DE DRUK UIT HET LEVEN HALEN – Boodschap van God.

DE DRUK UIT HET LEVEN HALEN

Jahn J. Kassl, 12 maart 2023

 

Boodschap van God


Groei heeft lichtheid en vreugde nodig. Dat groei druk nodig heeft, is het concept van de oude tijd dat nu overwonnen wordt. Op de Nieuwe Aarde, die nu steeds meer ruimte krijgt in jullie bewustzijn, is druk geen leermiddel. Druk is geen geschikt middel voor zielsontplooiing en is geen motivator. Vreugde en lichtheid, leren uit innerlijke gedrevenheid, uit natuurlijke nieuwsgierigheid, uit de behoefte van de ziel zijn nooit verbonden met druk, maar altijd met vreugde.


De druk uit het leven halen

Bewustzijnswerk in de genade van God – deel 2

Begin van de 125e lichtlezing

De vicieuze cirkel doorbreken

Geliefde mensen,

Net zoals je perfectie in twijfel kunt trekken, kunt oplossen en kunt transformeren in volkomenheid, kun je ook DRUK uit je leven verwijderen.

Tegenwoordig zijn jullie omringd door drukverschijnselen – elektromagnetische druk, energetische smog uit de ether, drukkende concepten uit de opvoeding of existentiële druk drukken op je psyche en lichaam.

Daarnaast zijn alledaagse zorgen en voortdurend terugkerende angsten wijdverbreid en ze worden in je ziel opgeslagen als druk creërende gedachten en emoties. Het is een cyclus die doorbroken moet worden, want hoe kun je vrij zijn als de DRUK zich voortdurend om je heen opbouwt en zich in je verspreidt?

Hoe is het dan mogelijk om rustig om te gaan met alles wat er is? “Hoe is het mogelijk dat ik vrij ben van angsten en zorgen, terwijl de halve wereld lijkt te verdrinken in angsten en zorgen?”, vraag je je af?

We willen dit bewustwordingsproces nu starten en op gang brengen door je handvatten te geven voor je dagelijks leven.

De belangrijkste stap

Zoals bij elk bewustwordingswerk is de EERSTE STAP de BELANGRIJKSTE:

Je moet inzien dat je onder DRUK staat en dat je JOUW DRUK doorgeeft aan anderen, omdat je op de een of andere manier met je eigen druk wilt omgaan. Vraag jezelf af:

• Sta ik onder druk of ben ik grotendeels ontspannen?

• Kunnen mijn energieën vrij stromen en heb ik het gevoel dat ik in de stroom van het leven zwem?

• Heb ik geduld of ben ik als een kind dat niet kan wachten op zijn verjaardag?

• Geef ik druk verder, door mijn medemensen tegemoet te treden met onredelijke verwachtingen?

Sta je onder druk – en zo ja – wees je daar dan nu van bewust. Als kalmte, vrede en sereniteit je constante metgezellen zijn, dan hoef je nu niets te doen …

Pauzeren …

Vraag jezelf nu af: “Ben ik bereid mijn innerlijke druk los te laten en ELKE externe druk, ALLE drukkende energieën uit de omgeving af te wijzen en te verwerpen?”

Pauzeren …

Wil je blijven leven met DRUK, op welk niveau dan ook? Nee? Wend je dan met de volgende affirmatie tot mij, die ALLES IS, en jezelf die ALLES IS – in mij.

Affirmatie

Ik, (noem hier je naam),

vraag om de opheffing van alle situaties en omstandigheden in mijn leven die druk uitoefenen en druk maken. Ik ben waardevol door kalmte, innerlijke vrede en ben in sereniteit. Ik ben bereid me open te stellen voor het Goddelijke en aardse verschijnselen en gehechtheden volledig van me af te laten vallen.

Ik vraag GOD, die in mij is en die ik in HEM ben, om deze genade van bevrijding. Mijn druk gaat weg, ik adem vrij en leef in het licht.

SUREIJA OM ISTHAR OM

(Einde affirmatie)

Zeg deze affirmatie 3 keer achter elkaar gedurende 3 opeenvolgende dagen. Ga 20 minuten in stilte en je waarneming zal onmiddellijk veranderen. Uiteindelijk zul je jezelf of je medemensen nooit meer onder druk zetten of druk aan je omgeving opleggen.

