DE DAMMEN BREKEN! – De Engelen

DE DAMMEN BREKEN!

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 6 September 2022

De Engelen


“Verbind jezelf en ga er samen staan, samen kunnen jullie alles bereiken! Alle regeringen die het systeem van leugens dienen, staan op lemen voeten. Wanneer jullie je dit realiseren, is de tijd rijp voor de verandering die jullie verdiend en waarvoor
jullie gewerkt hebben.”


De Dammen Breken!

Uit het boek: BEVRIJDING p.107ff

Tijd van beproeving

Geliefde mensen!

Laat de angst varen! God en de hemelse machten zijn met u! Ga moedig door deze tijd van beproeving – je bent niet alleen, maar omringd door je lichtbroeders en -zusters uit de onzichtbare rijken.

We geven jullie Steun en we geven jullie Moed. Dit is jullie Afspraak op aarde! Nu worden jullie uitgedaagd en jullie zijn in vele vorige levens en vóór deze Geboorte voorbereid op deze cruciale dagen van de mensheid.

Nu is het zaak het spel om te draaien en dichter bij het Licht te komen. Daarvoor is de waarheid nodig, de waarheid die nu met alle middelen wordt onderdrukt.

“Zo gebeurt het nu dat de dammen breken en het duistere en kwaadaardige gezicht van de heersers wordt onthuld. Tegenwoordig kan niemand zijn ware bedoelingen nog achter een masker verbergen – en dus worden ze herkend.”

Dit is een zeer pijnlijk proces voor hen die deze mensen hebben vertrouwd, en zeer veel mensen verzetten zich op het ogenblik innerlijk tegen dit proces. Dat is de reden waarom er nog geen omslageffect is geweest, dat is de reden waarom de verandering zich lijkt voor te slepen.

De meeste mensen zullen blijven slapen en toestemmen in de dictaten van de toekomstige matrix. Maar een aanzienlijk aantal mensen zal dat nooit doen.

Op de dag die nabij is, zullen de werelden scheiden en zullen jullie elkaar niet meer kennen.

Verbind jullie en sta samen!

Wat nu van belang is, is dat jij je meesterschap verwerft, dat jij door je wil aan de Hemel te kennen geeft wat je werkelijk wilt en waar je bereid bent voor te staan. Wat je nu meemaakt is een overgangsfase die sommigen naar beneden haalt en anderen naar boven.

Waar het nu om gaat is: jouw beslissing nemen. Dan zal goddelijke hulp tot je komen en zal de hemel voor je op aarde beginnen in te grijpen.

Niemand is alleen – en evenmin wordt het koninkrijk van vrede op aarde door één enkel mens tot stand gebracht.

Verbind jullie en sta samen, samen kunnen jullie alles bereiken! Alle regeringen die het systeem van leugens dienen, staan op lemen voeten. Wanneer jullie je dit realiseren, is de tijd rijp voor de verandering die jullie verdiend en waarvoor jullie gewerkt hebben.

Hou je hart in God-vertrouwen en hou je ogen open!

Neem de nodige beslissingen en weet dat het einde van de leugens en de triomf van de waarheid nabij zijn!

Wij staan aan jouw kant – vertrouw en handel volgens jouw ingevingen.

“In oneindige liefde”

De Engelen

Vertaling: wakkeremensen.org