COLLECTIEF ONTWAKEN BEGINT IN OOSTENRIJK!

COLLECTIEF ONTWAKEN BEGINT IN OOSTENRIJK!

Gesprek met Meester St. Germain

Gechanneld door; Jahn J. Kassl – 21 Januari 2022

“Een collectieve golf van energie gaat door het land en
verspreidt zich over Europa en de rest van de wereld.
Het collectieve ontwaken van de mensheid begint in
Oostenrijk en het begint NU.”

Belangrijke opmerking: Dit is het centrale Fragment uit een lang Gesprek met Meester St. Germain voor het 11e Boek van de Meester Dialogen, dat we op 20.1.2022 gevoerd hebben! Vanwege de Actualiteit van dit Gesprek heb ik besloten dit Uittreksel hier vandaag te Openbaren. Het 11e deel van de Meester Dialogen zal naar verwachting verschijnen in juni 2022!

COLLECTIEF ONTWAKEN BEGINT IN OOSTENRIJK!

Tot Entingsplicht besloten in Oostenrijk!

JJK: Vandaag, net nu we dit gesprek voeren, heeft de Oostenrijkse Nationale Raad besloten vaccinatie verplicht te stellen. Voor mij betekent dit een nieuw dieptepunt in de sociaal-politieke ontwikkeling van ons land. Gaat dit nog lang door?

MEESTER ST. GERMAIN: Deze wet is een nieuwe mijlpaal voor het versneld ontwaken van meer en meer mensen!

Inherent aan het kwaad is het goede. En het goede is dat met elke nieuwe dosis onrechtvaardigheid het innerlijke verlangen naar rechtvaardigheid en waarheid in de mensen groeit.

Slechts een kwart van de mensen in Oostenrijk juicht deze verplichte vaccinatie uit volle overtuiging toe, alle anderen hebben twijfels of wijzen het ronduit af. Dit betekent dat politici handelen tegen de meerderheid van de bevolking in en zonder zich bewust te zijn van de gevolgen.

Iedereen die er vandaag voor heeft gestemd, zal er op een dag bitter spijt van hebben. Want hoewel deze wet het ontwaken van het volk zal versnellen, zal niemand die voor deze wet heeft gestemd van zijn verantwoordelijkheid worden ontslagen. Het ontwaken en wakker maken van mensen kan op vele manieren gebeuren, en niet altijd hoeft zo’n strijd te worden gevoerd.

JJK: Welke soort van strijd?

MEESTER ST. GERMAIN: De strijd die jullie al hebben geleverd om jullie vrijheid te herwinnen. Zowel binnen als buiten.

“Mensen die innerlijk vrij zijn, laten zich door niets of niemand gevangen houden, vernederen of onderdrukken.”

De vrijheid die velen van jullie in de afgelopen jaren innerlijk hebben verworven, staat in contrast met de Beperkingen aan de Buitenkant.

Deze Toestand kan niet lang worden Volgehouden. Het Vredesrijk in jou wil ook buiten jou geleefd worden. Dat is precies waar alles in beweging is, dat is waar de collectieve energie van de mensen stroomt.

Vrijheid gebaseerd op waarachtigheid, dat is de weg die jullie zijn ingeslagen en die nog meer Oostenrijkers zullen inslaan als gevolg van de besluiten die vandaag in het Parlement zijn genomen.

Een collectieve golf van energie gaat door het land en verspreidt zich over Europa en de rest van de wereld. Het collectieve ontwaken van de mensheid begint in Oostenrijk en het begint NU.

Dit proces is onomkeerbaar en dit pad wordt nu verrijkt met nog meer energie, geest en liefde. Want alleen zij die liefhebben hebben het verlangen naar de waarheid.

Energie springt over naar Duitsland!

JJK: Welke rol speelt Duitsland hier?

MEESTER ST. GERMAIN: De energie springt van het kleine naar het grote land – zeer binnenkort zullen jullie grote successen vieren – SAMEN. Jullie zullen samen het doel van bevrijding bereiken.

JJK: Betekent dat dat je de strijd aan de buitenkant moet aangaan?

MEESTER ST. GERMAIN: Om JOUW strijd op te nemen! Dit houdt in dat je precies moet zien wat jou opdrachten zijn.

Het gaat er altijd om dat JIJ gelijk hebt, dat JIJ vertrouwd raakt met JOUW eigen taken. Dan weet je wanneer je waar moet zijn.

Stort je nooit blindelings in een gevecht – het moet JOUW zaak zijn, dan heb je gelijk.

Er zijn vele soorten van strijd. En ook hier geldt: onderzoek precies wat jouw zaak is en handel daarnaar.

Volg niemand behalve jezelf! Luister naar de roep van je hart en luister naar het gefluister van je ziel.

En tot je Zekerheid hebt, zal ik je Bijstaan – met de Goud-Violette Vlam van Transformatie.

“IK BEN
MEESTER ST. GERMAIN”

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org