Bestaat „gezonde druk?“

JJK: Bestaat er zoiets als „gezonde druk?“

GOD: Nee! Druk is altijd ziekmakend, zelfdestructief, beperkend en verre van vreugdevol.

JJK: Maar als iemand iets wil bereiken, wordt hij vaak geconfronteerd met uitdagingen die druk opbouwen. Leren omgaan met deze druk kan toch heel nuttig zijn? In dit opzicht heeft groei ook druk nodig?

Leren vanuit vreugde

GOD: Groei heeft lichtheid en vreugde nodig.

Dat groei druk nodig heeft, is het concept van de oude tijd dat nu overwonnen wordt.

Op de Nieuwe Aarde, die nu steeds meer ruimte krijgt in jullie bewustzijn, is druk geen leermiddel. Druk is geen geschikt middel voor zielsontplooiing en is geen motivator. Vreugde en lichtheid, leren uit innerlijke gedrevenheid, uit natuurlijke nieuwsgierigheid, uit de behoefte van de ziel zijn nooit verbonden met druk, maar altijd met vreugde.

Inspanning en doorzettingsvermogen

Dit betekent niet dat er geen inspanning is. Je verwart inspanning en doorzettingsvermogen met druk. Hier vindt een herbezinning en een herwaardering plaats.

Jullie worden opnieuw gekalibreerd en afgestemd op de nieuwe tijd.

Dit gebeurt nu op alle niveaus en dringt door in alle sociale systemen. Het referentiekader van de menselijke waarneming is fundamenteel aan het veranderen.

JJK: Momenteel ervaar ik zoveel druk uit de ether – verschillende trillingsvelden, de druk van het oude systeem. Ook de verschrikking van deze tijd weegt vaak als een grote druk op mijn schouders en maakt mijn ziel zwaar. Hoe kunnen we, want ik denk dat dit veel mensen treft, hiermee omgaan?

GOD: De affirmatie brengt verlichting op alle niveaus waarvan druk uitgaat – op alle niveaus. Probeer het, mediteer erover, geef je over aan mij – en laat het dan gebeuren.

De 2 huiswerkopdrachten

In het bewustzijnswerk van vandaag heb je twee huiswerkopdrachten gekregen: De perfectionisten mogen zien dat ze al volmaakt zijn, en de mensen die vaak onder druk staan mogen uit dit concept stappen.

De oorzaken van drukverschijnselen kom je altijd in jezelf tegen en ze worden altijd geneutraliseerd door bewustzijnswerk.

Alleen van binnen zie je helder en ben je in staat de werkelijke waarde van uiterlijke verschijnselen te zien.

Zolang je reageert op externe verschijnselen zonder je te verbinden met jezelf, werk je aan de symptomen in plaats van de oorzaken weg te nemen.

Voor alles wat is, is er geen effectievere methode dan het bewustzijnswerk in jezelf, dat wil zeggen de ACTUELE TOESTAND bepalen en de NIEUWE RICHTING in te slaan. Dat is spiritueel HANDELEN.

Terwijl jij wacht tot de wereld verandert, verwacht de wereld dat jij transformeert.

Het paradijs ligt in jou!

Geliefd mens, jij die op zoek bent naar het verloren paradijs in deze wereld, JIJ zult het hier niet vinden. Je kunt het paradijs alleen in jezelf vinden – in jou, in je hart en in je ziel begint en eindigt alles.

Al het leven – alles wat je bent en alles wat is – speelt zich af op de plek die jij het beste kent en waar sommigen van jullie al eonen niet naar binnen zijn gegaan.

Het is tijd om deze plek te herontdekken, want JOUW ZELF BEVAT DE GROOTSTE SCHAT: HET LEVEN.

De grootste fout is te geloven dat je iets aan de buitenkant kunt veranderen voordat je er aan de binnenkant de koers voor hebt uitgezet.

Daarom, geliefd mens, kom nu naar mij toe en vind je weg terug naar jezelf!

Ik ben God

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org