DE GROTE KNAL (deel 2) – Boodschap van Jezus Christus

DE GROTE KNAL (deel 2)

Jahn J. Kassl, 26 september 2022

Boodschap van Jezus Christus


Wat jullie tot nu toe hebben gezien aan verzet, ongehoorzaamheid en moed, in de revolutionaire geest van vrijheidsbewegingen en aan opstanden, was slechts het begin. Om deze verandering te laten slagen, zijn wakkere mensen nodig die actie ondernemen. Het is noodzakelijk om actief deel te nemen aan het ascensieproces – want deze verandering leidt tot ascensie – en om het mee vorm te geven. Dit proces, waarbij steeds meer mensen in actie komen, wordt nu in gang gezet. Het oude gaat met luid gebrul ten onder en de beste manier om dit proces te bevorderen is om, geïnspireerd door je ziel, te doen wat nodig is op het juiste moment en op de juiste plaats.


De grote knal (deel 2)

Het rijpt …

JJK: De “steenpuist” zal barsten! (Zie de grote knal, deel 1) Ik begrijp het zo: naarmate er steeds diepere kloven ontstaan, zullen steeds meer mensen in opstand komen en niet alleen een nieuw, rechtvaardig systeem eisen dat gebaseerd is op vrede en eenheid, maar het zelf opheffen. Geschoktheid zal gepaard gaan met verwondering.!

JEZUS CHRISTUS: Zo gebeurt het dat in elke verschrikking genezing schuilt. Ja, de mensheid staat op en zal verder opstaan.

Wat nu al te zien is, en tot nu toe slechts voor een minderheid geldt, zal uitgroeien tot een onvoorstelbaar krachtige beweging – deze wordt nu volwassen. Wat jullie tot nu toe hebben gezien aan verzet, ongehoorzaamheid en moed, in de revolutionaire geest van vrijheidsbewegingen en in rebellie, was slechts het begin.

Om deze verandering te laten slagen, zijn wakkere mensen nodig die actie ondernemen. Het is noodzakelijk om actief deel te nemen aan het ascensieproces – want deze verandering leidt tot ascensie – en het mee vorm te geven. Dit proces, waarbij steeds meer mensen in actie komen, wordt nu in gang gezet.

Passiviteit is geen optie meer! Alleen de wijzen en de heiligen die geboren zijn voor een leven in afzondering verrichten op deze wijze hun goddelijke dienst aan de mensheid. Daarbuiten worden alle mensen opgeroepen om in actie te komen en zichtbaar of onzichtbaar, hoorbaar of stil op te komen voor het nieuwe leven.

Het oude gaat met luid gebrul ten onder en de beste manier om dit proces te bevorderen is om, geïnspireerd door je ziel, te doen wat nodig is op het juiste moment en op de juiste plaats.

Laat je leiden door je ziel, want die wordt geleid door God. Zo zul je altijd het licht zijn en je medemensen op het juiste moment op het licht wijzen.

Zullen er veel mensen sterven?

JJK: Nu de energie wordt opgebouwd voor de “grote knal”, hoe zien de energiecrisissen, oorlogen, pandemieën en dergelijke eruit? Grote angsten worden hier nog steeds aangewakkerd. Zal de massa zich hierdoor blijven laten leiden en controleren? Wat gebeurt er nu met degenen die de corona gentherapie hebben ondergaan? Zullen velen sterven of is er hoop?

JEZUS CHRISTUS: Zolang het beest van de boosaardigheid niet volledig is verslagen, haalt het uit en verspreidt het angst en vrees – en zolang de individuele mens geboeid, als het konijn voor de aanval, naar dit tafereel staart, blijft hij in het spel en maakt hij deel uit van de verdoemingen.

Alleen zij die zich bewust zijn van de scène kunnen een veilige plaats daarbuiten innemen. Daarom wordt in dit verband nog steeds het grootste belang gehecht aan bewustzijnswerk!

Eenieder gebeurt naar zijn wil en naar de behoeften van zijn ziel. Ervaringen willen worden geproefd tot het punt van volledige verzadiging. Ontwikkelingen moeten worden voltooid voordat het volgende hogere stadium van spirituele involutie kan worden beklommen.

Ja, grote groepen mensen worden van deze wereld weggenomen! Zij gaan in harmonie met hun ziel, want zij willen niet deelnemen aan deze ascensie.

Zij waren slechts gasten in dit stuk, toeschouwers en geen acteurs die actief deelnamen of de scènes wilden vormgeven. Zij zullen deze ervaring op een ander tijdstip op een andere aarde beleven. De mensen die nu opstijgen zullen in een verre toekomst hun Opgestegen Meesters zijn.

Zullen veel mensen van de corona-gentherapie worden genezen?

JJK: Zullen veel mensen van de corona-gentherapie worden genezen? Ik denk vooral aan degenen die tegen hun wil zijn ingeënt, zoals ouders die zich hebben laten inspuiten om hun eigen kinderen in het ziekenhuis te mogen bezoeken, of mensen die afscheid wilden nemen van stervenden maar zonder de injectie niet in een verpleeghuis of ziekenhuis werden toegelaten. Een tijdlang kon je niet eens de grens over zonder vaccinatie. Mensen werden van elkaar gescheiden en dit leidde ertoe dat velen deze “therapie” ondergingen.

Wat is de procedure of het onderscheid hier? Wie ontvangt de genade van genezing en wie wordt daarvan uitgesloten?

JEZUS CHRISTUS: De goddelijke wetten gehoorzamen aan de goddelijke orde van de liefde. Ieder mens die uit liefde en niet uit angst voor zijn eigen ondergang tot dit lichamelijk letsel werd bewogen, zal alle mogelijkheden tot genezing vinden – in deze wereld of in de andere: het zal deze zielen goed gaan en het goede zal tot hen komen! Maar de mensen die hun eigen leven wilden beschermen door deze interventie zullen het verliezen.

Zo gebeurt het! Zo is het – nu en altijd!

We sluiten onze bijeenkomst vandaag af in het licht van de waarheid.

Mijn liefde is bij hen die mij verwachten.

Mijn liefde is bij jou.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org