigen ontwikkeling niet in de weg door nutteloze activiteiten – het gras groeit vanzelf en de onopgeloste kwesties zullen zich aan je openbaren. Het belangrijkste is om te handelen wanneer een gewond deel van je ziel genezing nodig heeft, wanneer het moment is gekomen om actie te ondernemen en het niet te negeren.

Wachten op wat verschijnt betekent niet inactief zijn, maar juist het tegenovergestelde. Dit vraagt je uiterste aandacht. Zuiver observeren betekent liefdevol de wonden accepteren die geheeld moeten worden, niet-oordelend kijken naar wat er in je bestaat en jezelf met tederheid behandelen.

Het is een prachtige ervaring om je eigen transformatie niet als ‘werk’ te ervaren, maar als een liefdevolle ontmoeting met jezelf.

Angsten voor de eigen demonen kunnen in het begin voorkomen. Geleidelijk aan verandert dit echter in een diep verlangen naar genezing. Op een gegeven moment is dit verlangen groter dan welke angst dan ook.

JJK: Het is de eerste boodschap die ik van MEESTER LAO TZU ontvang. Maakt het uit van wie ik een lichtvolle boodschap ontvang of is dat in principe van minder belang, omdat alle boodschappen toch vol licht zijn?

LAO TZU: Wat belangrijk is, is de energie waarin de boodschap over een bepaald onderwerp door je heen stroomt. Dit omvat altijd de energie van de boodschapper. Wat mensen raakt zijn niet zozeer de woorden, maar de energie tussen de woorden – soms voelen ze zich liefdevol beschermd, dan weer streng vermaand en dan weer georiënteerd door de energie van helderheid.

Alles draait om het bereiken van de harten van mensen voor het specifieke onderwerp en hen open te stellen voor het licht van de bron.

Daarmee neem ik afscheid voor vandaag.

Laat het werk dat gedaan moet worden niet liggen en sta je eigen verandering niet in de weg door nutteloze activiteiten.

LAO TZU

Nederlandse vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org