DE HEMEL OP AARDE IS NABIJ! – De aartsengelen

DE HEMEL OP AARDE IS NABIJ!

Jahn J. Kassl, 17 juni 2022

 

De aartsengelen


Wees zonder angst, maar vol moed en vertrouw op God! Want zelfs als de gebeurtenissen onvoorstelbaar zijn, zul je veilig en liefdevol door deze uren van ineenstorting en omwenteling worden gedragen.


De hemel op aarde is nabij!

Met God voorbereid zijn

Geliefde mensen,

bereid jullie voor op het grote moment van de omwenteling, op het uur dat komt en moet komen zodat de wereld zich weer volledig op het licht kan oriënteren en de mensheid daardoor ontwaakt.

Wees zonder angst, maar vol moed en vertrouw op God! Want zelfs als de gebeurtenissen onvoorstelbaar zijn, zul je veilig en liefdevol door deze uren van ineenstorting en omwenteling worden gedragen.

De ascensie van de mensheid is al eeuwenlang aangekondigd en net zo lang hebben jullie je er in verschillende levens op voorbereid. Nu is de tijd van de waarheid gekomen en de tijd van het licht is aangebroken. Geen korreltje zand blijft op de plek waar het tot nu toe lag.

Alles verandert en alles verandert zich ten goede, naar het lichte, naar het verhevene – alles wordt God´s gelijke.

Want eenheid onder de mensen kan er onder de huidige omstandigheden niet komen, het kan pas ontstaan als jullie innerlijk nieuw worden en jezelf completteren!

Wandel door de naderende uren der waarheid met GOD, versterk jezelf met ZIJN liefde en kijk uit naar je spirituele familie. Want die is zowel op aarde als in de hemel – en de hemel komt nu naar beneden en opent zich voor je.

KI-Matrix

De tijd van eenzaamheid, van goddeloosheid, gebrek aan licht en gebrek aan liefde eindigt – een nieuwe tijdskwaliteit heeft de planeet aarde omhuld. De matrix van angst waarin de mens evolueert naar een kunstmatige intelligentie blijft alleen bestaan voor degenen die zichzelf in zo’n wereld willen ervaren.

Alle mensen die deze realiteit uit de grond van hun hart afwijzen, stijgen op, keren terug naar huis en vinden zichzelf terug in de omhelzing van God.

Het wordt je vandaag geopenbaard: God roept je terug naar de bron, je ziel heeft erop gewacht – al eonen – en je hart heeft er hartstochtelijk naar verlangd – sinds een eeuwigheid.

De koude wereld heeft geen toekomst meer. Het leven van een mensheid verenigd door liefde en verbonden in waarheid krijgt vorm – onherroepelijk, vandaag, hier en nu.

Het is aan jullie verkondigd!

Dus gaat heen en prijs de dagen die nu komen, want de hemel op aarde is nabij en wordt waarheid.

Jij echter, leef zonder angst deze laatste dagen op een wereld die je vreemd is geworden en waar je niet meer bijhoort.

Maar jou zal geen onrecht of kwaad overkomen, want de Levende is in jou en jij bent in ZIJN genade.

Wij zijn de hoeders van de werelden
DE AARTSENGELEN

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org