DE BEWUSTZIJNSSPRONG IS IN VOLLE GANG! – Boodschap van Jezus Christus

DE BEWUSTZIJNSSPRONG IS IN VOLLE GANG!

Jahn J. Kassl, 12 september 2022

Boodschap van Jezus Christus


De uitdagingen van deze dagen zijn zwaar. Maar alleen zo kun je rijpen, groeien en worden. Het innerlijke transformatieproces wordt op unieke wijze versneld door de druk die nu aan de buitenkant heerst, en je zult je spoedig op een heel ander en nieuw bewustzijnsniveau bevinden.


De bewustzijnssprong is in volle gang!

De donkere nacht van de mensheid

De donkere nacht van de mensheid loopt ten einde! Gesterkt en vol scheppingskracht zullen jullie de nieuwe aarde bouwen. De weg voor jullie lichtvolle toekomst wordt in deze dagen voorbereid, en er wordt nu leven ingeblazen in de ascensie van jullie bewustzijn naar ware grootsheid en pracht.

De uitdagingen van deze dagen zijn zwaar. Maar alleen zo kun je rijpen, groeien en worden. Het innerlijke transformatieproces wordt op unieke wijze versneld door de druk die nu aan de buitenkant heerst, en je zult je spoedig op een heel ander en nieuw bewustzijnsniveau bevinden.

Nu vallen karmische oorzaken en de zwaarte van vele levens die op je ziel hebben gedrukt van je af. Alles wat je blokkeerde en je geest vertroebelde wordt nu verwijderd en aan het Licht gegeven. Wat jouw ascensie tot een verre toekomst maakte, wordt nu losgelaten.

In deze tijd van grote verandering is alles mogelijk en alles is mogelijk in zeer korte tijd. Wat van jou wordt gevraagd is de onvoorwaardelijke bereidheid om alles in het licht te plaatsen en je volledig bloot te stellen aan het licht van God.

Dan heb je de beste voorwaarden geschapen voor je innerlijke groei.

Een bewustzijnssprong met grote gevolgen!

Nu worden de mensen die zelf hebben gekozen en die door God zijn uitverkoren, voorbereid op hun transformatie. Een bewustzijnssprong van ongelooflijke omvang is nu gaande en dat betekent:

A)   Angsten verdwijnen en veranderen in liefde.

B)   De waarheid in alle zaken is de leidraad die de mens nu volgt.

C)   Elke verandering wordt met vreugde verwelkomd.

D)   Alles wat je niet rechtstreeks kunt beïnvloeden, geef je over aan God.

E)    Je neemt je beslissingen zelfbewust en vol vertrouwen in God.

F)    Je bent verankerd in je ziel en je volgt de waarheid van je hart.

G)   Je hebt vrede – met jezelf en met de wereld.

Op deze manier wordt je innerlijke wezen getransformeerd en wordt je bewustzijn naar een nieuw niveau getild. Je laat het tranendal achter je, de donkere nacht van de ziel is voorbij.

Dus leef nu je leven!

Voel je welkom en geliefd in deze wereld, ook al heeft ze uitdagende lessen voor jou!

Ga op lichte voet en met goede moed de nieuwe tijd in! Geef je onvoorwaardelijk over aan de enige realiteit, de absolute waarheid!

Jij ben het zaad van de liefde, dat alleen kan gedijen in de zorg van God.

Ik ben Jezus Christus

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org